Technology

adatkozpont
Forrás: encouragetech.com

Új kormányzati adatközpont épül

A kormányzati és közigazgatási intézmények számára magas rendelkezésre állású adatközpont-szolgáltatás és felhőtechnológia válik elérhetővé a KÖFOP keretében megkezdett, 100 százalékos támogatási intenzitású projekt eredményeként. A projekt kedvezményezettje a NISZ, a támogatás összege 16,3 milliárd forint.

Napjainkra a kormányzat és a közigazgatás számára stratégiai fontosságúvá váltak a zavartalanul, üzembiztosan működő informatikai háttérrendszerek. Ezt az igényt leginkább egy állami tulajdonban levő, speciális igényeket is kiszolgálni képes, biztonságos, jól szabályozott, szolgáltatás-orientált, nagy teljesítményű központi informatikai környezettel lehet maradéktalanul kielégíteni.

A kormány 1743/2014-es határozata rendelkezik a felhőalapú szolgáltatásokat is nyújtani képes kormányzati adatközpont létrehozásáról, amelyet a „Közigazgatás informatikai infrastruktúrájának konszolidálása a költségek csökkentése érdekében” (KÖFOP-1.0.0.-VEKOP-15-2015-00005) projekttel valósít meg a NISZ (Nemzeti Infokommunikációs Szolgáltató). A kormányzat infokommunikációs rendszereit az intézmények igényei, a nemzetközi trendek és a már meglevő tapasztalatok alapján fejlesztik tovább.

A NISZ által kialakított Kormányzati Felhő tapasztalatai megmutatták, hogy a felhőalapú működés a kormányzatban és a közigazgatásban is jelentős előnyökkel jár. Miután a felhőben nyújtott infrastruktúra szintű szolgáltatások széles körben ismertté váltak, a kapacitás bővítése mellett további szolgáltatásokra mutatkozott igény. A Kormányzati Adatközpont megteremti az egységes, hatékonyan üzemeltethető állami informatikai rendszerekhez szükséges alap-infrastruktúrát. Az adatközpont fogadja be azokat a jelenleg még fejlesztés alatt álló kormányzati és közigazgatási rendszereket, amelyeket a KÖFOP (Közigazgatás- és Közszolgáltatás-fejlesztés Operatív Program) éves fejlesztési kerete nevesít.

A projekt során kiépülő felhő-infrastruktúra alkalmas lesz a különböző szolgáltatási platformok egységes kezelésére. Az infrastruktúra szintű szolgáltatások mellett a NISZ adatbázis- és platform-szolgáltatásokat, valamint önálló, szoftver szintű szolgáltatásokat alakít ki automatizált üzemeltetési folyamatokkal. Az adatközpontok a felhőbe nem integrálható rendszerek számára hosting típusú elhelyezést is biztosítanak. Az adatközpontok kialakítására hazai költségvetési, NISZ-es és KÖFOP-os források egyaránt rendelkezésre állnak.