Z. Karvalics László

z.karvalics
Forrás: -

Mi lesz veled, Budapest? (Info-jövőfürkésző 5.)

Bármikor bármilyen ranglista jelenik meg a (közép)-kelet-európai országok információs társadalmi fejlettségéről és versenyképességéről, abban rendre Szlovénia és Észtország, a két miniállam az éllovas, tartós Uniós és befektetői figyelmet, valamint állampolgári büszkeséget és info-tudatosságot eredményezve és fokozva.

Ideje volna rácsodálkozni, hogy mindkét ország esetében Budapestnél kisebb populációról beszélünk, és ha az országos adatokról „leválasztanánk” a magyar fővárost, akkor mutatói alapján fölényesen maga mögé utasítaná e kis országokat. (Ljubljanát vagy Tallint már nem biztos, de azok a valódi metropolishoz, Budapesthez képest önmagukban „törpék”). Ennek ellenére szó sincs sikertörténetről vagy erősödő versenyképességről: a regionális versenytársakhoz, Bécshez és Prágához képest Budapest stratégiai kilátásai folyamatosan romlanak, és az elmúlt évtizedekben elmulasztott jövőformáló szellemi és fizikai építkezések és összpontosulások hiányában a távolság még jó ideig nőni is fog.

Mindez különösen azért fájdalmas, mert Budapest – vásárlóerejét, jövedelmi viszonyait, lélekszámát, vonzóképességét, kulturális kínálatát, fekvését és más előnyeit illetve kedvező helyzetét felhasználva – messzemenően alkalmas volna arra, hogy átgondolt, offenzív intelligens város stratégiával valódi információs társadalmi sikertörténetet írjon, és ezen keresztül ill. ezen felül a magyar társadalom egészére nézve kedvező kisugárzó hatásokat produkáljon.

Mivel nem kérdés, hogy a várost a rendszerváltás óta megszakítás nélkül irányító politikai kurzusnak vége, és mindenképp új időszámítás kezdődik, talán még borongani sem érdemes az elmulasztott lehetőségeken, az elmaradt hasznokon, a távlati horizont teljes és fájdalmas hiányán. (A kutatóknak és szakértőknek persze emlékezniük kell azért, hogy az utolsó, tétova és gyámoltalan kísérlet egy épp most tíz éves, ellentmondásos, nyomtalan, visszhangtalan és halálra ítélt Budapesti Információgazdálkodási Stratégia volt, hogy valami történjen ezen a területen.)

Ennél sokkal érdekesebb a jövő. Vajon az új városvezetés, bárhonnan érkezik is, képes lesz-e változtatni ezen a helyzeten? Felismeri-e, hogy még mindig maradtak olyan adottságai Budapestnek, amelyekre nagyvonalú, izgalmas, korszerű és a világ nagyvárosai közt folyó verseny pillanatnyi állását figyelembe venni képes koncepciózus program építhető?

Budapest nagy továbbfejlődési potenciállal bíró iskola-és egyetemváros. Budapesten megfelelő támogatással az eddigieket mesze meghaladó méretű tudományos kapacitások összpontosulhatnának: egyes tudományterületeken világraszóló rész-koncentrációk irányába tudhatna elmozdulni, tudományparkok és új koncentrációs helyszínek sorát létrehozva, a jelenlegit messze meghaladó konferencia-és tudományos turistaforgalmat generálva. Budapest különleges multikulturális adottságokkal rendelkezik, de mélyen lehetőségei alatt használja csak ki kedvező kiinduló helyzetét, hogy muszlim, zsidó, kínai, vietnami vagy akár német „reléállomás” legyen, számtalan áttételes hatáskövetkezménnyel. Budapesten minden versenytárshoz képest jobbak a feltételek, hogy a világ egyik legjelentősebb és legnyitottabb kortárs művészeti centrumává váljon. Budapest kiemelkedő pozíciót célozhat meg a könyvkultúra (különös tekintettel a digitális forradalommal helyét kereső használt könyvek) zaklatott világában. Budapest európai fellegvárrá válhat számos információs társadalmi kulcs-szolgáltatás területén: akár regionális adatforgalmi központtá, média-ill. film-infrastrukturális központtá, animációs és 3D tudáscentrummá fejlődhet.

A sor még hosszan folytatható volna: világos, hogy a felsorolt lehetőségek egymást is erősíthetik, támogathatják, a kedvező hatáskövetkezményeket megsokszorozhatják. Átmenetileg vagy véglegesen magas képzettségű, minőségi immigrációhoz, a jelenlegi társadalomszerkezet átalakulásához, a jövedelemtermelő képesség, az életminőség javulásához vezethetnek. A gyarapodó, zöldülő, vízpartot visszahódító, tisztuló, építészetileg és spirituálisan újra izgalmassá váló, kreatív elméket és érdeklődő világvándorokat vonzó, újra kitalált és következetesen ebbe az irányba is mozduló Budapest víziója nem utópia, hanem reális lehetőség, amelyről beszélni, vitatkozni kell. Kutatni, kísérletezni, tervezni. Merni nagyot álmodni. Elszoktunk tőle. Reménykedjünk. Várakozzunk. Tegyünk érte, ha tudunk.