Utánajártunk

58_afpkudos.com_420
Forrás: -
Élet a bájtokon túl

Digitális testamentum

Életünk egyre nagyobb része digitális, mindennapjaink sok-sok darabkáját őrzik az egyes weboldalak, közösségi felületek, adattárak. Ezért földi életünk végén gondoskodnunk kell arról is, hogy örököseink a virtuális javainkhoz, adatainkhoz is hozzájuthassanak.

Életünk egy része a digitális világban létezik. Gondoljunk csak a sok képre, bejegyzésre, videóra, amelyeket – még ha csak a szűkebb családi körrel osztottuk meg – de feltettünk egy-egy internetes szolgáltató oldalára. Érdemes elgondolkodni, hogy életünk végén szeretteink hogyan juthatnak hozzá digitális életünkhöz.

Az Amerikai Egyesült Államokban szövetségi államonként eltérő módon kezelik a digitális örökség kérdését, nem mindenütt foglalkoznak vele egyáltalán. Virginia államban csak 2013-ban, Delaware-ben meg az idén fogadtak el egy olyan törvényt, amely kiskorú halála esetén megkönnyíti a családtagoknak a kiskorúhoz tartozó online adatokhoz való hozzáférést.

A szövetségi szinten egységes szabályozásért a Uniform Law Commission nevű non-profit szervezet lobbizik. Hamarosan ki is dolgoznak egy tervezetet a digitális örökséghez való hozzáférésre.

 


 

 

Kérésre törölnek

A Magyarországon külön a digitális örökséggel nem foglalkozik törvény, így az egyéni megoldások területén evickélünk, mikor digitális adatainkról van szó. Freidler Gábor ügyvéd elmondása szerint a személyes adatok védelméhez való jog kizárólag élő, természetes személyeket illet meg. Halálukkal elvesztik a személyes adatok védelméhez való jogukat. Ilyenkor a kegyeleti jog veszi át a szerepet: meghalt ember emlékének megsértése miatt bírósághoz fordulhat a hozzátartozó, vagy az, akit az elhunyt végrendeleti juttatásban részesített. Persze, igen tág kategória, hogy mi minősülhet az elhunyt emléke sértésének. A gyakorlatban a túlélő hozzátartozók kérésére törölni szokták a profilokat, adatokat – ismerteti az ügyvéd.

Sokak szerint a Google példája követendő az adatok kezelésében. Az Innactive Account Manager nevű szolgáltatás segítségével maximum tíz embernek adhatunk lehetőséget, hogy az inaktív fiókról letöltse adatainkat. A szolgáltatásnál először egy telefonszámot kell megadni, ezen értesít majd a Google, ha felhasználói profillal kapcsolatosan történne valami. Azt is be lehet állítani, hogy mennyi idő elteltével legyen inaktív a fiók – ez alapból három hónap, de 18 hónapra hosszabbítható. Az idő lejárta előtt két hónappal értesítőt kapunk a Google-től.

Ha az inaktív fiók adatait meg szeretnénk osztani valakivel, akkor annak az email-címét meg kell adni. A Google ennek a személynek a telefonszámát is elkéri, ezt arra használja, hogy ellenőrizze, a jó személynek ment a levél, nem lett-e időközben másé az email-cím. A megbízható személyek listájára tíz főt vehetünk fel. Azt is beállíthatjuk, hogy ha az előre meghatározott dolgok megtörténtek – vagyis letöltötték adatainkat –, akkor a Google a felhőből törölje azokat. Az Inactive Account Manager a beállítások elvégzése után egy gombnyomással tehető érvényesíthető – vagy letiltható.

Digitális életünk megkezdéséről könnyű rendelkezni, a befejezése is legyen ilyen, érvelnek egyes elemzők. Szerintük érdemes végrendeletünkben egy adott személyt felhatalmazni, hogy halálunk után eljárjon nevünkben. Nem biztos, hogy sikerrel jár, de legalább van egy érv a kezében, amikor az adatok kiadását kéri.

Kézenfekvőnek tűnik az a megoldás, hogy egyszerűen bekapcsoljuk eltávozott rokon számítógépét, és a már eltárolt felhasználónév-jelszó segítségével igyekszünk hozzáférni a lehető legtöbb adathoz, majd lementeni őket. (Magyarul: egy bizonyos koron túl célravezető, ha a gépünkkel megjegyeztetjük a jelszavakat – amit eddig szigorúan megakadályoztunk –, hogy más is hozzáférjen a tartalmainkhoz, amit eddig szigorúan megakadályoztunk… – A szerk.) Még életünkben érdemes letölteni egyes weboldalak tartalmát (ebben egy Firefox kiegészítő, a ScrapBook is segíthet), és egy külső merevlemezen tárolni – rendszeres adatmentés beállításával ez nem mindennapos nyűg.

Jelszavunkat nyilván nem szeretnénk mindenkivel megosztani. Egy másik Firefox-kiegészítő, a PasswordBox, egyrészt elmenti az összes weboldal jelszavát (ahogy a jelszókezelők szokták), de ennek van egy Legacy nevű funkciója, amely lehetővé teszi, hogy a jelszavainkat átadja az általunk kijelölt személynek – persze, ha azok bemutatják a halotti bizonyítványt. A PasswordBoxot is mesterjelszóval lehet használni, ezt viszont jó nem elfelejteni, mert a biztonság kedvéért ezt a rendszer nem tárolja.

 

A Facebook

Jogos kérés, halotti bizonyítvány és a rokonsági kapcsolatot igazoló papírok bemutatása után a Facebook törli az elhunyt oldalát. Ha valaki nem szeretné az oldalt törölni, akkor azt kegyeleti oldallá változtathatja. Az adott személy kegyeleti oldalát csak az erre feljogosított rokonok, barátok láthatják, a kereső találatai közül is kiveszik, az oldalon nem lehet üzenetet hagyni. Így az adott ember emléke egy virtuális kegyeleti helyen tovább élhet. Az adott oldalhoz tartozó belépési adatokat a Facebook a rokonoknak sem adja ki.

 

Igazolványok tömkelege

A magyar hazai szolgáltatókat is megkérdeztük, hogy ki hogyan jár el halálesetkor. Szűcs László, a UPC vállalati kommunikációs igazgatója tájékoztatása szerint igyekeznek a lehető legrugalmasabban kezelni a kegyeleti és méltányossági ügyeket, minimálisra csökkenteni az ehhez szükséges adminisztrációt. Az ügyfél elhalálozása esetén a szolgáltatási szerződés átvállalható vagy megszüntethető. Ha a hozzátartozók igénylik, egyszerűen átvállalhatják a szerződést, ez esetben a szóbeli (akár telefonos) egyeztetést, megbeszélést követően eljuttatnak hozzájuk egy kitöltött átvállaló nyilatkozatot, és átírják az igénylő nevére a szolgáltatást, amely így megszakítás nélkül tovább folytatódhat. Ha a hozzátartozók, örökösök a szolgáltatást meg kívánják szüntetni, akkor ehhez mindössze a halotti anyakönyvi kivonat másolatát kell csak bemutatni vagy akár elektronikus úton eljuttatni az ügyfélszolgálatra. Ekkor visszamenőlegesen az elhalálozás napjával szüntetik meg az előfizetői szerződést. Előfordul, hogy a hagyatéki eljárás elhúzódik, de ebben az esetben is körültekintően járnak el.

Ha a haláleset következtében egy vállalkozás jogutód nélkül megszűnik, akkor be kell mutatni ennek az eljárásnak az igazoló dokumentumait, és kérni lehet a szolgáltatási szerződés megszüntetését.

A Telenor kommunikációs osztályáról érkezett válaszok alapján a magán előfizető halála esetén az örökösök rendelkezhetnek az előfizetésről, melyet átírhatnak vagy megszüntethetnek. Az ügyintézés során szükség lesz az öröklésről szóló (hagyatékátadó) bírósági végzésre, ez igazolja az örökös személyét is. Ennek hiányában a halotti anyakönyvi kivonatot vagy a halotti bizonyítványt kell bemutatnia. Az eljárónak minden esetben nyilatkozatot kell tennie (a nyilatkozatot a Telenor biztosítja) arról, hogy ő az elhunyt örököse (ezzel védve azt, hogy olyan személy járjon el az ügyintézés során, aki nem örökös).

A Magyar Telekom eljárásrendje hasonló a fentiekhez, de a vállalati kommunikációs igazgatóság több részletkérdésre is felhívta a figyelmünket. Az előfizetéseket csak rendezett számlák esetén lehet átírni, legyen az tartozás vagy túlfizetés. Továbbá állandó banki átutalásos és csoportos beszedési megbízásos számlafizetés esetén a hozzátartozóknak kell gondoskodni arról, hogy a bank ne teljesítse a rendszeres átutalást vagy beszedést.