Technology

Laufer Tamás (Forrás: itbusiness)
Laufer Tamás (Forrás: itbusiness)
Forrás: itbusiness

Stratégiai partnerségről is egyeztetett az IVSZ a parlamentben

Laufer Tamás, az IVSZ elnöke a Parlament Informatikai és Távközlési Albizottsága május 7-i ülésén történt felszólalásának elején összefoglalta az IVSZ elmúlt három évének eredményeit, és elmondta az iparág előtt álló főbb kihívásokat is.

Koszorús László, az albizottság elnöke válaszában a testület nevében támogatta, továbbá sikeresnek és kiemelkedőnek ítélte az IVSZ iparágért végzett eddigi tevékenységét. Mindkét fél kölcsönösen kezdeményezte egy, a közeljövőben megkötendő stratégiai szakmai együttműködés szükségességét a Parlament Gazdasági és Informatikai Bizottsága, valamint az IVSZ között. A jövőbeni rendszeres munkamegbeszélések egy széles körű sikeres szakmai-szakmapolitikai összefogás alapjait teremtik meg, olvashatjuk az IVSZ közleményében.

Laufer Tamás felszólalásában elsőként említette az ágazati források kérdését. Kifejtette, hogy az ikt számára gdp arányos, 600 milliárd forintos támogatást tart kívánatosnak és méltányosnak. Az így nyert forrásokból elsősorban a kkv-k támogatását, az innováció fejlesztését, a digitális írástudás növelését, az e-kormányzati, valamint infrastrukturális fejlesztések bővítését tartja prioritásnak. Az IVSZ ágazati szakmai kontroll bevonását javasolta a pályázatok kiírásánál, értékelésénél. A szakma második nagy problémájaként az utánpótlás hiányát, a mérnökhiányt nevesítette. Ezért ezen a fórumon is sürgette a természettudományos fordulat, a szemléletváltás fontosságát a közoktatásban, a szakképzésben és a felsőoktatásban.

Harmadik momentumként beszélt a szoftver export kérdésköréről. Röviden összefoglalta és ismertette az albizottsággal az IVSZ tavaly év végi felmérésének eredményeit. A 180 milliárdos szoftver export forgalmának 45 százalékát a hazai vállalatok adják, az ötven, 100 millió forintnál többet exportáló cég 80 százaléka magyar vállalkozás. Erre az adatra alapozva ismételten kiállt a kkv-k adókedvezménye, a szoftver exportőröket támogató adó- és gazdaságpolitika, a start-up cégek számára kialakítandó inkubációs program, valamint a multik fejlesztőközpontjainak megtelepedését támogató kormányzati programcsomag mellett.