Menedzsment

32_BXP27013h_420px
Forrás: -

Online-szektorra hangolva

A hazai online-szektor befolyásos véleményformálói és döntéshozói közös utánpótlási-képzési modellben látják egy nemzetgazdasági szinten is érzékelhető értékteremtés lehetőségét.

A modern gazdaság egyik új vetülete az online-szektor. Ebbe médiatartalmak és tranzakciók értendők bele, az alkalmazásfejlesztésekkel együtt. Mindez összefüggésben áll az Európai Unió Future Internet című direktívájával, amely arról szól, hogy a világháló milyen mértékben fogja behálózni mindennapjainkat – beleértve a gépek kommunikációját is –, s ez mekkora része lesz a gazdaságnak.

Az online-szektor sikere is alapvetően pénztőkéből, szellemi tőkéből és kapcsolati tőkéből táplálkozik, melyből a második e szektor erős k+f-jellege miatt különösen fontos. Ebben a folyamatban kompetenciahiány mutatkozik, s ez Vojnits Bálint, a Concilium Hungary Kft. alapítója szerint nem más, mint hogy a kínálati oldalon nincsenek kellő számban hozzáértő projektmenedzserek az online-projektek kivitelezésére. Nekik az lenne a felelősségük, hogy az ötletből valóság legyen, mégpedig úgy, hogy a termékfejlesztésbe fektetett minden forint a lehető legnagyobb mértékben térüljön meg.

Ugyanilyen tudáshiány mutatkozik a keresleti oldalon is, ahol kis- és közepes vállalatok olyasmit szeretnének vásárolni, ami segít nekik belépni az online-szektorba. Itt a felkészült üzletágvezető lehet a kulcsfigura. A két oldal hatékony együttműködése hozhatja meg a sikert mindenki számára.

 

Ötletből valóság

Mindezek alapján kínálja magát a megoldás: képezni kell ilyen vezetőket, mégpedig rendhagyó felnőttképzési modellben és egyedi módszertannal, hogy a képzés eredménye – ellentétben a hagyományos, lineáris ismeretátadó rendszerrel – azonnal értékteremtésbe forduljon a piacon. Ez pedig leginkább olyan szimulációs modellben képzelhető el, amelyben a hallgatók egy valóságos projektcsapat részeként, mintegy fél év alatt, a képzés elején megfogalmazott ötleteikből valóságot alkotnak: megismerik az egyén csapatmunkába adott értékét és korlátait, megtanulják megtervezni és kivitelezni egy online-projekt humán összetételét, operációs feladatait és eszközforrásait. A tantárgymodulok a hagyományos iparágakból már ismert üzleti terv fejezetei alapján épülnek egymásra.


A gyakorlati foglalkozások között házi feladatok biztosítják a folyamatos tanulást és értékteremtést. A vizsga három részből áll: önismereti anyag összeállítása, a csoportmunka során gondosan összeállított üzleti terv és tartalom megvalósítása („termékesítése”) éles domén alatt.

 

Csúcsvezetők és véleményvezérek

Az oktatói gárdát célszerű az online üzleti és médiavilág hiteles csúcsvezetőiből, véleményvezéreiből és neves szakembereiből összeállítani, akik az oktatás során szellemi tőkéjüket nemcsak a hallgatókkal, hanem egymással is megosztják. Így képzelhető el, hogy olyan színvonalas, elit utánpótlás nevelődik, akikre bármilyen online-projektet érdemes lesz rábízni, mert annak értékteremtő és profittermelő képessége biztosított lesz.