Karrier

Innováció
Forrás: europarl.europa.eu

Elkötelezettség válságos időkben

Csak azok a vállalatok lehetnek a válság nyertesei, amelyek a nehéz időkben is tudják növelni dolgozóik elkötelezettségét.

 Ahol nem sikerül növelni a dolgozók elkötelezettségét, motivációját, ott az menthetetlenül csökkenni fog – állapítja meg a Hewitt tanácsadó cég globális adatokra alapozott elemzése. A bő egy évvel ezelőtti felmérésből származó adatok még azt mutatták, hogy a vállalatok felénél nő a dolgozók elkötelezettsége, és mindössze 15 százalékánál csökken (lásd az ábrát).


A válság első jelei 2008 nyarán érthető pánikot váltottak ki a dolgozókban: a növekvő elkötelezettség már csak a cégek 29 százalékára volt jellemző, míg a változatlan motivációt a korábbi 35 helyett a felmérésbe bevont vállalatok 46 százalékánál lehetett tapasztalni.

Nincs középút

Az idei év első három hónapjában végzett kutatások újabb jelentős elmozdulást mutattak ki: a cégek 53 százalékánál nőtt az elkötelezettség, 31 százaléknál csökkent, és mindössze 17 százalék az olyan vállalatok aránya, ahol változatlan maradt a motiváció. Ebből két dolog következik – mondja Veres Rita, a Hewitt elkötelezettségi üzletágának európai vezetője. Egyrészt a dolgozók hozzászoktak a válság gondolatához, másrészt az is kiderült, hogy nincs középút: ha a motiváció nem nő, akkor szinte biztosan csökkenni fog.

Az adatokból három olyan terület rajzolódik ki, amely komolyan veszélyezteti a dolgozók bizalmát, és ezek mindegyike valamilyen módon a vezetés és a munkavállalók viszonyát érinti. A dolgozók alig egyharmada (38 százalék) érzi úgy, hogy a vezetők fontosnak tartják az ő véleményüket, javaslataikat. Egyötödük (19 százalék) szerint a dolgozókat nem kezelik a vállalat legfontosabb erőforrásaként, és a dolgozói szempontokat nem veszik figyelembe a döntések meghozatalakor. Végül kevesebb mint felük (45 százalék) érzi úgy, hogy a vezetés nyíltan és őszintén kommunikálja a vállalat jövőjét.

Vegyes jövőkép

Hasonló tendenciák rajzolódnak ki azokból az adatokból is, amelyeket az idei „Legjobb munkahely” felmérés során gyûjtött a Hewitt Magyarországon; áprilisban és májusban 25 cég 4000 munkavállalóját kérdezték meg.

Érdekes módon a magyar munkavállalók sokkal borúlátóbban ítélik meg a teljes gazdaság helyzetét, mint azon belül saját vagy munkahelyük jövőjét. Miközben csak 11 százalékuk véli úgy, hogy a gazdaság még az idén elkezd kilábalni a bajból, 45 százalékuk hisz abban, hogy cége sikeresen megküzd a nehézségekkel, és 32 százalék bízik abban, hogy biztosítani tudja maga és családja anyagi biztonságát. (Bár azok aránya is 19 százalék, akik ez utóbbiban nem bíznak.)

A magyar munkavállalók idén lojálisabbak munkáltatójukhoz. A munkavállalók közül többen érzik úgy, hogy nehéz szívvel válnának meg vállalatuktól, és nagyobb azoknak az aránya is, akik ritkán vagy egyáltalán nem gondolkodnak munkahely-változtatáson.

Informatika: pozitívan értékelve

A „Legjobb munkahely” felmérésben eddig szereplő vállalatokat iparág szerint is csoportosították. Az informatika jól szerepelt: a szektorban dolgozók 56 százaléka elkötelezett vállalatával szemben, és 67 százalékuk elégedett munkahelyével.

Az átlagnál sokkal nagyobb arányban állítják az it-szektorban dolgozók, hogy a vállalat kortól, nemtől, egyebektől függetlenül egyformán kezeli a munkatársakat, és különösen elégedettek a munkaidő rugalmas beosztásával.

Mindez azonban nem kis részben a munkahely féltése miatt van, és a vállalathoz való kötődés nem feltétlenül jár együtt a motiváció növekedésével – hangsúlyozza Veres Rita.

A korábbinál jóval többen félnek munkahelyük elvesztésétől, és kétszer anynyian vannak azok is, akik úgy vélik: nehezen találnának új munkahelyet.

Kell az összhang

A Hewitt szakértői szerint négy területre kell összpontosítaniuk azoknak a cégeknek, amelyek a nehéz körülmények között is javítani akarják munkatársaik elkötelezettségét és motivációját.

A vezetői megközelíthetőség és kommunikáció javítása. Az alkalmazottak vezetőiktől várják az irány kijelölését és az ösztönzést. Az átláthatóság, a valódi párbeszéd és a kilátások ismertetése bizalmat kelt, és csökkenti a jövő miatti aggodalmat.

A kulcsemberek megtartása. Mindenáron biztosítani kell, hogy a legjobb munkatársak rendelkezésre álljanak, motiváltak legyenek, és azokra a feladatokra fókuszáljanak, amelyek kulcsfontosságúak a szervezet sikerességének szempontjából.

Az összhang megteremtése. A pletykák elkerülése érdekében biztosítani kell, hogy a különböző szintû vezetők és a hr-osztály egységesen értelmezzék a vállalat fő üzeneteit, és azokat összhangban, következetesen közvetítsék az alkalmazottak felé.

A dolgozók meghallgatása. Lényeges a dolgozók véleményének megismerése, fontosságuk elismerése és tudatosítása.