Vélemény

45_blog_ipadsignature.jpg
Forrás: Proxyclick
PRO/KONTRA

Mikorra várható az e-aláírás robbanása?

Sokan az e-aláírás robbanásszerű elterjedésére számítanak a közeljövőben, míg mások a digitális transzformáció ezen területét lassabban érő folyamatnak tartják. Az egységes jogszabályi környezet, az okostelefonok jelentette kényelem, a munkaerőhiány is a digitalizáció irányába tereli a cégeket, ebben pedig kulcsszerepe lehet az elektronikus aláírásnak. Ha minden jól megy.

Szőke Sándor, Microsec
Szőke Sándor, Microsec

Három-öt éven belül

A fenntartható fejlődés, a környezettudatos gondolkodás előretörése révén egyre nagyobb az igény a papíralapú adminisztráció visszaszorítására, amelynek legkézenfekvőbb megoldása az elektronikus ügyintézés terjedése. Az elektronikus rendszerekben is kiemelten fontos a dokumentumok hitelességének biztosítása, ami jelenleg a PKI (Nyilvános Kulcsú Infrastruktúra) alapú digitális aláírásra épülő technológiák felhasználásával oldható meg. Az elektronikus ügykezelés nemcsak környezetbarát, de hatékonyabb a hagyományos technológiáknál és az ügyfelek számára is vonzó alternatívát kínál. A jövőben természetesen várható az ilyen elektronikus rendszerek rohamos térhódítása, amit számos tényező együttes rendelkezésre állása tesz lehetővé, mint például az, hogy az EU kifejezetten segíti, helyenként megköveteli az elektronikus rendszerek alkalmazását. A tavaly július 1-én hatályba lépett eIDAS rendelet megteremtette a jogi keretrendszerét az e-aláírás európai szintű egységes felhasználásának és elfogadásának, az ehhez kapcsolódó CEN és ETSI szabványok és specifikációk pedig a műszaki kérdéseket szabályozták. A magyar kormány is elkötelezett az elektronikus kormányzati szolgáltatások fejlesztése iránt, ami nagyszámú alkalmazási területet nyit meg a technológia számára. 2016 eleje óta a BM elektronikus személyi igazolványokat bocsát ki, amelyek alkalmasak minősített elektronikus aláírás létrehozására, ezzel kialakul(t) egy tömeges (potenciális) felhasználói bázis; az új személyi igazolvány elektronikus azonosítás funkciója megkönnyíti más szolgáltatások igénybevételét és más tanúsítványok kibocsátását is. Már jelenleg is lehetséges mobileszközökön létrehozni teljes bizonyító erővel bíró e-aláírásokat. A tárolt kulcsú aláírás elfogadása és szabályainak kidolgozása lehetővé teszi olyan felhőalapú szolgáltatások kifejlesztését, amelyben a felhasználók külön hardverigény nélkül, a már meglévő mobileszközük felhasználásával, biztonságos azonosítás alapján hozhatnak létre minősített elektronikus aláírásokat és tehetnek jognyilatkozatokat. Véleményünk szerint a fenti feltételek kölcsönhatása 3-5 év múlva fogja eredményezni a felhasználás robbanásszerű növekedését.

 

 

Füzesi Csaba, NetLock
Füzesi Csaba, NetLock

Egy-három éven belül

Az elektronikus aláírás technológiailag már nagyjából 20 éve létezik, de elterjedését eddig nagymértékben akadályozta, hogy viszonylag kevés volt a felhasználási terület, kényelmetlen, körülményes volt a használat is és a jogszabályi környezet sem volt feltétlenül támogató. Ez utóbbiban az elmúlt egy évben nagyot változott a helyzet, hiszen egész Európában egységes szabályozást vezettek be, így minden tagállamban elfogadják az elektronikusan aláírt dokumentumokat. Természetesen ezzel együtt nő a felhasználási területek és lehetőségek száma is, hiszen egyre több hivatalos ügyet intézünk vagy szeretnénk intézni az interneten keresztül. Ez egyenes következménye a mobilinternet és okoseszközök elterjedésének is. Részben ennek a hatására olyan új e-aláírás szolgáltatások is megjelentek a piacon – mint például a NetLock Sign megoldása –, amely chipkártya és kártyaolvasó nélkül, egy egyszerű web-böngészőn keresztül ad módot dokumentumok elektronikus aláírására bárhol, bármikor, egyszerűen és kényelmesen akár telefonon keresztül is. Az egyre fokozódó munkaerőhiány is az e-aláírás elterjedésének kedvezhet. Az adminisztratív feladatok automatizálása és digitalizálása lehetőséget adhat a céget és a folyamatokat már ismerő adminisztratív munkát végző dolgozók átképzésére és aktívabb bevonására az üzletileg fontosabb területeken, akkor is, ha a piacról nem találnak szakembert egy-egy üres pozícióra. Az e-aláírás Európában néhány éves lemaradásban van Észak-Amerikához képest, így robbanásszerű elterjedése hazánkban 2018 után várható.