Cégvilág

lens.pub_web.jpg
Forrás: ITB
Gyárak, cégek, vállalkozások

Automatizálással épített jövő

A modern üzletfejlesztés és az ahhoz kapcsolódó tanácsadási szolgáltatás egyik legújabb területe az automatizálás és felügyelet professzionalista megközelítése. E tanácsadás legfőbb célja, hogy a vállalkozások stabilan, tervezhetően, folyamatos üzemben és a lehető leghatékonyabban működjenek. A LENS CONSULTING GROUP ennek az elvárásnak a gyakorlatra fordítását a folyamatok, a rendszerek és rendszerelemek felmérésével, fejlesztésével, menedzselésével oldja meg.

Habár az automatizálás mára mindenki számára viszonylag ismert és kedvelt fogalom, a professzionális megoldásokat összeállítani, azok alkalmazását megtervezni, a szükséges munkákat definiálni, majd azoknak az üzletben történő bevezetését menedzselni még mindig kevesen képesek. Ez egy új szakmai terület, melynek magas színvonalú alkalmazásához speciális tudás és tapasztalat szükséges. Ezért is foglal el a LENS speciális szerepet az üzleti életben. Hiszen gyárak, cégek, vállalkozások automatizálásával több cég foglalkozik világszerte, viszont fejlesztéseik során döntően a rendszerek megtervezésére, azok beszerzésére és karbantartására összpontosítanak. Viszont egy sikeres fejlesztéshez már stratégiai szinten szükséges bekapcsolódni a folyamatba.

Éles lencsét a munkaerő-piaci kihíváshoz
A Megbízó számára fontos, hogy üzletét valódi szemüvegen, éles lencsén keresztül vizsgálják át. Tisztán lássa azt, hogy milyen komoly veszélyforrások, költségmegtakarítási lehetőségek, folyamat gyorsulási opciók vannak egy adott munkafolyamaton belül. A munkaerő-piacon jelenlévő túlkereslet globális szinten vált tényezővé az üzleti életben, főként ott, ahol minőségi termékek és-vagy szolgáltatások előállítására épült az üzletünk. A kvalifikált munkaerő toborzása, szervezetbe történő beillesztése és a szervezetben tartása jelentős költségterhet jelent a vállalkozások számára. A fluktuáció mértéke ezeken a területeken évről évre egyre nagyobb kihívások elé állítja a munkaadókat. Mindemellett bizonyos területeken a humán erőforrás alkalmazásából eredő hibafaktorok szintén komoly problémát okoznak a profitabilitást és a minőségi előrelépést célul kitűző vállalkozások számára.

Ugyanakkor a jelenlegi piaci körülmények között az is egyértelműen látható, hogy a magas hozzáadott értéket képviselő munkaerő továbbra is nélkülözhetetlen marad a vállalkozások életében, így elsőszámú döntéshozóként, a rendszerek tervezésénél és az automatizálás mértékének definiálásánál erre is kiemelt figyelmet kell fordítanunk. E mellett természetesen a fejlesztési igényünk alapját is – miszerint a magasabb profittartalom elérése érdekében indítjuk el a folyamatok optimalizálását – legalább ennyire szem előtt fogjuk tartani.

Ennek köszönhetően felértékelődött az automatizálás jelentősége, és egyre nagyobb az igény azokra a technológiákra, metodológiákra, komplex megoldásokra, melyek csökkentik a munkaerőigényt, és ezzel párhuzamosan képesek növelni a minőséget, a költséghatékonyságot, melyek közvetlenül a profit növekedését eredményezik.

Komplex tanácsadás és a LENS
Az igazi fejlesztéshez azonban komplex tanácsadás szükséges már a beruházások korai, tervezési szakaszában. Sőt, leginkább akkor, hiszen az egész folyamat leginkább kritikus része. Itt persze vannak standard folyamatok, megállapítások, de minden fejlesztési folyamat más, így szükséges a tapasztalat, de a testreszabás elengedhetetlen. Ehhez pedig az üzleti elvárások teljes körű megértése szükséges.

A LENS a kidolgozott protokolljai szerint az állapotfelmérés során a hagyományos szakmai munka mellett igen komoly hangsúlyt fektet a tulajdonosi célokra. Már ebben a fázisban beazonosítja a célok eléréséhez szükséges legfontosabb elemeket, melyek jelen működésben nem találhatók meg a partnernél, vagy jelenlegi formájukban nem kellő hatékonysággal működnek. Ezen túlmenően azonosítja azokat az elemeket is, melyek konkrét gátat jelentenek a célok eléréséhez. Vagyis az „állapotfelmérés” azon túlmenően, hogy egy általános képet is ad a partner számára jelenlegi üzletének hatékonyságáról, egyértelműen definiálja a fejlődésben kritikus veszélypontokat.

A folyamatok szakértői elemzésével, professzionalista tervezésével komoly versenyelőnyhöz juttatja a tudatos tervezésben élen járó vállalkozások tulajdonosait. A tanácsadói csapat állapotelemzést, állapotfelmérést, megvalósíthatósági tanulmányokat és különböző modellezéseket készít, hogy a beruházás megkezdése előtt komplex, átlátható státuszt határozzon meg, és konkrét adatok, dokumentumok segítsék a fejlesztési irányokkal kapcsolatos végleges döntést.

A komplex beruházás mellett hasonló hatékonysággal kell a partnert segíteni a meglévő rendszereik automatizáltsági fokának javításában is. Ezekhez folyamatosan alkalmazni szükséges a legújabb megoldások tudását és beépíthetőségét, ami szintén speciális tapasztalatot és tudást igényel a tanácsadó részéről. A tanácsadás minden esetben a konkrét, gyakorlati helyzetre vonatkozóan személyre szabott kell legyen, és kiemelten figyelembe kell vennie a tulajdonosi célokat, elvárásokat, illetve a későbbi üzemeltetési körülményeket. A megvalósítási szakaszba lépés előtt, az összegyűjtött információ alapján átfogó budget- és erőforrás-tervezésre van szükség, melyet komplex dokumentációban kell a megbízó rendelkezésére bocsátani.

Az automatizálás jelentősége folyamatosan növekszik, és éppúgy, mint a jogi, adóügyi vagy épp üzletfejlesztési területeken, itt is szükséges lesz megtalálni a megfelelő tanácsadó partnert a jövőbeni fejlődés folyamatos biztosításához.

(X)