Futurum 2020

98_telenor_illusztracio.jpg
Forrás: ITB
A hardvertámogatástól az akkreditált képzésig

HiperSuli riport: így telt 2019 a digitális oktatásban

Öt évvel ezelőtt indult a HiperSuli, a Telenor digitális oktatási módszertani programja. Habár a kezdeményezés alapvető célja nem változott, a programban használt eszközök és a hangsúlyok az évek alatt az aktuális trendekhez igazodtak.

A mai iskolások már úgy nőnek fel, hogy az internet és az okoseszközök használata pontosan annyira természetes számukra, mint az idősebb generációnak a könyvek és a toll. Mivel a diákok többségének ma már van okostelefonja, az iskolákban egyre gyakrabban felmerül a kérdés, hogy használatukat miként lehet integrálni a mindennapi oktatás keretei közé.

A tapasztalatok alapján a digitális világot az iskolából praktikusan nem kiszorítani, hanem okosan integrálni érdemes. Egy 2018-as kutatás* eredményei szerint a diákok maguk is úgy vélik, hogy az okostelefon tanórai használata az érzelmi és praktikus szempontok mellett számos tanulási előnnyel jár. A szemléltetésen túl az alkalmazásokkal a tanulók hatékonyabban vonhatók be az órai munkába, azokon aktívabban vesznek részt. Az okostelefon-használat sok esetben érdekesebbé, könnyebben tanulhatóvá teszi a tananyagot is. 

A 2015-ben öt iskolával indult, 2019 végére 32 intézményre bővült HiperSuli innovatív módszerekkel segíti a fiatalokat a tanulásban, a pedagógusokat pedig az oktatásban. Míg a program indulásakor a legnagyobb igény az iskolák részéről a digitális eszközök irányába mutatkozott, nem sokkal később már a stabil internet-kapcsolat jelentette számukra a legnagyobb segítséget. A tanárok digitális kompetenciájának fontosságát felismerve a HiperSuli program fő hangsúlya rövid időn belül a pedagógusok ezen képességeinek fejlesztésére tevődött át. Idén mérföldkőhöz érkezett a program, amely 2019 elejétől az Emberi Erőforrások Minisztériuma által akkreditált tanárképzés formájában érhető el minden pedagógus számára.

A programban jelenleg több mint 600 tanár és közel 5000 diák vesz részt, és Koren Balázs, a HiperSuli szakmai vezetője szerint ma már egyre inkább a közösség-építésre helyeződik a hangsúly; a pedagógusok igénylik és szeretik a tudásmegosztást. „Sok tanár érdeklődik nálunk az iránt, hogyan tudják az internetet és a digitális eszközöket bevonni az oktatásba. A pedagógusok ugyanis tudják, hogy az internet nem ördögtől való, és egyre többen veszik figyelembe, hogy a gyerekek életének természetes része, és törekszenek arra, hogy a digitális lét az oktatási célokkal összhangban tegyen hozzá a mindennapjaikhoz” – magyarázza Koren Balázs.  

Habár nem kérdés, hogy sokszor a diákok digitálisan képzettebbek, mint a felnőttek, a kulcs továbbra is a tanárok kezében van, hiszen ők tudják megítélni, hogy hol és hogyan van helyük az újdonságoknak, eszközöknek, alkalmazásoknak a tanórákon. Ezért is van óriási szerepe annak a tudás-transzfernek, amit a HiperSuli közössége nyújt. A program időről időre megnyitja kapuit, és tanárképzés keretében nyújt hasznos tudást az érdeklődő pedagógusoknak. Az oktatáson résztvevők módszereket tanulnak arról, hogyan tudják a 21. századi eszközöket a saját tanóráikba integrálni úgy, hogy ők még hatékonyabb tanárokká, a gyerekek pedig még jobban fejlődő diákokká váljanak. 

A HiperSuli programban jelenleg egy videós tananyag fejlesztésén dolgoznak, mert a közeljövőben már nem csak új iskolákat és még több tanárt szeretnének bevonni, de a szülők képzése is a célok között szerepel. 

 

* A kérdőívet 2018-ban 236, 13–19 éves diák töltötte ki.
Forrás: Havassy András:
Diákvélemények az órai okostelefonozásról (2018);
https://havassy.wordpress.com/2018/07/02/diakvelemenyek-az-orai-okostelefonozasrol-vol-3/