Technology

Palkovics László innovációs és techmológiai miniszter bejelenti a Nemzeti Laborok létrehozását a Pécsi Tudományegyetemen
Palkovics László innovációs és techmológiai miniszter bejelenti a Nemzeti Laborok létrehozását a Pécsi Tudományegyetemen
Forrás: ITB

Két Nemzeti Laboratóriumot is az ELKH SZTAKI vezet

Dr. Palkovics László innovációs és technológiai miniszter nemrég a Pécsi Tudományegyetemen bejelentette 18 Nemzeti Laboratórium elindulását. Ezeket a kormány, idén 14 milliárd, a következő években összesen mintegy 90 milliárd forinttal támogatja. A Nemzeti Laboratóriumok adott kutatási témában összefogják a kutatóintézeteket, egyetemeket és az ipari szereplőket.

Mesterséges Intelligencia Nemzeti Laboratórium (MILAB)

A labor célja Magyarország szerepének megerősítése a MI területén:a mesterséges intelligenciához kapcsolódó kiemelt témákban publikációk, szabadalmak, technológiatranszfer és ipari kapcsolatok elősegítése, finanszírozása. Kiemelt cél még a területen működő ipari, egyetemi és kutatóintézeti szereplők összekapcsolása, közös képviselete piaci és nemzetközi projektekben.

Az MILAB kutatási programja összhangban van a 2020-2030 időszakra kijelölt Magyarország Mesterséges Intelligencia Stratégiájával, a stratégia kiemelt kutatási elemeit valósítja meg. A piaci, társadalmi, államigazgatási igények becsatornázását, irányok követését az MILAB projektirodája a Mesterséges Intelligencia Koalícióval együttműködésben végzi.

A MILAB fő kutatási területei: az MI, mélytanulás (deep learning) matematikai alapjai; természetesnyelv-feldolgozás; gépi érzékelés; orvosi, egészségügyi és biológiai alkalmazás; biometriai alkalmazások, személyes adatok védelmét biztosító adatfeldolgozó technológiák; agrár- és élelmiszeripar; közlekedés; gyártás és feldolgozóipar; távközlés.


A Mesterséges Intelligencia Nemzeti Laboratóriumot a SZTAKI vezeti, ezen belül az alapkutatási témákat a Rényi Intézet koordinálja. A Laboratórium 10 egyetemi, kutatóhelyi és közigazgatási partnerrel indult. A MILAB szakmai vezetője Benczúr András, a SZTAKI Informatikai Kutatólaboratóriumának vezetője, a projekt koordinátora Érdi-Krausz Gábor.

A MILAB projektpartnerei:
– Rényi Alfréd Matematikai Kutatóintézet,
– Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem (BME),
– Társadalomtudományi Kutatóközpont (TK),
– Eötvös Loránd Tudományegyetem (ELTE),
– Semmelweis Egyetem (SE),
– Széchenyi Egyetem (SZE),
– Szegedi Tudományegyetem (SZTE),
– Kísérleti Orvostudományi Kutatóintézet (KOKI)
– Nemzetbiztonsági Szakszolgálat (NBSZ).

 

Autonóm Rendszerek Nemzeti Laboratórium

Célja a mobilitással kapcsolatos kutatási feladatok hatékony és innovatív megoldása a hazai szakemberek, műszaki eszközök és releváns kutatási eredmények integrált felhasználásával. Fókuszában az önvezető közúti járművek, légi járművek, mobil robotok és autonóm gyártórendszerek állnak. Tevékenysége a mobilitással összefüggésben lévő kutatásokra, a funkcionális és kooperatív működést demonstráló fejlesztésekre, a tudástranszfer megvalósítására, állami pályázati és ipari projektekre, valamint az oktatásra irányul.

A projektben létrejövő kutatási eredmények és know-how nemcsak hazai járműipar hozzáadott értékének növekedését, valamint az ipari cégek és a kutatói közösség összefogását segítik, de az eredmények kommunikálásával az autonóm járművek társadalmi elfogadottságát is növelik.

Az Autonóm Rendszerek Nemzeti Laboratórium az európai uniós kutatási és innovációs elvekkel és célkitűzésekkel összhangban határozza meg küldetését, jövőképét és kutatás-fejlesztési feladatait. A Laboratórium az autonóm járművek kutatásához kapcsolódó sokrétű feladatokat ökoszisztémába szervezi, és a részfeladatok (modellezés, környezetérzékelés, pályatervezés, beavatkozás, kommunikáció) kutatásához megfelelő infrastruktúrát biztosít a tagoknak, valamint a hazai KKV-knak.


Az Autonóm Rendszerek Nemzeti Laboratórium vezetését a SZTAKI látja el. A laboratórium szakmai vezetője Gáspár Péter, a SZTAKI Rendszer és Irányításelméleti Kutatólaboratóriumának vezetője.


Az Autonóm Labor mellett mellett két felsőoktatási intézmény,
a Széchenyi István Egyetem (SZE)
és a Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem (BME) vesz részt a projektben.