ITexec

ITexec_000.jpg
Forrás: ITB
Megnyílik az ITexec rovat!

Pozíciórobbanás – ITexec.cloud

Vadonatúj rovatunk az IT-szakma területén a B2B tartalomszolgáltatásban kíván példát mutatni az újonnan létrejövő struktúrákhoz való illeszkedésre. A diszruptív technológiák kíméletlenek. Felforgatnak mindent, amivel relációba kerülnek, lerombolnak mindent, ami beleragadt a tisztán analóg világba, és olyan építésekhez járulnak hozzá, amelyek illeszkednek az újonnan létrejövő struktúrákhoz.

A diszruptív technológiák gyökeresen újakkal helyettesítenek régi folyamatokat, termékeket, megváltoztatnak fogyasztói szokásokat, megteremtik a lehetőségét a gyors üzleti modellváltásnak, és változtatásokat kényszerítenek ki a vállalatok, intézmények szervezeteiben, beleértve a felsővezetést is – és beleértve a vállalati, intézményi informatika vezetői rétegeit is.

Jómagam, aki több mint húsz éve – kisebb vagy inkább nagyobb, de mindenképpen tanulságokban bő megszakításokkal – tartalmakkal szolgálom az informatikai vezetők krémjét, a saját szememmel lehettem és lehetek a tanúja annak, ahogyan szinte félévről félévre változnak az informatikai szervezetek kihívásai és a vezetőjükkel szemben támasztott elvárások.

A belsőnek is hívott informatikai szervezetek aranykorában az IT-organizáció csúcsán – amerikai üzleti terminológiával kifejezve – a Chief Information Officer (CIO) állt, aki a felsővezetés tagjaként élet-halál ura volt a maga területén. Birodalmát akkoriban még ironikusan, vagy inkább reálisan várnak nevezték – majd később kifejezetten gúnyosan silónak. Azokban az időkben, ha az IT (értsd: a CIO) valamire nemet mondott, akkor abból az esetek nagy többségében nem is lett semmi. Azokban az időkben csak az IT-sok tudták, mi folyik a váraikban/silóikban, és nem nagyon volt ajánlatos érdeklődni a vizesárkokon/sorompókon túlról az IT belső ügyei iránt.

Amióta megérkeztek az üzleti mindennapokba az új digitális technológiák adta lehetőségeket kiaknázó megoldások, platformok, szolgáltatók, folyamatos a felfordulás a vállalatok, intézmények informatikai szervezeteiben. Beléptünk abba a korszakba, amelyben a nagy sebességű és a nagy rendelkezésre állású adathálózatok kiépülésével minden korábbinál egyszerűbben és megbízhatóbban vehetők igénybe külső szolgáltatások. A kínálat zavarba ejtően széles, egymástól egyetlen kattintásra vannak a digitális térben e versengő szolgáltatások, s egyre nyilvánvalóbb, hogy üzleti értelemben kedvezőbb feltételekkel vehetők igénybe, mint amilyeneket a belső erőforrásokkal lehet elérni. Egyre több is az olyan üzleti vezető, aki tisztában van ezekkel a tényekkel.

Vége a vállalati, intézményi informatika CIO-k dominálta korszakának. Az üzleti működés boardszintű elit porondján megjelentek újabb C-k, akik vagy a CIO-k korábbi felelősségeiből vállalnak át néhányat a felsővezetésben, vagy korábban még nem is létező, de az IT-val szoros kapcsolatban lévő területekért felelnek. A CIO pozíciórobbanásának következtében ma egy magára valamit is adó B2B IT tartalomszolgáltató primer közönségéből nem hiányozhatnak a CIO mellől az IT-biztonság legfőbb őrei, a CISO-k, a digitalizációs transzformerek, a Chief Transformation Officerek, a legfőbb innovátorok, a Chief Innovation Officerek, az adatgazdálkodásért és adatkezelésért felelősek, a Chief Data Officerek – hogy csak néhányat említsek. Ezért szerepel tehát a rovatcímben a korábban megszokott CIO helyett a fókuszt kitágító ITexec. E posztom címében ott van még a .cloud is, így kívánom jelezni, hogy a felhőalapú számítástechnika az, amely napjainkban és az elkövetkezőn 5-10 évben a leginkább meghatározza a vállalati, intézményi informatikában végbemenő változásokat.

Rovatvezető: Mester Sándor