Technology

GPS galamb
Forrás: ITB

Gps-szel a madarak nyomában

Együttműködő magyar fizikusok és brit biológusok feltérképezték, miként zajlik a döntéshozatal egy repülő galambrajban, kik a valódi irányítók. A kutatók további tervei között robotraj építése is szerepel.

A kutatócsoport a rögzített repülési útvonalak elemzését a rajon belüli dominanciaviszonyok pontos feltárásával egészítette ki. Arra a kérdésre keresték a választ, hogy vajon a domináns egyedek válnak-e a repülés során a csoport vezetőivé.

A kutatócsoport Magyarországon tartózkodó tagjai elmondták, hogy az augusztusban publikált munka egy korábbi sikeres együttműködés folytatásaként jött létre. Akkor Vicsek Tamás, az Eötvös Loránd Tudományegyetem Biológiai Fizikai Tanszékének fizikusa kereste meg az Oxford Egyetem Állattani Tanszékén dolgozó magyar biológust, Bíró Dórát.

Az ELTE-MTA kutatócsoportjában fejlesztették azt a mindössze 13 grammos GPS-eszközt, mely a madarakra erősítve másodpercenként tízszer rögzíti az állatok pozícióját. Az adatok elemzéséből kirajzolódott, hogyan születik a döntés a repülő rajban.

Az amerikai tudományos akadémia lapjában (PNAS) megjelent tanulmány arra a meglepő eredményre jutott, hogy a galambok között a repülési irányra vonatkozó döntéseket főként meghatározó egyedek nem azok, amelyek a dúcon belül dominánsak. A repülési döntéshozatal mechanizmusa egy kifinomult, hierarchikus rendszerként jellemezhető. A csoport "bölcsességéhez" minden tag hozzájárul, de bizonyos egyedek választásai nagyobb súllyal esnek latba.

Ugyanezen csoport földi viselkedésének vizsgálatához teljesen automatizáltan működő, képfeldolgozáson alapuló egyedi felismerőrendszert fejlesztettek a kutatók, amellyel a galambok közötti dominanciaviszonyok nagy részletességgel térképezhetők fel, olvasható a tanulmányban.

Vásárhelyi Gábor mérnök-fizikus az MTI kérdésére elmondta, hogy a kifejlesztett, modern technológiákra alapuló követő- és felismerőrendszerekkel, valamint az adatelemzéshez rendelkezésre álló statisztikus fizikai eszköztárral a galambok mellett más, szociálisan fejlett madarak vagy emlősök csoportos viselkedését, szociális hierarchiáját és kollektív döntéshozatali mechanizmusait is vizsgálni kívánják.