Menedzsment

Laufer_Tamás_580
Forrás: IVSZ
Újabb három évre

Elnököt választott az IVSZ

Az IVSZ éves közgyűlésén elnököt választott a szervezet: a következő három évre ismét a jelenlegi elnöknek,
Laufer Tamásnak szavaztak bizalmat a tagok. 

A digitalizáció egy megkerülhetetlen folyamat, amelyet az egész gazdaságnak magáévá kell tennie, ha nem akar reménytelenül lemaradni a globális versenyben – emelte ki beszédében az elnök.

A második alkalommal is újraválasztott elnök az ágazati szövetség tevékenysége és küldetése kapcsán azt emelte ki, hogy míg az IVSZ feladata az elmúlt időszakban az evangelizáció volt, fel kellett hívni figyelmet arra, hogy a digitális gazdaság nem egy jövőkép, hanem a jelen, addig ma már ez sem elég:
„Digitális lépéskényszerben vagyunk. Legnagyobb feladatunk ma a szakemberképzés fejlesztése, az IVSZ a jövőben is azért dolgozik, hogy 2019-re az informatika a legnépszerűbb szakma legyen a munkaerőpiacon. Ezen túl pedig, hogy a hazai IT KKV-ket erősítsük – az IoT és az Ipar 4.0 trendek mentén olyan kompetencia-központokat tartunk szükségesnek, ahol a problémát ismerő egyéb iparágak képviselői és a megoldást fejleszteni képes IT-vállalkozások egymásra találnak. Ehhez hidakat építünk, iparági együttműködéseket kezdeményezünk egyetemi, akadémiai, állami és piaci szereplők bevonásával. A magyar digitális gazdaság építését segítjük.”

Ahogy előadásában elmondta: „Átalakuláson megyünk át, aminek eredményeképp eljutunk horizontálisan a gazdaság minden területére a digitalizációt képviselve, a digitális gazdaság alapja az informatika.”