family

56_Ads_of_the_World.jpg
Forrás: ITB
Újragondolt jövőbiztos oktatás

A technológiai elit és a pedagógia jövője

Bármennyire is kötelező ma a digitális írástudás, érdekes módon szaporodnak az ezt kikerülő alternatív pedagógiai megoldások. Nemcsak a szilícium-völgyi ICT-elit, de a magyar techcégek is kiállnak a jövőt túlélő tudásra való felkészülés mellett. Vagyis nem techfüggő, információfogyasztó zombikat, hanem kreatív emberfőket akarnak nevelni a gyerekekből.

San Francisco Bay Area negyedében meglepő techno-luddita módszerekkel képzik a szilícium- völgyi elit korifeusainak gyermekeit – már hét éve. A Brightworks magánintézményben nincsenek vizsgák, sem dolgozatok, sőt valójában hivatalos és kötelező tananyag sincs, és a tanárok is inkább közreműködőknek vagy segítőknek nevezik magukat. A középpontban a diákok fejlődése áll, így rengeteget játszanak, kreatív foglalkozásokon vesznek részt, ahol barkácsolnak vagy építenek valamit, a legtöbbször (ha lehet) a szabadban.

Az ötlet Gever Gully nevéhez fűződik, aki önmagát képezve autodidakta módon vált legendás programozóvá (Adobe), manapság pedig alternatív oktatással kacérkodik, sikeres iskolát alapítva. Ami a legfurább ebben az intézményben, hogy nem találjuk meg benne korunk átkát vagy áldását, a képernyőket, táblagépeket és számítógépeket. Mégis a helyi ICT-elit családjai ide járatják évi 30 ezer dollárért gyermekeiket, hogy ne interaktív készülékeken csüngve tanuljanak digitális tananyagokból.

 

Alternatív metódusok mindig voltak

Az ötlet mögött komoly filozófia rejtekezik, hiszen az alapító és a szülők is osztják azt a nézetet, miszerint az információdömping korában (amikor is minden képernyőre kerülhet) nem az a lényeges, hogy mi maga az információ, hanem az, hogy mit lehet majd azzal kezdeni – ezt kell megtanulniuk a gyerekeknek elsősorban analóg módszerekkel a Brightworks intézményében. Nyilván a helyi elit előnyben van, hiszen ők nap mint tapasztalják, hogy a digitális világ mennyiben segítette és mennyiben vált korlátjává mára a fejlődésnek. A digitális tartalomfogyasztó fiatalok digitális analfabéták maradnak, mert kiöli belőlük a folyamatos információáradat és a digitális szemét az egyediséget. Szüleik pont ezért íratják őket ide, hogy ne legyenek techfüggő zombik, hanem ameddig csak lehet, maradjanak kreatívak.

Maga az ötlet valójában Alexander Sutherland Neill „Summerhill” nevű iskolájának a modern változata – ami hazánkban is ismert a néhai skót pedagógus könyvéből, A pedagógia csendes forradalmából. Neill iskolájában (a fénykora az 1970-es években volt) a gyerekek azokra az órákra mentek be, melyeket ők maguk tartottak szükségesnek, és nem azokra, melyeket a felnőttek róttak ki rájuk. Nem tanulásra akarták tehát a gyermekeket kényszeríteni, hanem a világ ismereteinek, tudásának elsajátítására, a nekik kedvező körülmények között. Sajnos ez a kezdeményezés az amerikai ellenkultúra lecsengése után hamvába fulladt.

 

Amikor a jövő kopogtat

Tény, hogy a jövőben valóban egyre kevesebb szükség lesz azokra a „klasszikus” ismeretekre, melyeket a hagyományos iskolákban oktatnak, hazánkban is. Gyakorlatilag az, amit ma kín keservvel a gyerekeink fejébe vernek, öt év múlva (vagy még hamarabb) lejárt szavatosságú, felesleges és hasznosíthatatlan tudássá válik. Olyan új elvárások és problémák jelennek már ma is meg a digitáliától fertőzött mindennapjainkban, melyeket csak kreativitással, jó sok érzelmi intelligenciával és határozottsággal, valamint innovációra való nyitottsággal lehet csak meg- vagy feloldani. Nem véletlen, hogy nem kell Kasszandrának sem lenni ahhoz, hogy kijelentsük, hét éven belül fel fog robbanni eddigi jól belakott és ismert világunk. Hiszen el fog tűnni a ma ismert legtöbb klasszikus munkahely, a sokkoló jövőre már ma fel kell készíteni utódainkat, hiszen mi is csak keserves életre szóló (mindennapos) tanulással tudjuk ezt kivédeni (csupán hellyel-közzel).

Nem titok, így a jövőbeli sikerhez alapvető ismérv kell, hogy legyen a ma még negligált empátia, a folyamatos kommunikáció és együttműködés. A mai ICT-vállalatok HR-esei is már ezeket a tulajdonságokat részesítik előnyben a jelöltjeik toborzásakor. Sőt, ezek az új karriertulajdonságok már ma is háttérbe szorítják a jelenleg divatos mennyiségi jellegű elavult és hasznosíthatatlan tudást, amit a magyar iskolarendszer is gyakorlottan sulykol tanítványaiba. Az ipari forradalom idején alakult oktatási rendszer mára elavult, egyre kevésbé lesz szükség engedelmes és precíz munkásokra, hiszen a futószalag jellegű munkákra a robotok sokkal alkalmasabbak. A gyerekeknek tehát, ha „jövőképesek” akarnak lenni, már kisiskolás korukban fel kell venniük a ritmust az új kor kihívásaival.

 

Élményalapú és újragondolt magyar oktatás

Szerencsére nem kell szégyenkeznünk itt a magyar végeken sem, hiszen a Brightworks-höz nyomokban hasonló, élményalapú oktatást már hazánkban is alkalmazzák sikeresen. Ilyen a felvételit mellőző Budapest School például, ahol már 150 gyermek tanul magántanulói státuszban (a végén majd állami iskolában is kell vizsgázniuk). Itt az a cél, hogy olyan gyerekeket neveljenek alternatív módszerekkel, akik majd 2040-ben is meg tudják állni a helyüket a világban és boldogak is lesznek majd benne.

A leginkább a Gever Gully kezdeményezéséhez közel álló hungaricum, a szintén élményalapú és ösztönző, analóg technológiákra fókuszáló oktatással operáló Skool négy éve indult. Neves techcégek finanszírozzák (mint a Vodafone, a Prezi, a Google, de a Morgan Stanley is), és 8–18 év közötti gyerekeket okítanak a cégek oktatási szakemberei a hagyományos iskolán kívül. Igaz, itt az ICT alternatív oktatása is megtalálható (egyedül itt foglalkoznak lányokkal, hiszen világszerte kevés a női vezető és informatikus). Viszont kiemelten figyelnek arra, hogy elkerüljék azt, hogy a gyerekek függővé váljanak az elektronikus eszközöktől, vagyis ne szűkítse be az oktatás során ezek használata a beszéd és az írás képességét, ne korlátozza a fantáziájukat és a kreativitásukat – melyekre leginkább szükség lesz majd a jövőben. Így a digitális tudást nem a gépek előtt görnyedve, hanem kreatív társas, játékos helyzetekben sajátítják el jó hangulatban.