Technology

Kis-világ elmélet
Forrás: Wikimedia Commons

Magyar hálózatkutató érdekes felfedezései az internetről

Tizenkilenc kattintással összekapcsolható bármely két oldal a világhálón, állítja Barabási Albert-László magyar fizikus, hálózatkutató, a Harvard Egyetem professzora, az MTA külső tagja.

Vizsgálatához Barabási létrehozta a világháló szimulált modelljét, hogy jobban megértse az internetes hálózat szerkezetét. Abból indult ki, hogy a web jelenleg mintegy 14 milliárd oldalból áll, de az azokon megjelenített állományokkal, fotókkal és videókkal együtt az internetes dokumentumok száma durván egybillióra tehető. Felfedezte azt is, hogy zömük meglehetősen lazán, esetlegesen kapcsolódik egymáshoz, talán csak néhány más oldalhoz vagy dokumentumhoz köthető. Csakhogy a világhálón szintén léteznek olyan szoros és kiterjedt kapcsolati rendszert teremtő csomópontok – keresőmotorok, aggregátorok, közösségi hálózatok, listák –, amelyek révén bármely oldalról el lehet navigálni bármely másik oldalra, és ehhez legfeljebb tizenkilenc kattintás szükséges.

A magyar kutató szerint a web nem találomra egymásba kapcsolódó háló, hanem különböző "szervezeti témák" – köztük országok, régiók, tárgykörök – láncszerűen egymáshoz kötődő hierarchiája. A webes "kis világot" az ember természetéből vezeti le: abból a tulajdonságából, hogy igyekszik csoportokba szerveződni, legyen szó valós vagy virtuális világról. Barabási rájött arra is, hogy mindegy, mekkorává bővül a világháló, a kapcsolati rendszer érvényben fog maradni. Számításait is úgy végezte, hogy különböző szinteken vizsgálta az összefüggési viszonyokat: először csak a web parányi szeletét vette górcső alá, majd kiterjesztette a világháló teljes, egybillió dokumentumot felölelő egészére.

Szerkezeti koncepciója azonban súlyos kiberbiztonsági kockázatokat is felvet. Mint maga is hangsúlyozta, ha a viszonylag kis számú, az elszigetelt oldalakat összekötő alapvető csomópontok közül néhányat – például a Google-t vagy a Facebookot – számítógépes bűnözők kiiktatják vagy megbénítják, lehetetlenné válhat az oldalak közötti mozgás, nem lehet majd eljutni egyik internetes helyről a másikra, aminek eredményeként az egész rendszer összeomolhat.