Technology

chip
Forrás: DocuSign

Elektronikus azonosítás – és ami mögötte van

Microsec hazai szolgáltatóként elsőként szerepel az eIDAS szerint tanúsított és minősített bizalmi szolgáltatók listáján.

A hazai tulajdonú, elektronikus aláírás technológián alapuló szolgáltatások teljes körű biztosításával foglalkozó Microsec a legnagyobb magyar hitelesítés-szolgáltatóból az eIDAS szerinti tanúsítási eljárást követően lett az első, nyilvántartásba vett eIDAS szerinti, hazai minősített bizalmi szolgáltató.

Az elektronikus azonosítás, az elektronikus aláírás és a bizalmi szolgáltatások tekintetében jelentős változás állt be 2016. július 1-én az eIDAS rendelet életbelépésével, amely az EU-n belül egységes jogi hátteret hozott létre. Ennek célja elősegíteni a határokon átívelő elektronikus tranzakciók nagyobb arányú elterjedését, támogatva az egységes digitális piac kialakulását. Mindennapi jelentősége, hogy az ilyen típusú elektronikus szolgáltatások a papíralapú módszerrel azonos joghatást eredményeznek, azaz jelentősen csökkenhet a személyes megjelenési kötelezettség, bárhonnan és bármilyen időpontban intézhetjük hivatalos, üzleti vagy jogkövetkezménnyel járó, magánjellegű ügyeinket.

"A rendeletnek való megfelelőség értelmében a Microsec Magyarországon egyedülálló módon, az eredetileg kihirdetett hazai, azaz a 2016. december 31-ei fordulónapi kötelezettségnek eleget téve már korábbi időpontban sikeresen megszerezte a német TÜVIT eIDAS szerinti akkreditációját. Ennek eredményeként 2016. december 21-én felkerült a hazai szolgáltatók közül elsőként, és a mai napig egyedüliként az NMHH minősített bizalmi szolgáltatókra vonatkozó nyilvántartásába. Büszkék vagyunk arra, hogy minősített bizalmi szolgáltatóként Magyarországon jelenleg kizárólag a Microsec rendelkezik az eIDAS minősítéssel" mondta Vanczák Gergely, a Microsec e-Szignó Hitelesítés-szolgáltató igazgatója, hozzátéve: jelentős mérföldkőnek számít a cég életében, hogy az újgenerációs PKI (Nyilvános Kulcsú Infrastruktúra) technológia szakértő Microsec hazánkban elsőként négy különböző, eIDAS szerint minősített bizalmi szolgáltatást nyújt. Ezek a következők: minősített aláíró tanúsítványok kibocsátása; minősített bélyegző tanúsítványok kibocsátása; minősített időbélyegzés szolgáltatás; és minősített archiválás szolgáltatás.

"Az eIDAS szerint tanúsított, minősített archiválás szolgáltatásunk nemcsak Magyarországon, hanem egész Európában egyedi, mely elsőként ad lehetőséget elektronikusan aláírt dokumentumok (például PDF, e-akta, ASiC) eIDAS szerinti, hosszú távú hiteles megőrzésére" - hangsúlyozta Vanczák Gergely.

Mire jók ezek a szolgáltatások?

A minősített tanúsítványon alapuló minősített, illetve nem minősített (fokozott) elektronikus aláírás segítségével teljes bizonyító erejű magán- vagy közokiratot lehet egyszerűen, digitálisan létrehozni. Az így elkészített aláírás bizonyítja a sérthetetlenséget, eredet hitelességet és letagadhatatlanságot, és egyenértékű a hagyományos, személyesen, tollal, papírra írt aláírással. A minősített bélyegző tanúsítványok jogi személyek számára bocsáthatók ki, melyekkel minősített bélyegzőt lehet szervezet (például cég, hivatal, egyesület) nevében létrehozni, biztosítva ezzel akár a teljes bizonyító erőt jelentő minősített szinten az aláírt dokumentum sértetlenségét és letagadhatatlanságát. A dokumentumokat minősített időbélyeggel lehet ellátni, amely egy megbízható harmadik fél által kibocsátott, tejes bizonyító erővel bíró igazolás arról, hogy egy dokumentum adott időpontban már létezett.

A hosszú távra megőrizendő elektronikus aláírások rendszeres gondozást igényelnek, azok hitelességét aktuális aláírás szabványoknak való megfelelését folyamatosan biztosítani szükséges, melyre alkalmas a minősített archiválás szolgáltatás. Előnye, hogy jogi vélelem kapcsolódik hozzá, az NMHH által is felügyelt, az olvashatóságot és bizalmasságot is garantálja egyben.