Technology

22_iPhone-4-cracked-smaller_420px
Forrás: -

Dübörgő piac

Egyre többen aggódnak okostelefonjuk miatt, ezért a felhasználók mindinkább fogékonyak arra az újszerű lehetőségre, hogy biztosítást kössenek eszközeikre. Régiós szinten is rekord mennyiségű biztosítást kötöttek idehaza az elővigyázatos ügyfelek.

 

Magyarországon is megjelent egy újabb biztosítási forma, amellyel az óvatos felhasználók is jobban járnak, s a szolgáltatók is pluszbevételi forráshoz juthatnak. A készülékbiztosítás annyira népszerű lett hazánkban, hogy az elővigyázatos ügyfeleket illetően már régiós szinten is csúcsokat döntögetünk. És talán nem véletlenül, hiszen a csúcskategóriás okostelefonok idehaza annyira drágák, hogy logikusabbnak tűnik elkerülni a véletlen baleseteket.


Furcsamód azonban, a „hármak” közül nem mindenki mondhatja el magáról, hogy készülékbiztosítást tud nyújtani. A Telenornál a mai napig úgy gondolják, elegendő, ha az eltűnt/ellopott készülékeket letiltják az ügyfél kérésére. Nyilván nem is ők generálják a szolgáltatás népszerűségét, hanem a másik két versenytárs. Kettejük közül egyébként a magentások ismerték fel először azt a megnövekedett felhasználói igényt, hogy a felhasználóknak igenis garanciákra van szükségük arra, hogy amennyiben elvesztik/ellopják készüléküket, vagy esetleg csak megsérül, akkor ne kelljen a kidobott, adott esetben százezres nagyságrendű összegek miatt szitkozódniuk.

Jól példázza a szolgáltatás népszerűségét az a hivatalos számadat, amely szerint csak a magentásoknál a szolgáltatás bevezetése óta eltelt egy év alatt ötvenezer újonnan vásárolt készülékre kötöttek biztosítást. Önmagában már ez is rekordnak számít a kelet-közép-európai régióban – kár, hogy a Vodafone eredményeit ehhez egyelőre még nem tudjuk hozzászámítani. A „pirosak” ugyanis durván fél évvel később, május végén jelentkeztek ilyen jellegű ajánlatukkal, ami tehát még a féléves kort sem éri el. (Mindenesetre amint konkrét számadatokat kapunk a szolgáltatótól, beszámolunk a fejleményekről.)

A két szolgáltató konstrukciói egyébként meglehetősen hasonlítanak egymásra. Mindkét esetben – nyilván a különböző felhasználói igényeket figyelembe véve – egy alap- és egy extracsomaggal van dolgunk, ezek még a vállalt garanciákban is hellyel-közzel megegyeznek. Mindkét szolgáltatóra igaz, hogy alapcsomagjaikban javarészt a készülékek véletlenszerű károsodására és rongálódására koncentrálnak, míg az extracsomag az előbbiek mellett lopás esetére is fedezetet nyújt a szerződésben foglalt feltételekkel.

Említést érdemel továbbá, hogy legyünk „t”-sek vagy „vodások”, ami a biztosítást illeti, végső soron mindkét szolgáltató az ACE European Grouppal áll megállapodásban, habár a készülékek esetleges javítását/cseréjét a szolgáltatók maguk intézik. Fontos tudni még, hogy a készülékbiztosítás nem nyújt fedezetet a telefonon tárolt adatok visszaállítására, így adataink rendszeres mentéséről érdemes saját magunknak gondoskodni – még akkor is, ha már fellelhetők az adatvesztést kompenzálandó biztonsági szolgáltatások is.