Közigazgatás

corruption korrupció csalás
Forrás: ITB

Antikorrupciós akciótervet készített a KIM

Cél a Nyílt Kormányzati Együttműködéshez való csatlakozás, az átláthatóan működő közigazgatás megvalósítása és a küzdelem a korrupció ellen.

Elkészítette a Nyílt Kormányzati Együttműködéshez (Open Government Partnership, OGP) történő csatlakozás vállalásait tartalmazó akciótervet a Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium (KIM). A kormányzati antikorrupciós program részeként a kormány 2012-ben döntött arról, hogy Magyarország csatlakozik az OGP-hez és ezzel számos további vállalást tesz a korrupció elleni küzdelemre, illetve az átláthatóbban működő közigazgatás megvalósítására.

Az akcióterv elfogadása esetén Magyarország vállalja, hogy javítja a költségvetési adatok nyilvánosságát és a közbeszerzési adatok kereshetőségét, továbbá erősíti a köztulajdon hasznosítására és a közpénzek felhasználásával kötött szerződések nyilvánosságát. Emellett integritásirányítási rendszert vezet be a közszférában, ezen belül is többek között megteremti a bejelentők védelmének intézményrendszerét. Meghatározza az állami szervek érdekérvényesítőkkel való kapcsolattartására vonatkozó szabályokat, biztosítja a kormány által megtárgyalandó előterjesztések és miniszteri rendelettervezetek korrupciós kockázatainak döntést megelőző elemzését, továbbá a kormányzattól független hivatásrendi köztestületek által elfogadott hivatásetikai kódexeket készít a kormánytisztviselői és a rendvédelmi állomány számára.

Magyarország emellett vállalná, hogy terjeszti a korrupció megelőzésével és az integritással kapcsolatos ismereteket, így például integritás, korrupciómegelőzés és etika témájú képzéseket biztosít az állami szervek tisztviselői számára. Ezen túlmenően hiteles, átlátható, költséghatékony, az állampolgárok és a civil szervezetek bevonására építő, célcsoportonként differenciált tájékoztató kampányt indít a korrupciós jelenségekkel, valamint az azokkal szemben alkalmazható magatartásformákkal és ellenlépésekkel kapcsolatos ismeretek bővítésére.