Sziebig Andrea

Sziebig_Andrea
Forrás: -

Tudják, ki tanít(hat) egyetemen?

Először azt hittem, rosszul látok, rosszul hallok, amikor azt olvastam-hallottam, hogy Stadler József egyetemen tanít.

Elkerekedett a szemem: egész egyszerűen nem tudtam – és továbbra sem tudom – elképzelni, vajon mi olyan információhalmaz lehet a többek között az akasztói „futballfellegvár” megalkotásával elhíresült vállalkozó fejében, amelyet feltétlenül meg kell osztani a jövő nemzedékével. Ráadásul még csak nem is középiskolás fokon… Merthogy nem is akárhol jutott katedrához, hanem az egyébként igencsak híres-neves Közgázon! Nem tudok napirendre térni. Vajon miről tart(hat) előadást az akasztói úriember?

Azzal persze nincs semmi bajom, hogy az egyetemi kurzusok ne csak teoretikus magasságokba röpítsék a hallgatókat. Sőt! Legyen életszaga mindannak, amit okítanak nekik. Az meg egyenesen remek, hogy a hallgatók ne csak (tan)könyvekből szerezzék meg vállalatvezetői ismereteiket. Hanem neves cégvezetőktől! Akik egyenesen nekik címezve mondják el a saját példájukon keresztül, hogy ők miként vezetik, menedzselik cégeiket, hogyan ösztönzik dolgozóikat. Miképp működnek nehéz gazdasági környezetben? S hogy képesek akár a nulláról is újrakezdeni, felemelkedni.

Egy ideig elgondolkodtam azon, hogy vajon kinek juthatott eszébe felkérni az egykor volt juhászt. És ki adhatta az áldását minderre? Úgy hírlik: az egyetem igazgatója... És vajon ki mindenkit kérhettek még fel, hogy okítsák a jövő üzletembereit?  Azt nem tudom, hogy az informatikai-távközlési területről hányan kaptak ilyen felkérést mostanság a Corvinus Egyetemtől. Pedig lennének jónéhányan, akik tudnának mesélni a vállalatvezetésről meg annak a tudományáról. Nem kétlem, biztosan vannak olyan cégvezérek, akik szinte ösztönösen viszik sikerre birodalmukat.

Mások meg bújják a menedzsmentkönyveket, tréningek, coachok segítségével csiszolgatják vállalatvezetési tudományukat. Amire a gazdasági válság idején igencsak extra figyelem összpontosul.