Cégvilág

Magyar_Telekom_irodaház_latvany_web.jpg
Forrás: Magyar Telekom

A Magyar Telekom 2020. negyedik negyedéves eredményei

A Magyar Telekom ma közzétette 2020. negyedik negyedévre és egész évre vonatkozó EU által befogadott Nemzetközi Pénzügyi Beszámolási Standardok (IFRS) szerinti konszolidált pénzügyi eredményeit. A negyedéves pénzügyi jelentés nem auditált értékeket tartalmaz az összes pénzügyi időszakra.


„Különösen büszke vagyok arra, hogy a COVID-19 járvány kihívásai mellett, a kollégák teljesítményének és hozzájárulásának köszönhetően, a 2020-ra kitűzött céljainkat is meghaladó eredményeket tudtunk elérni. A negyedik negyedévben erős eredményeket értünk el, a jelentős, 5 milliárd forinttal javuló EBITDA AL, így 56,6 milliárd forintra növekedett. A negyedik negyedévi jó teljesítmény hozzájárult a legfontosabb éves KPI-k, azaz a bevétel, EBITDA AL és szabad cash flow teljesítéséhez.
2020 a vállalat történetében az az év volt, amelynek során jelentős beruházásokat hajtottunk végre a vezetékes és mobilhálózataink fejlesztése terén. Az optikai hálózat bővítése tavaly felgyorsult, a fejlesztések mértéke összességében felülmúlta a korábbi évek szintjét. Előretekintve 2021-re, biztos vagyok benne, hogy a működési környezetünk változékonysága ellenére, továbbra is növekedési pályán maradunk.”, nyilatkozott az eredményekkel kapcsolatban Rékasi Tibor vezérigazgató.

  2020. tény Publikus célkitűzések 2021.
Bevétel 673,0 mrdFt évi 1-2% növekedés
EBITDA AL 202,6 mrdFt évi 1-2% növekedés
Capex (1) 106,0 mrdFt nagyjából változatlan
Szabad CF (1) 69,5 mrdFt nagyjából változatlan / enyhe növekedés
1: spektrum-licencdíj nélkül

 

  2020. tény Kitekintés 2021-2024-re (3)
Bevétel 673,0 mrdFt ~1% növekedési lehetőség
EBITDA AL 202,6 mrdFt ~1% növekedési lehetőség
Szabad CF (1) 69,5 mrdFt ~1-2% növekedési lehetőség
Részvényesi javadalmazás 25 Ft részvényenként (2) növekedés, a szabad CF és az adózás utáni
eredmény figyelembe vételével

1: spektrum-licencdíj nélkül
2: teljes részvényesi javadalmazás (készpénz + részvény-visszavásárlás az igazgatóság javaslata alapján, mely a Közgyűlés jóváhagyásának és a tényleges visszavásárlásnak függvénye) 2020. évi eredmények után; a jelenlegi sajátrészvény-darabszám alapján, 
3: A százalékos változások éves átlagos növekedési ütemet tükröznek a 2020. évi eredményekhez képest

 

Az összbevétel éves összehasonlításban 3,6 százalékkal, 188,9 milliárd forintra nőtt 2020 negyedik negyedévében, köszönhetően a távközlési szolgáltatási bevételek mindkét országban tapasztalható emelkedésének, a magasabb volumenű készülékértékesítésnek, valamint a dénár forinthoz képest jelentkező erősödéséből származó pozitív árfolyamhatásnak. A teljes 2020-as év tekintetében a bevételek éves összevetésben 1,0 százalékkal, 673,0 milliárd forintra nőttek, mivel a magyarországi rendszerintegrációs és IT (RI/IT) bevételek visszaesése mérsékelte a fent említett pozitív hatásokat.

 • A mobil bevételek éves összehasonlításban 2020 negyedik negyedévében 3,6 százalékkal, 97,9 milliárd forintra, illetve a teljes év tekintetében 2,9 százalékkal, 364,6 milliárd forintra nőttek a mobil adatbevételek és készülékértékesítések emelkedésének köszönhetően, ami teljes mértékben ellensúlyozta az alacsonyabb kiskereskedelmi hangbevételeket.
 • A vezetékes bevételek 2020 negyedik negyedévében éves összehasonlításban 5,4 százalékkal, 58,0 milliárd forintos szintre, míg a 2020-as évet tekintve 3,0 százalékkal, 219,0 milliárd forintos szintre nőttek, mivel a TV- és a szélessávú szolgáltatási bevételek mindkét országban tapasztalt emelkedése teljes mértékben ellensúlyozta a hangalapú bevételek folytatódó visszaesését.
 • A rendszerintegrációs és IT (’RI/IT’) bevételek 2020 negyedik negyedévében mérsékelten nőttek, 33,0 milliárd forintot elérve. Magyarországon a bevételek csökkenésének mértéke éves összevetésben 2,9 százalékra lassult 2020 negyedik negyedévében, ami a közszféra és a pénzügyi szektor számára teljesített magasabb projektvolumeneket tükrözi, míg Észak-Macedóniában erős növekedést okozott egy hardver leszállítási projekt. A teljes 2020-as év tekintetében az RI/ IT bevételek 10,2 százalékkal, 89,5 milliárd forintra csökkentek elsősorban a magyarországi közszféra számára végzett alacsonyabb implementációs projekt volumen miatt, melyet nem tudtak ellensúlyozni az észak-macedóniai testreszabott projektekből származó magasabb bevételek.

A közvetlen költségek éves összehasonlításban 3,0 százalékkal, 90,9 milliárd forintra nőttek 2020 negyedik negyedévében, főként a magasabb eszközértékesítési költségek miatt. A teljes 2020-as évet tekintve a közvetlen költségek 1,7 százalékos emelkedéssel 297,5 milliárd forintot értek el, mivel az RI/IT-hez kapcsolódó alacsonyabb költségek részben ellensúlyozták a távközlési adó és egyéb közvetlen költségek emelkedését.

 • Az összekapcsolási díjak éves összehasonlításban 10,7 százalékkal, 5,9 milliárd forintra emelkedtek 2020 negyedik negyedévében, tükrözve a hálózaton kívüli mobil hangalapú forgalom, elsősorban Észak-Macedóniában jelentkező erős növekedését, ami a belföldi mobilszolgáltatók felé magasabb összegű kifizetéseket eredményezett.
 • Az RI/IT szolgáltatással kapcsolatos költségek éves összevetésben mérsékelten, 23,7 milliárd forintra emelkedtek 2020 negyedik negyedévében, a kapcsolódó projektek némileg magasabb volumene miatt. 2020 teljes évben az RI/IT szolgáltatásokkal kapcsolatos költségek 12,2 százalékkal, 63,3 milliárd forintra csökkentek, ami a magyarországi implementációs projektek volumenének az év során tapasztalt csökkenését tükrözte.
 • A követelések értékvesztése éves összehasonlításban 20,7 százalékkal, 2,5 milliárd forintra csökkent 2020 negyedik negyedévében, a magyarországi követelések - különösen a mobil működésben fellépő - kedvező korosodását tükrözve, amely a 2019 negyedik negyedévi észak-macedóniai eredményeket negatívan befolyásoló egyszeri tételek hiányával együtt bőven ellensúlyozták a COVID-19 miatti enyhe emelkedés hatását. Azonban, a teljes 2020-as év tekintetében a követelések értékvesztése 7,3 százalékkal, 9,7 milliárd forintra emelkedett, ami mögött a magyarországi vezetékes és mobil működésben alkalmazott alacsonyabb értékcsökkenési ráták 2019-es egyszeri kedvező hatásának hiánya áll, amelyet részben tudott csak ellensúlyozni a magyarországi mobil követelések kedvező korosodása, valamint az észak-macedóniai egyszeri értékcsökkenési leírások hiánya.
 • A távközlési adó éves összehasonlításban 11,4 százalékkal, 6,7 milliárd forintra nőtt 2020 negyedik negyedévében, a magyarországi üzleti és lakossági szegmensben egyaránt tapasztalt mobil hangalapú forgalom emelkedés és a magasabb lakossági vezetékes forgalom együttes hatása miatt.
 • Az egyéb közvetlen költségek éves összehasonlításban 3,8 százalékkal, 52,2 milliárd forintra nőttek 2020 negyedik negyedévében, elsősorban a mindkét országban jelentkező eszközértékesítéshez kapcsolódó költségek növekedése, valamint a magasabb magyarországi TV tartalom díjak következtében, mely utóbbi tükrözi a forint euróval szembeni gyengülését is. Ezeket csak részben tudták ellensúlyozni az alacsonyabb roaming kifizetések.


A bruttó fedezet éves összehasonlításban 2020 negyedik negyedévében 4,1 százalékkal, 97,9 milliárd forintra nőtt, mivel a magyarországi távközlési szolgáltatási bevételek magasabb értéke ellensúlyozta az alacsonyabb roaming bevételeket mindkét országban. 2020. teljes évet tekintve a bruttó fedezet enyhén, 375,6 milliárd forintra emelkedett, amit a pozitív távközlési szolgáltatási trendek és az alacsonyabb magyarországi RI/IT hozzájárulás együttes hatása magyaráz.

A közvetett költségek éves összehasonlításban 3,0 százalékkal, 35,3 milliárd forintra javultak 2020 negyedik negyedévében, illetve 2020. teljes évet tekintve 2,6 százalékkal, 149,7 milliárd forintra, a Magyarországon bevezetett, széleskörű költségcsökkentési intézkedéseknek köszönhetően.

 • A személyi jellegű ráfordítások éves összehasonlításban 4,0 százalékkal, 20,6 milliárd forintra nőttek 2020 negyedik negyedévében. A növekedés a Deutsche Telekom Csoportszintű kezdeményezés keretében, az alkalmazottaknak fizetett egyszeri prémiumkifizetés, valamint a mérsékelten magasabb végkielégítéssel kapcsolatos ráfordítások együttes hatását tükrözi. A teljes 2020-as év tekintetében a személyi jellegű ráfordítások éves összehasonlításban 1,5 százalékkal, 79,0 milliárd forintra javultak, ami a létszámleépítés valamint az ezt részben ellensúlyozó általános béremelés, a magasabb prémiumkifizetések és végkielégítések együttes hatását mutatja.
 • Az egyéb működési költségek éves összehasonlításban 8,6 százalékkal, 18,4 milliárd forintra javultak 2020 negyedik negyedévében, leginkább a marketing, tanácsadói és karbantartási költségek tekintetében jelentkező megtakarításoknak köszönhetően.
 • Az egyéb működési bevételek 2020 negyedik negyedévében éves összevetésben mérsékelten, 3,7 milliárd forintra emelkedtek, ami a magyarországi ingatlan értékesítésből származó magasabb bevételeket tükrözi. A teljes 2020-as évet tekintve az egyéb működési bevételek a 2019-es 7,6 milliárd forintról 5,8 milliárd forintra csökkentek, mivel éves szinten a magyarországi ingatlan értékesítésből származó nyereség csökkent.

Az EBITDA éves összehasonlításban 8,6 százalékkal, 62,6 milliárd forintra emelkedett 2020 negyedik negyedévében, míg a 2020-as évet tekintve 2,4 százalékkal, 225,9 milliárd forintra, a magasabb bruttó fedezet és az alacsonyabb közvetett költségek következtében. Az EBITDA AL éves összehasonlításban 9,9 százalékkal, 56,6 milliárd forintra javult 2020 negyedik negyedévében, valamint a teljes évet tekintve 2,5 százalékkal, 202,6 milliárd forintra.

Az értékcsökkenési és amortizációs költségek éves összehasonlításban 2,6 százalékkal, 36,7 milliárd forintra csökkentek 2020 negyedik negyedévében, ami tükrözi egyes eszközök hasznos élettartamának meghosszabbítását, valamint az egyes informatikai szoftverek hasznos élettartam rövidítésének hiányát a bázisidőszak tekintetében. Az értékcsökkenési és amortizációs költségek éves szinten 2,7 százalékkal, 141,1 milliárd forintra nőttek 2020-ban, amely a Magyarországon 2020 márciusában megszerzett frekvenciaengedélyek hatását tükrözi, míg Észak-Macedóniában a költségek növekedése leginkább a tartalomszolgáltatáshoz kapcsolódó jogok, valamint a szoftverek és licenszek magasabb amortizációs ráfordításainak eredménye.

Az adózott eredmény 22,9 százalékkal, 16,0 milliárd forintra nőtt 2020 negyedik negyedévében, ami a magasabb EBITDA és az alacsonyabb amortizációs költségek együttes hatását tükrözi. A 2020-as évet tekintve a nyereség 4,1 százalékkal, 46,3 milliárd forintra nőtt, mivel az éves EBITDA javulás ellensúlyozta az értékcsökkenési és amortizációs költségek növekedését.

 • A nettó pénzügyi eredmények éves összehasonlításban 3,1 milliárd forinttal 6,2 milliárd forintra romlottak 2020 negyedik negyedévében. Az éves összehasonlításban jelentős csökkenés mögött elsősorban a 2020 harmadik negyedévében tapasztalt hozamgörbe mozgások részleges visszafordulása állt, amely most nem-realizált veszteséghez vezetett. Továbbá, a devizaalapú lízingkötelezettségekkel és egyéb tételekkel kapcsolatos árfolyamnyereség hiánya, ami a 2019 negyedik negyedévében tapasztalt forint erősödés következtében lépett fel, szemben a jelen időszakot jellemző viszonylag stabilan alakuló forintárfolyammal, szintén hozzájárult az eredményromláshoz. Ezeket a hatásokat részben ellensúlyozta egy észak-macedóniai jogi eljárással kapcsolatos, egyszeri kamat céltartalék feloldása és a hitelportfólióhoz kapcsolódó kamatköltségeknek az alacsonyabb kamatszint miatti csökkenése.
  A teljes 2020-as év tekintetében a nettó pénzügyi eredmény enyhén javult 23,8 milliárd forintos szintre a kedvezőbb átlagos hitelkamat szintek miatt, ami, még a magasabb átlagos adósságállomány ellenére is, a kamatköltségek csökkenését eredményezte. Az alacsonyabb kamatköltség és az egyszeri észak-macedóniai kamat céltartalék feloldás hatása ellensúlyozta a forint euróhoz képest mért jelentős, 2020-as gyengülésének negatív hatásait a nettó pénzügyi eredményekben.
 • A nyereségadó 2020 negyedik negyedévében éves összevetésben nagyjából stabilan, 3,7 milliárd forintos szinten alakult. Bár az adózás előtti eredmény emelkedett, a helyi iparűzési adó – a vonatkozó adóalap csökkenése következtében – mérséklődött, és ez a nyereségadó csökkenését eredményezte.

A nem irányító részesedésekre jutó eredmény éves összehasonlításban 1,0 milliárd forinttal, 1,2 milliárd forintra nőtt 2020 negyedik negyedévében, mivel a magasabb EBITDA és a kedvezőbb pénzügyi eredmények együttesen az észak-macedóniai tevékenység nyereségének növekedéséhez vezettek.

A szabad cash-flow spektrumlicenc nélkül 69,5 milliárd forintot ért el a 2020-as évben, ami 4,5 milliárd forintos emelkedést mutat az előző évhez képest. Bár a beruházások mértéke nőtt, a működő tőke kedvező alakulása, az emelkedő nyereségesség és az alacsonyabb pénzügyi tételekhez kapcsolódó kifizetések az éves szabad cash flow növekedéséhez vezetett. A szabad cash flow a spektrum licensz díjakkal együtt 15,3 milliárd forint volt 2020 teljes évben, mely tartalmazza a 2020 második negyedévében kifizetett 5G spektrum licencdíját.