Technology

IT racionalizálás nemzetközi szinten

Az elhúzódó válság hatására a nemzetközi cégcsoportoknál megindultak a csoportszintű ésszerűsítési programok, melyek az egyes országokban működő leányvállalatokra is kihatással vannak.

2010 őszén az olaszországi központú Generali biztosító csoport is elindított egy jelentős racionalizálási programot 5 ország részvételével, beleértve Magyarországot is. A program kivitelezésére a Generali csoport a nemzetközi tanácsadói piac egyik jelentős képviselőjét, a Capgeminit kérte fel.

Radnóti Tibor, Generali-Providencia
Radnóti Tibor, Generali-Providencia
A program célja az IT költségek hatékony csökkentése volt valamennyi érintett országban. A 2010-es bázisévhez képest 2013-ra egy alacsonyabb költségszintet célzott meg a Generali csoport, ami minden érintett ország költségvetésére is hasonló mértékben hatott – vázolja a helyzetet Radnóti Tibor, a Generali-Providencia Zrt. IT igazgatója. A program egyik fő kihívása a csoportszintű és a helyi érdekek összeegyeztetése volt. Sok esetben egy csoportszintű intézkedés fájó pontot jelenthet egy helyi leányvállalat számára, és fordítva, létezhetnek olyan helyi specialitások, igények, mellyel a központnak együtt kell élnie.

Éppen ezért a program során alkalmazott módszertan egyaránt épített az egyes országokban már futó vagy tervezett, lokális költségcsökkentési projektekre, az egyes országokban alkalmazott sikeres gyakorlatok más országokban történő elterjesztésére, valamint a nemzetközi legjobb gyakorlatokon alapuló csoportszintű kezdeményezésekre és szinergiákra – mondja Polgár Endre, a programot a Capgemini Magyarország Kft. részéről vezető tanácsadó.

A program egy részletes felmérési szakasszal kezdődött minden érintett országban, melynek az IT fejlesztés és üzemeltetés minden területére kiterjedő költségelemzés mellett, a futó és tervezett projektek megtérülési szempontból történő vizsgálata is részét képezte. Ennek során figyelembe kellett venni az egyes leányvállalatok közötti különbségeket, mivel ugyanaz a projekt eltérő hatással lehet az egyes leányvállalatok esetében.

A felmérési szakasz végén, a közel száz projektötletből kiválasztásra kerültek azok a projektek, melyek segítségével jelentős költségmegtakarítást lehetett elérni, így összeállt a program keretein belül kivitelezésre kerülő projekt portfólió és a hozzárendelt megtakarítás. A Magyarországra vonatkozóan kiválasztott kéttucatnyi ötlet egyenként kidolgozásra került: először csak technikailag, majd egy újabb körben immár pénzügyi oldalról is. Ennek során például 6 évre előre féléves bontásban meghatározásra kerültek a projektek költségei és megtakarításai, minden egyes technikai elemre vonatkozóan.

Polgár Endre, Capgemini Magyarország
Polgár Endre, Capgemini Magyarország
A cél elérése szempontjából, a központi koordináció és az országok közötti együttműködés jelentős szerepet töltött be a program kivitelezésében. Rendszeres egyeztetések történtek az egyes leányvállalatok és a Generali központ között – teszi hozzá Polgár Endre.

Az alapos munka eredményeként sikerült meghatározni azokat a területeket, melyeken a várt IT hatékonyságnövelés lehetségessé vált úgy a csoport, mint a helyi entitások számára. Ezek között volt például egy közös szoftverfejlesztési központ létrehozása, közös költségstruktúra bevezetése, bizonyos beszerzések központosítása, valamint az informatikai architektúrák (szerverek, tárolók, mentési rendszerek) konszolidálása, egyszerűsítése. Ez utóbbi jelentette a legnagyobb munkát, mert rengeteg szempontot kellett figyelembe venni, hiszen a műszaki kérdéseken kívül jelentős pénzügyi, biztonsági és szervezési aspektust is alaposan körbe kellett járni. A konszolidáció a feladat bonyolultságára való tekintettel több lépésben valósult meg.

Az elmúlt közel három év során a Generali IT nagy utat tett meg. A program rengeteg extra feladatot rótt a szervezetre, de a kollégák áldozatos munkája és a Capgemini szakértői segítségével végül sikerült egy olyan költségszintet elérni, mely nagyban hozzájárul a cég versenyképességéhez a mai kiélezett biztosítói piacon – von mérleget Radnóti Tibor.


 

Polgár Endre, Capgemini Magyarország
Polgár Endre, Capgemini Magyarország