Technology

Bekatéterezve
Bekatéterezve
Forrás: ITB

Dübörög az e-egészség

Az infokommunikációs technológiák gyakorlati alkalmazásának segítenie kell az egészségügyben tornyosuló problémák megoldását. Az igény nem új keletű, de most mintha már látszana a fény az alagút végén. Legalábbis erről igyekeztek meggyőzni magukat és a publikumot az IME rendezésében lezajlott IX. Egészségügyi infokommunikációs konferencia.

A magyar egészségügyben már kialakulásuktól fogva probléma az informatikai rendszerek együttműködés-képtelensége. Például közel két évtizede nem sikerült megoldani a hiteles törzsadatok és alapnyilvántartások kérdését. Ezzel minden szereplő tisztában volt és van, a probléma megoldására azonban eddig nem sok lépés történt. Egy ideje azonban már van ágazati stratégia, fejlesztési terv és európai uniós források is rendelkezésre állnak az Ekop, a Támop és a Tiop programok keretében.

Bekatéterezve
Bekatéterezve

Az új idők új szeleként tavaly egy pilot projekt keretében összekötötték az OEP és az ÁNTSZ adatbázisait. S ez csak a kezdő lépések egyike volt. A továbbiakban a kormány 12 milliárd forint összeget fordít az egészségügyi ágazat informatikai fejlesztéseire -- mondja Szege Zoltán, az Emberi Erőforrások Minisztériuma e-Health programirodájának vezetője.

Szerinte az információk elérését oldhatja majd meg az úgynevezett Kooperatív Tér. Ebben az információkat továbbra is az egyes intézményeknél tárolnák, viszont ezen a téren keresztül érhetnék el egymás adatait, itt valósulhatnak meg az ágazat – nem egyes intézményekhez kapcsolható – it szolgáltatásai. A Kooperatív Tér tehát nem más, mint egy szabványos keretrendszer, amely integrálja az egészségügyi ágazat összes szereplőjét, és közöttük szabványos és biztonságos kommunikációt valósít meg.

Az egészségügyi rendszer állapotának felméréséhez számos adatot kell begyűjteni, s az adatbázisokat összekötni. Ezt szolgálja majd egy egységes kataszter, egyfajta digitális szakmai vetületet adó kapacitás-, térkép-, tervező- és monitoringalkalmazás. Az e funkciók alapján „Katéter Mónika” névre keresztelt döntéstámogatási rendszer adatainak felhasználásával egyebek mellett megismerhetők a természetes betegutak, aminek alapján a jövőben meg lehet szervezni a területi egészségügyi ellátást.

Fontosak az üzenet- és jelentéstovábbító rendszerek is. Ezek biztosítják ugyanis a feladó és a feladási időpont hitelességét, az üzenetek sértetlen célba érését, a transzparens adatelosztást. Ehhez kacsolódik az is, hogy ki kell alakítani egy, az ágazatban általánosan használható, szabványos eszközökre épülő jogosultsági és hozzáférési rendszert.