family

52_Edward_VI_of_England_420
Forrás: -

„Fiam, neked azt kell tenned, amit én mondok, nem amit a tanár akar!”

Ha uralkodó gyermekünk van, készüljünk a harcra!

Ugye ismerős, amikor egy kisgyerek szembeszegül szüleivel, és már csak azért sem figyel oda arra, amit mondanak neki? Vagy ha odafigyel, csak azért teszi, hogy még csak véletlenül se hajtsa végre a fentről jövő utasítást?

Nagyszerű téma a gyermeknevelés, mindenki tud okosat mondani. A szakemberek azért, mert ők ezt tanulták, a nem szakemberek pedig azért, mert mondjuk saját maguk átélték az ezzel járó folyamatokat. Menedzsereknek szóló magazinnál nekünk más szempontból kell vizsgálni ezt a népszerű témát. Szeretnénk kézzel fogható támogatást adni olvasóinknak, de ez nem jelenti azt, hogy megállapításaink minden ember gyermekére gond nélkül kivetíthetők.

 A 3B embertípusokat azonosít be különböző technikák, stratégiai elméletek mentén. A rendszer három különböző embertípus-állapotot mér fel. Ezek közül most az „original” vagyis az eredeti embertípus a mérvadó. A pszichológiai rendszerek egyik alapfeladata, hogy a kiindulási pontot tökéletesen beazonosítják, azt, hogy milyen személyiségtípus jegyekkel rendelkezik az adott személy. A fejlettebb rendszerek továbblépnek, és megállapítják a vizsgált személy maszkját, majd a még okosabbak a maszkhordás következtében bekövetkezett módosulásokat is megfejtik. Ha egy menedzser beszéli a 3B nyelvet, akkor ezt élete minden területén tudja alkalmazni. Így jön a képbe a gyermeknevelés.

 


 

 

Hazánkban a jó gyereknevelés sikerkritérium

Minden szülő számára fontos az, hogy gyermekét a lehető legjobban készítse fel az igazi élet viszontagságaira. Kiemelten igaz ez a vezető pozícióban dolgozó szülőkre, hiszen náluk a család, a gyermek az energiagyűjtés, vagy rossz esetben energiavesztés alaphelyszíne. Vagyis egy sikeres menedzser számára létkérdés, hogy gyermekeinek neveléséhez a legmodernebb és leghatásosabb eszközöket vegye igénybe. Vannak eszközök szép számmal, de a többségük túlságosan elméleti, általában meg is buknak a gyakorlatban, pláne a külföldről érkezők.

A menedzserek számára nagyon fontos önmaguk megértése majd elfogadása ahhoz, hogy a gyerekekkel szemben reálisan tudjanak fellépni. Sokan a mai napig hisznek a gyerek előtt mutatott álarcban, de ezek mindig összeomlanak, aminek végeláthatatlan következményei lehetnek. A fejekbe égetett alapelv a gyermekneveléssel kapcsolatban például a következetesség, határozottság, szeretetteljesség, attól függően attól, hogy épp melyik tanulmányt olvassuk.

Ha a 3B e témában megfogalmazott mottóját kellene leírnom, akkor biztosan azt mondanám: őszinteség. Nyers és kíméletlen őszinteség magunkkal és családunkkal, A szeretteinkről van szó, ezzel a viszonnyal nem fér össze az álarc. Hosszú távon, boldog együttélést feltételezve biztosan nem.

 

Eleve elrendelés

Bizonyos tanok azt mondják, hogy mindenki már születéskor magában hordozza az alapvető személyiségjegyeit. Vannak, akik azt mondják, hogy az igazi karakterkészlet jóval később alakul ki. Van tehát, aki azt mondja, hogy az eredeti személyiségtípus mondjuk 14-16 éves korig teljes mértékben alakítható. Van, aki pedig állítva, hogy az adottság, így maximum csak módosíthatjuk a későbbiekben.

A 3B csapata egyik megállapítással sem száll vitába. Az arany középutat választva azt mondjuk, hogy a 6 éves gyermeket már érdemes jelenlegi tudásunk alapján felmérni, az ennél fiatalabb korosztályú alany személyiségtípus-elemzése tartalmazhat hibákat. De gőzerővel dolgozik a 3B azon, hogy az eredeti személyiségtípus eleve elrendelését be tudjuk mérni. Ehhez 10 000 fős álló statisztikai adathalmazt állított össze a csapat, az elsődleges eredményeket – amelyeket az így kapott személyiségtípus-számok mutatnak – konkrétan összevetjük egzakt, az elmúlt 10 évben lezajlott mérések eredményével.  Ennek a metodikának a véglegesítéséig annyit tudunk tenni, hogy elfogadjuk: bármilyen úton-módon, de gyermekünk az első perctől kezdve érvényesíteni akarja személyiségtípusát, és a legjobbat akkor tesszük, ha ebben partnerei vagyunk.

 

Uralkodó gyerekek hazánkban

A magyar társadalom emberközpontú. Ezért a gyerekünkkel hivatalból foglalkozó személyek – tanárnők, óvónők stb. – közül tízből hét biztosan emberközpontú. Ha hozzáteszem azt, hogy ezek a szakmák Magyarországon nem kifejezetten a sikerre éhes embereket vonzzák, akkor nem nehéz kikövetkeztetni, hogy ez az arány még erőteljesebb az emberközpontúak javára. Ezt a tényt sose felejtsük el, amikor gyermekünk megítéléséről, viselkedéséről hallunk beszámolókat különböző csatornákból! Hiszen mindenkinek a saját maga embertípusa a legjobb, legmegfelelőbb.

Egy emberközpontú tanítónő számára egy uralkodó gyermek biztosan kezelhetetlen, neveletlen, és a szabályokat sem tartja be. Ezek a mondatok igen gyakran elhangoznak uralkodó gyerekek szülői értekezletén. A 3B csapatban is regék zengenek az iskolás évekről. Jellemző nálunk a kiemelt professzionalizmus, amely fényévekre van az emberközpontú, emocionális felfogásától. Nem voltunk közkedvelt gyerekek az iskolákban, de valahogy csak túléltük.

A sorozatos traumák után persze az uralkodó gyermek szülői elgondolkoznak, mit is kell most tenni? Azt mégsem mondhatják, hogy úgy van jól minden, ahogy van? Eléggé kényes kérdés ez, mert ha a gyermek későbbi érvényesülése szempontjából teszem fel a kérdést, akkor már hihetetlenül másként hangzik. Módosítsam a saját gyermekem uralkodó embertípusát, amellyel később mondjuk jó cégvezető vagy élsportoló lehetne, azért, hogy a kedves tanítónő dolga könnyebb legyen? Nyilván NEM a válasz!

 


 

 

Miért is olyan az a gyerek?

De mi baja van az uralkodó lurkóknak? Honnan fakad az engedetlenség? Az uralkodó típus így vagy úgy, de hatalomra tör. A hatalmat és annak fitogtatását, a merészséget, a bátorságot mi sem tudja jobban megmutatni, mint az, hogy ki száll szembe a szabályokkal. Minél erősebb az uralkodó ösztön, annál szélesebb az ilyen törekvések skálája.

A másik fontos elem a viselkedésük megértéséhez az otthoni környezet és annak kompenzálásának kérdésköre. Egy uralkodó típusú gyereknél nagyon fontos, hogy jó anyagi körülmények között legyen a családja, hiszen a státusz orientáltságát – a legmenőbb játékok, a legmenőbb cipő stb. – így tudja kifejezni. Ha ez adott, akkor nem kell szembemenni a szabályokkal, hiszen ezek a külső elemek így is rendbe teszik féltve őrzött és építgetett imázsát. A bajok akkor halmozódnak, ha ez az otthoni környezet nem adott – márpedig nem tudja mindenki a legmenőbb játékot megvenni a gyereknek – és ezt a bátor tettekkel kell kompenzálnia a nebulónak.

Fontos azt is megérteni, hogy szerényen 6 százalékos arányt képviselő uralkodó típusú gyerekeket már kis koruktól kezdve nem értik meg társaik. Ha ők egy versenyt megnyernek, azt szeretnék világgá kürtölni, de az osztálytársaktól a „Miért vagy nagyképű?” reakciót kapják . Sorolhatnánk még a külső hatásokat, de azt hiszem nem szükséges túl nagy pszichológiai ismeret, hogy ahol mi vagyunk a kisebbség, ott nehéz önmagunk kifejezése.

 

Szülői feladat

Nagy kérdés ugye, hogy a kedves szülők mit tehetnek ebben a helyzetben? A válasz egyszerű, kivitelezni viszont annál nehezebb. Meg kell találni az egyensúlyt a társadalmi elvárások és a gyermekünk jövőbeli érdeke között. Ha viselkedés alapú elméletekkel vagyunk felvértezve, akkor némileg könnyebb a helyzet, hiszen a különbözőségeket, az emberek között félreértéseket intenzívebben át lehet adni.

Persze ne rajzoljunk, mondjuk 3B-s köröket az olvasni tanuló gyermeknek, bár értek már meglepetések ezzel kapcsolatban bennünket is, hiszen a 3B-s projektek egy részénél a megbízó gyermekének elemzését is elvégeztük, és látjuk felnőni őket. Meglepő fogékonyság van egy kis gyermekben már a gyermek nyelven megfogalmazott pszichológiai tudásra is.

Szülő oldalon az a legfontosabb, hogy tudjuk mire számíthatunk. Ne tévedjünk saját magunk és gyermekünk embertípusát illetően, a gyerekek nagyon egyértelmű jeleket adnak erre. Aztán, ha ez megtörtént, akkor legyünk tisztában azzal, hogy uralkodó gyermekünkre panaszáradat fog érkezni mindenhonnan.

Kössük le energiáit a neki tetsző tevékenységekkel és küldjük versenyezni! Aztán már csak annyi a feladatunk, hogy otthon igen határozottan mi szabjuk meg a szabályokat. Az uralkodó gyerek csak a nála dominánsabbtól fogad el szabályokat. Vagyis nekünk kell otthon kordában tartani őt. Nem szégyen azt mondani, hogy „Fiam, neked azt kell tenned, amit én mondok, nem, amit a tanár akar!” És ugye készüljünk ennek az iskolai fogadtatására is…

A hazai gazdaság egyik legnagyobb visszafogója pontosan az, hogy a gyerekek eredeti személyiségtípusa már korán módosul az iskolai elvárásoknak köszönhetően. Aztán 30–40–50–60 évesen megy a küzdelem a szervezetfejlesztési projektekben, hogy mentsük, ami még menthető. Döbbenetes, amikor látjuk, hogy az illetőnek „leesik”, milyen is a valódi személyisége. Ennek elkerülésében kritikus hatásunk van nekünk, szülőknek.