Technológia

Behálózva

Hogyan kapcsolódik minden egymáshoz, és mit jelent ez a tudományban, az üzleti és a mindennapi életben.

 

Kicsi a világ! – szoktuk mondogatni, ha kiderül, hogy valamilyen módon közünk van egy ismeretlen emberhez. Valóban, joggal mondhatjuk: kicsi a világ, hiszen az emberiség hatmilliárd tagja közül alig pár lépésnyi kapcsolati távolságban mindenki mindenkit ismer!


A hálózatok mindenütt jelen vannak. A könyv a hálózatok keletkezésének, jellegének és fejlõdésének ismertetését követõen rámutat arra, hogy a természetben, a társadalomban és az üzleti életben is ugyanazok az alaptörvények szabályozzák a hálózatokat, és a különbözõ rendszerek (például a sejt, a gazdaság, az internet) közötti meglepõ hasonlatosságra is felhívja a figyelmet. Láncszemrõl láncszemre haladva ismerhetjük meg az életünket befonó hálózatokat, köztük az internetet.

Az újszerû bemutatás lebilincselõ könnyedséggel párosul: egy új tudományág, a komplex hálózatok kutatásának területét és fõbb kérdéseit világítja meg. A 21. század elejének talán legfontosabb felfedezése lehet annak meglátása, hogy minden hálózat, rendszer azonos szervezõ elv alapján jön létre, és egyszerû, de hatékony szabályok révén mûködik.