Technology

digitális
Forrás: sbdctexas.com

Digitális esélyek

Nem csak a digitális világ lehetőségeire, hanem azok veszélyeire is felhívta a figyelmet az immár hetedik alkalommal megrendezett Digitális Esélyegyenlőség (DE!) konferencia.

A Neumann János Számítógéptudományi Társaság (NJSZT) rendezvénye idén a Szép új világ(?) címet kapta, utalva arra, hogy a magyar társadalmat kettéosztó digitális szakadék eltüntetésében szép sikereket ért el a szakma és a civil szervezetek, ám a kellő erejű áttörést még nem sikerült elérni. Másrészt a folyamatos technológiai újítások nem kellőképpen tudatos használata legalább annyi veszélyt rejt magában, mint amennyi előnnyel járhat.

A konferencia előadásai is ennek a kettősségnek a különféle aspektusait boncolgatták. Bőgel György, a CEU Business School professzora arra az ellentmondásra mutatott rá, hogy miközben Európában meglehetősen magas a munkanélküliség (különösen a fiatalok körében), addig vannak gazdasági szektorok – és ide tartozik az informatika is –, ahol munkaerőhiány van. Csepeli György és Prazsák Gergő az online és az offline térben megélt élet jellemzőit vette sorra és hasonlította össze, kitérve arra, milyen veszélyek származnak a kétfajta élet együttéléséből.

Egyenlőség és fejlődés címmel tartott előadást Szabó István, a Nemzeti Innovációs Hivatal KFI Obszervatórium főosztályvezetője; ebben kifejtette, hogy a minél magasabb az innováció szintje, annál nagyobb mértékű az egyenlőség, és fordítva: a kevesebb innováció az egyenlőtlenséget növeli. Az innováció hasznáról szólva elmondta, hogy az innovatív cégeknél bizonyíthatóan kétszer akkora az egy dolgozóra jutó bevétel. Ami pedig a hazai helyzetet illeti, a magyar innováció motorjai a nagyvállalatok, és azon belül is elsősorban a külföldi tulajdonú nagyvállalatok, amelyek ráadásul jórészt saját forrásokból finanszírozzák ilyen jellegű tevékenységeiket. A hazai kisvállalatok nem csak hogy jóval kevesebbet költenek innovációra, mint az európai átlag, de annak nem kis hányadát támogatásokból fedezik.

A konferencián adták át az NJSZT hagyományos díjait is. A számítástechnikai kultúra kialakításában és a társadalom informatizálásában elért jelentős eredményekért idén Bőgel György részesült a Neumann-díjban. (Bőgel György az itbusiness.hu publicisztikáinak rendszeres szerzője volt, díjához ezúton is gratulálunk.) A Kalmár-díjat – amelyet a számítástudományban és a számítástechnika alkalmazásában elért eredményekért ítélnek oda – hárman részesültek: Bohus Mihály (Szegedi Tudományegyetem); Pető Gábor (MTA Wigner Fizikai Kutatóközpont); és Szirmay-Kalos László (BME Irányítástechnika és Informatika Tanszék). Az Év informatikai újságírója, és ezzel a Kovács Attila díj nyertese Molnár Csaba, a Magyar Nemzet hévégi mellékletének munkatársa lett.