Strategy

12_specialist-to-strategist_420
Forrás: -
Professzionalista stratégiaalkotás

Letarolni a piacot, vagy megmaradni a bűvös ismeretlenségben?

Az elmúlt években igencsak felértékelődött a professzionalista személyiségtípus a magyar üzleti életben. Bár dominanciaszintjétől függően elviselhetetlenné is fajulhat ez a személyiség, mégis egyre nagyobb teret hódít a sikeresnek ítélt kulcspozíciókban. Az egyik ilyen a stratégiaalkotás nehezen érthető világa.

Adódik a kérdés, hogy akkor a professzionalista típusú stratégia az tulajdonképpen az, amelyet egy professzionalista ember hoz létre? A válaszunk egyértelmű „igen” De akkor miért állíthatjuk azt, hogy tered hódítottak maguknak e személyiségtípus képviselői a stratégiaalkotás piacán? Hiszen mindenki létre tudja hozni a saját maga arcára szabott irányelveket, és nagyjából véghez is tudja vinni azokat. Ez is igaz. De egy professzionalista ember bizonyos gyakorlati tapasztalat birtokában képes más emberek arcára formált stratégiát is építeni, mely adott esetben távol áll a sajátjától.

De még mielőtt túlértékelnénk egyetlen személyiségtípust is a másik ellenében, ezt a képességét egy olyan jellemezőjének köszönheti, amely minden professzionalistában ott lakozik: gyűjti és rendszerezi az információkat. Tehát e típus stratégiaalkotásánál nem a „dreammaker” jelenlétet kell érzékelni, bár minden esetben annak tűnnek a leírt gondolatok. Ha csökkenteni akarnám értékeiket, akkor legyünk tisztában azzal, hogy ők távolról sem kreatív emberek. Ami a külvilág felé akár meghökkentően újnak is hat, az valószínűleg már valahol látott, hallott információk, részinformációk újbóli összeboronálása és ebből egy szinte tökéletes, de mégis még mindig kreatívnak ható új kép építése.

 


 

 

Híres professzionalisták

Előszeretettel gyűjtünk analógiákat a pop és a filmszakma világából, hiszen az mindenki számára érthető, ismert, azonnal „leesik” a mondanivaló. Még ha az néha egy igen bonyolult üzleti elméletet is takar. Hát a professzionalista kreativitás megértéséhez biztosan tökéletes példákat nyújtanak a pop világ nagyjai.

Ki gondolná így első hallásra, hogy Elvis vagy Michael Jackson vagy épp Madonna e személyiségtípus képviselői? Mindannyian híresek voltak világ életükben arról, hogy olyan újításokat hoztak be a nemzetközi zenei életbe, amelyek trendeket teremtetettek, új stílust alkottak. Nem is lehet elvenni tőlük ezeket az eredményeket.

De az már egy másik kérdés, hogy mindhármuk útvonala jól megtervezett volt, apró részletekből tevődtek össze. Elvis már régen volt, nehéz utánakutatni a dolgoknak, de sokan emlegetik, hogy tánc a hang és minden a fekete kultúrából adódik, onnan származik. Jacko már a szemünk előtt nőtt fel. A moonwalk – amelyet ugye James Browntól honosítottnak vélnek – vagy az új típusú hangzások, az őrület, amely a nők bálványává emelte – a tegyük hozzá akkor még social media nélküli, a magánélet könnyebb szeparációjának lehetőségével – mind-mind jól megtervezett gépezet végterméke volt. Aztán ott a pop királynője, aki mindig tökéletesen vált – legalábbis pár évvel ezelőttig, amikor aztán sokak szerint eldobta a saját személyiségét –, mindig óramű pontossággal teljesíti feladatait, és akiről elhíresült az a sztori is, mely szerint vokalista és táncos segítőit magassarkú cipővel csépelte egy-egy rontás esetén, mert nála a tökéletesség az a hiba nélküliséget jelenti, és ha ő így tud működni, akkor köteles mindenki így végezni a munkáját. Jó kis professzionalista mondat!

 

Én is professzionalista akarok lenni… de miért?

E kis kitérő után kanyarodjunk vissza a jelen gazdasági szituációkhoz. Már a bevezetőben felvetítettük a gondolatot, hogy a professzonalizmus jelenléte felértékelődött: az elmúlt egy évben megtartott szakmai workshopokon, amikor személyiségtípus-beazonosításokról beszélünk, akkor a professzionalizmus került előtérbe. Minden típusnak vannak pozitív és negatív tulajdonságai, ezek minden alkalommal el is hangoznak az üzleti együttléteken, majd általában eljátszunk a lehetőséggel, hogy mindenki válasszon, véleménye szerint melyik személyiségtípust hordozza leginkább magában.

Erre a kérdésre a jelenlévők legnagyobb hányada a professzionalistát jelöli meg, még most is több mint furcsának hat. A válság előtti időszakban, ha száz esetből öten vallották magukat ilyennek, akkor nagyjából az igazságnál vagyunk. Akkor a legnagyobb ellenérzést a professzionalisták alaptulajdonsága, az emóciómentesség, a csak a konkrét tényekre, mereven, hidegen történő koncentrálás váltotta ki.

A negatív tulajdonságok felsorolása után már senkit nem hatott meg, hogy ez a típus amúgy el akar és el is tud mélyedni a szakterülete információiban, és a legjobb szakemberekké ők válnak minden esetben, bár ez némi szakbarbarizmussal is együtt jár.

Nos, a válságsújtotta gazdaságban az eredeti negatív tulajdonságokat már meg sem hallják, arra koncentrálnak az üzletemberek, hogy szakmaiság legyen mindenekelőtt – jár, amivel jár. Magyarország, ezt már sok fórumon, több oldalról kifejtette, nemcsak a 3B, álarcos ország, melynek elsősorban történelmi okai vannak. A viselkedés alapú üzleti stratégiaalkotás szempontjából így kiemelt jelentőségű, hogy milyen „országálarc” viselése lesz jellemző az elkövetkezendő időszakban. Ezeket a megnyilvánulásokat több helyről gyűjti a csapat, az egyik fontos forrásuk a konkrét szakmai workshopokon elhangzott és értékelt információk.

Ezek alapján egyértelműen professzionalista álarcot hord a magyar üzleti élet. Aki nem professzionalistának mondja magát az is biztosan hozzáteszi saját értékelése végén, hogy „de professzionalizmus biztosan van bennem”. Pedig az esetek többségében egyáltalán nincs. Ilyenkor mindig felhívjuk a figyelmet arra, hogy egy-egy személyiségtípus túlértékelése veszélyes dolog, de az is igaz, hogy vannak periódusok a gazdasági életben, amikor érdemes egy-egy adott személyiségtípust magunk mellett tudnunk, vagy arra jobban rákoncentrálunk.

Mivel a válság kialakulásának okát egyértelműen a nagy álomgyártásban látja a fogyasztói társadalom – legyen önálló lakásod, legyen három autója a családnak, megérdemeljük a csúcstechnológiájú tévét stb. –, ami leginkább az önmegvalósító típus jellemzője, érthető a teljes hátraarc. Ez a hátraarc pedig viselkedés alapú tekintetben a professzionalizmust jelenti.

 

Bár másodlagos, de rendkívül fontos!

Stratégiai szempontból a személyiségtípus-vizsgálatoknál érdemes kizárólag az elsődleges jegyre koncentrálni. Bár minden emberben ott rejtőzik bizonyos arányokban mindegyik személyiségtípus, de egy fogyasztói társadalom definiálásánál érdemes a fő célt szem előtt tartani.

Amíg egy ember gyakran hordozza magán több személyiségtípus jegyeit is, ugyanakkor a termékek és szolgáltatások vagy mondjuk egy cég „arcának” esetében ezt nehezen tudjuk értelmezni, jobban szeretjük a tiszta képet. Így a stratégiaalkotóknál is az elsődleges jegyre koncentrálunk – kivéve a professzionalista típus esetében. Itt ugyanis jelentős különbségek vannak a professzionalista-uralkodó és a professzionalista-emberközpontú irányok között. Amíg az első a professzionalizmusból a szakmaiságot hozza és az uralkodó énje segítségével azt emeli a célok szintjére, addig az emberközpontú vonal az aprólékosságot, a részletekben való elmerülést tűzi zászlójára, amiből nemhogy stratégia nem lesz a végén, de az állandó kekeckedéssel még tönkre is teheti mások stratégiáját. Egy új stratégia piacra vezetésénél az uralkodó másodlagos jegy motorként, az emberközpontú másodlagos karakter pedig gátként jelenik meg. Óriási a felelősség tehát a toborzást végző személyeken!

 


 

 

Milyen is az a professzionalista stratégia?

Fogadjuk el a megállapítást, hogy stratégiai ötleteket a professzionalista-uralkodótól fogunk kapni. Bár egy professzionalista álarcot viselő emberközpontú is képes uralkodóként viselkedni, de könnyen felismerjük az állandó „ezt nem lehet megvalósítani…” vagy „ez nagyon sokba kerül…” mondatokról. Az a veszélyes egyébként, hogy mivel jó szakemberekről van szó, ezt egy cégen belül a kevésbé professzionalista és szakmai cégvezetés ezeket készpénznek is veszi!

Szóval a professzionalista stratégiaalkotás részletesen ki van dolgozva, az már egyszer biztos. Jellemzője a „minimal” hozzáállás, ami mind dizájnban, mind a kommunikációban, mind a termékkoncepcióban megvalósul. Önmagában a professzionalista stratégia egyébként fekete és fehér, a szakmaiságot a középpontba helyezi. Ha egy professzionalista saját maga számára építi a stratégiát – mert ugye az esetek többségében inkább a megbízók felé végzi ezt a munkát – akkor először is: van ideje! Ők abban hisznek, hogy szakmailag kifogástalan terméket kell a piacra vinni és azt majd a piac be is fogadja.

Ez persze nagy tévedés! A „jó bornak nem kell cégér” hozzáállás csak bizonyos kultúrákban és bizonyos gazdasági időszakokban tud érvényesülni. Erre Magyarországon jó a táptalaj néhány éve. De ennek az időszaknak azért előbb-utóbb vége lesz. Még ha meglepő is, egy igazi professzionalistát nem érdekli, hogy a piac hogyan és mit reagál az ő munkájára. A szakmai hátteret ő látja, azzal is tisztában van, hogy valódi véleményt csak szakemberektől tud begyűjteni.

Számukra a pénz nem túlságosan nagy érték. A megélhetéshez és a szakmai munkájához szükséges pénz megléte esetén nem törődik az újabb pénzek megszerzésének fáradtságos munkájával. Ez a hozzáállás a társadalom számára érthetetlenné teszi egyébként őket, sokszor megkapják a „nem motiválható” jelzőt, csak mert nem ugranak egy-egy újabb prémium célkitűzésre. Más oldalról kell megközelíteni őket!

Jellemző az ilyen típusú stratégiákra, hogy nagyon jövőbe mutatók, a jelen világ számára nem érthetők, de idővel kimagasló elismerést vívnak ki az üzletemberek körében. A professzionalista stratégiák lassan érnek be, de akkor szinte örökre megtapadnak a piacon. Általában az ilyen típusú termékeket vagy szolgáltatásokat a semmiből jövő, és érthetetlenül nagy tudáshalmazzal rendelkező eredménynek titulálják a piacon. Ez leginkább annak köszönhető, hogy egy professzionalista inkább a tökéletes piacra lépési időpont után évekkel mutatja meg produktumát. Ráadásul nem is szereti a kritikát – már ha az nem nála jobb szakemberektől jön –, és nehezen viseli a hozzá nem értők tudatlanságból fakadó megjegyzéseit.

Ezért sok professzionalista termék megmarad a bűvös ismeretlenségben, amíg azt egy okos önmegvalósító vagy uralkodó fel nem használja saját üzletének fejlesztésére. És ne gondoljuk, hogy ezt a professzionalista a „más tollával való ékeskedésnek” gondolja! Ő így érzi jól magát. „csináljon az pénzt belőle, akinek ez fontos”, ő meg kapja meg az elismerést és a tudatot, hogy valami nagyot alkotott.