Cégvilág

sign contract
Forrás: ITB

Óvatosságra inti a UPC-ügyfeleket az NMHH

Alapos vizsgálatra szólítja a Médiahatóság a UPC ügyfeleit a nekik címzett szerződésmódosítási levelekkel kapcsolatban.

 

A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság (NMHH) hivatalból vizsgálatot indított annak tisztázására, hogy az UPC a hírközlési jogszabályoknak megfelelően kívánja-e módosítani szerződéseit ügyfeleivel. A hatóság a cég előfizetőit gondosságra intette és arra figyelmeztetette őket: ha elfogadják a módosítást, később akár díjemelést is könnyen érvényesíthet a szolgáltató.

A UPC Magyarország Kft. a közelmúltban, levélben kereste meg előfizetőit, hogy meglévő szerződéseik helyébe újat ajánljon számukra. A cég a levélben a jelenlegi előfizetői szerződések közös megegyezéssel történő megszüntetését, és egy – állítása szerint azzal mindenben megegyező tartalmú – új szerződés „ráutaló magatartással” történő megkötését kezdeményezi. Az NMHH felhívja a UPC előfizetőinek figyelmét, hogy a tájékoztató levelet figyelmesen olvassák el és amennyiben ragaszkodnak eddigi szerződéseikhez, azt haladéktalanul jelezzék a cég ügyfélszolgálati elérhetőségein. A levél szerint a UPC megszűntnek tekinti a régi szerződést és elfogadottnak az újat, ha az előfizető „ráutaló magatartásával” továbbra is igénybe veszi a szolgáltatását vagy az értesítést követő számláját befizeti.

A ráutaló magatartással létrejött szerződések azonban kevesebb védelmet nyújtanak számukra, mint a jelenlegi írásban vagy szóban megkötött szerződéseik - figyelmeztet a NMHH -, annak későbbi módosításához például nem szükséges az előfizető beleegyezése. Az ilyen szerződés esetén a szolgáltató által kezdeményezett bármely szerződésmódosítás (például díjemelés) hatályba lép az előfizető hallgatásával, és fennállhat a veszélye annak, hogy az előfizető számára kedvezőtlen módosítás lép életbe.

A hatóság aggályosnak tartja az UPC által küldött értesítést, mivel a szolgáltató a szerződés esetleges megváltoztatásáról hagyományos levélben tájékoztatta előfizetőit. „A levélen nem szerepel dátum, nem állapítható meg belőle sem a régi szerződés megszűnésének, sem a ráutaló magatartással létrehozni kívánt új szerződés létrejöttének napja” – figyelmeztet a hatóság. Nem derül ki az sem, hogy amennyiben az előfizető nem kíván hozzájárulni a változtatáshoz, ezt a szolgáltató felé milyen határidővel jelezheti. A hatóság ezért azt is vizsgálja, hogy nem sérültek-e az előfizetőket védő garanciális szabályok.

Update: 

Az NMHH figyelmeztetését követően a UPC hivatalos közleményben reagált a médiahatóság figyelmeztetésére:

 

 

"A UPC Magyarország a hatályos jogszabályoknak és az érvényes szerződési feltételeknek megfelelően ajánlja előfizetőinek a szerződésük ráutaló magatartással történő megkötését. A szerződés megújítása kizárólag formai változást jelent, annak érdekében, hogy az előfizetők számára is megkönnyítse, egyszerűbbé és gyorsabbá tegye az ügykezelést. Ez a változás nem érinti a díjakat, csomagokat és a szolgáltatásokhoz kapcsolódó összes feltétel is mind változatlan marad. Az esetleges félreértések tisztázása érdekében a UPC egyeztetést kezdeményezett a szerződésmódosítást vizsgáló Nemzeti Média- és Hírközlési Hatósággal."