Technology

A minimumszabályok betartásával (Forrás: esa.int)
A minimumszabályok betartásával (Forrás: esa.int)
Forrás: esa.int

Galileo biztonsági célokra

Az Európai Parlament első olvasatban jóváhagyta azt a tervezetet, amely lehetővé tenné, hogy a különböző – biztonságért felelős – kormányzati szervezetek a jövőben GPS-jeleket kapjanak a Galileo nevű műholdról.

2014-től kezdve a Galileo európai műholdas navigációs program olyan kormányzati felhasználók számára biztosít gps-jelet, mint a rendőrség, a hadsereg vagy a biztonsági szolgálatok. Az Európai Parlament által kedden első olvasatban jóváhagyott szöveg az úgynevezett kormányzati ellenőrzésű szolgáltatásnyújtás (prs) részleteit rögzíti, így egyebek között azt, hogy mely szervezet férhet hozzá a kódolt jelekhez, illetve hogy egy cég milyen feltételekkel fejleszthet ki és értékesíthet szoftvereket és navigációs berendezéseket.

A minimumszabályok betartásával (Forrás: esa.int)
A minimumszabályok betartásával (Forrás: esa.int)
A Galileo összesen öt szolgáltatást nyújt: nyilvános szolgáltatást, kereskedelmi szolgáltatást, életvédelmi szolgáltatást, keresési és mentési támogatási szolgáltatást, valamint a kormányzati ellenőrzésű szolgáltatást. Ez utóbbit kizárólagosan a kormányok által felhatalmazott felhasználóknak, érzékeny alkalmazások (mint például a kritikus infrastruktúrák, a közlekedés, a belső és külső biztonság, segélyhívó szolgáltatások) céljára tartanak fenn. Ezek az alkalmazások nagyfokú pontosságot és megbízhatóságot igényelnek, ezért a prs erős és kódolt jeleket használ.

A tagállamok szabadon dönthetnek arról, hogy – a minimumszabályok betartásával – mely felhasználóknak adnak felhatalmazást arra, hogy igénybe vegye a prs-t. A felhasználóknak biztonsági ellenőrzésen kell átesniük. A résztvevőknek továbbá olyan felelős prs-hatóságot kell kijelölniük, amely a felhasználókkal kapcsolatos igazgatási és ellenőrzési feladatok látja majd el.