Z. Karvalics László

z.karvalics
Forrás: -

Lássuk a medvét!

 - avagy: Mi a baj az információ-és tudásmenedzsmenttel? (3. rész)

Miután egy előző bejegyzésben az információ-és tudásmenedzsment ill. az ún. tudáskormányzás-paradigma szétválasztásának és elkülönítésének szükségessége mellett érveltem, nehéz tovább halogatni, hogy ne nevezzem meg tételesen azokat a különbségeket, amelyek megjelenítésével egyértelművé válik, hogy összekapcsolódásuk és egymásra utaltságuk ellenére két, sarkalatosan eltérő minőségről és irányítási problématérről van szó.

Kinek hogy tetszik: kedvcsinálóként, szelíd provokációként, egy készülő alaposabb és részletesebb munkát megelőző első vázlatos rendszerezésként, vagy azok kedvéért, akik már eddig is megtiszteltek kommentárjaikkal, íme a táblázatba igazított rendszerezés, böngésszék haszonnal.

 

 

Információ-és tudásmenedzsment

Tudáskormányzás

Szervezeti fókusz, operatív alap és jelleg

Divízionális (Divisional)                     az egyes egységek munkamegosztása additív jelleg (1+1=2)

Vállalat-szintű (Company as a whole) információs interfészek alapján, komplementer jelleg (1&1=3)

 

Irányítási szemlélet

Hatékonyság: megtérülés- és érték-arányosság, racionalizáció, üzleti, termelési és döntési folyamatok optimalizálása

Koordinatív hatékonyság: változásokhoz történő alkalmazkodás-és reakcióképesség, ill. regenerálódási kapacitás biztosítása

 

Vezető

CIO (Chief Information Officer), oktatási és képzési igazgató, kutatás-fejlesztési vezető, humánpolitikai igazgató, kommunikációs és PR-igazgató, stb.

 

CKO (Chief Knowledge Officer)

Probléma-kezelés

induktív, deduktív okoskodás (inductive, deductive reasoning)

abduktív okoskodás (abductive reasoning)

 

Gondolkodásmód

kauzálitáson alapuló levezetések (technical thinking: analytic certainties)

kölcsönható együttállások megjelenítése (design thinking: interpretational probabilities )

 

Technológiai makrokörnyezet

„dobozos” termékek, tanácsadói bevezetések, informatikai részleg által vezérelt platformfejlesztések, információvadászat

Relevanciapontok feltárása és értelmezése, tudáskörnyezetek felépítése és működtetése, coaching, tudástranszfer-facilitáció

 

Tipikus tevékenység-területek és formák

üzleti intelligencia rendszerek, piackutatási eredmények vásárlása, adatbányászat, vállalati Intranet szerkesztése, továbbképzés és tréning, szakanyag-vásárlás

 belső és külső környezetletapo-gatáson (environmental scanning) alapuló problémamegoldás sokféle képesség-fejlesztési kimenettel, jártasságok és konstruktív szellemi alkotó technikák karban-tartása és fejlesztése, hiányterületek detektálása és organikus megszüntetése