Road

Sebők Katalin, NKFIH
Sebők Katalin, NKFIH
Forrás: ITB
KFI-támogatási lehetőségek IT-vállalkozások számára

Tavaszi seregszemle a pályázati oldalról

A kis- és közepes vállalkozások informatikai fejlesztései új lendületet vehetnek tavasszal. Számtalan, az IKT-szektor számára is elérhető pályázat és pluszpénz érkezik a kkv-khoz, a jól tájékozott vállalatok pedig komoly forrástöbblettel vághatnak bele fejlesztéseikbe. Mentorprogram az EIC Accelerator felhíváshoz, H2020, KKV Start Innováció felhívás – az idei évi pályázati programjairól kérdeztük Sebők Katalint, a Nemzeti Kutatási, Fejlesztési és Innovációs Hivatal (NKFIH) vállalati innovációs elnökhelyettesét, aki a gyakorlati tudástranszferen túl néhány érdekes statisztikai adatra és KFI-trendre is rávilágított.

A Boston Consulting Group (BCG) 2019-es felmérése a 10 millió dollárnál nagyobb árbevételű vállalatok innovációs tevékenységét vizsgálta, amely alapján a digitális technológiák fejlesztése maradt a legfontosabb cél a vezető innovátoroknál. A felmérésben részt vevő vezetők szerint a következő 3-5 évben a legnagyobb hatással a fejlesztésekre az új technológiák gyors bevezetése, a mobiltechnológia és a big data lesz. Új elemként, a legfontosabb célterületek között említették továbbá a digitális platformok és ökoszisztémák fejlesztését, valamint a mesterséges intelligenciát (MI-t).

„Vannak dinamikusan fejlődő részterületek, ilyen például az MI, ahol a fejlesztések már a hagyományos iparágakban árbevétel szinten is érzékeltetik pozitív hatásukat. Emellett megjelentek új területek, mint a digitális platformok és ökoszisztémák, amelyek felbukkanásukat és térhódításukat az eredményezte, hogy a sikeres innovációhoz már több különböző iparág együttes bevonása szükséges”, hangsúlyozta Sebők Katalin. „A BCG kutatásából kiolvasható, hogy a digitális ökoszisztémák 83 százaléka négy vagy több iparágból, míg 53 százaléka pedig legalább hat iparágból származó partnereket érint.”

 

Mérettől függő fejlesztési hajlandóság

A technológiai integrációra és fejlődésre való igény a hazai kkv-k körében is jelen van, azonban a 28 uniós tagállam kutatás-fejlesztési és innovációs rendszereit értékelő európai innovációs rangsorban csak 23. helyen állunk. A felzárkózás érdekében a hazai KFI források 2019. évhez képest 32 milliárd Ft-tal bővülnek az idén.

„A nagyvállalati költések jellemzően a cégek saját forrásából történnek, míg az egyre csökkenő vállalatmérettel egyre hangsúlyosabbá válik az állami támogatások szerepe és mértéke, továbbá a vállalatmérettel arányosan korrelál az innovációs hajlandóság is. A nagyvállalatoknál 50 százalék fölötti az innovatív vállalati arány, míg a kisvállalati körben ez jelenleg 25 százalék. Cél, hogy a kkv szektorban erősödjön az innovációs tevékenység, a fejlesztési eredmények piaci hasznosulása”, tette hozzá Sebők Katalin.

A forrásbővülésen túl a 2020-as évben az NKFI Alapon belül két elkülönülő keret került kialakításra: az egyik a Kutatási Alap, a másik az Innovációs Alap. Utóbbi a piacorientált kutatás-fejlesztés és innováció támogatását szolgálja, a vállalkozások teljesítményének erősítése, versenyképességének növelése érdekében, előbbi pedig az intézményi, valamint egyéni kutatói kiválósági programokat támogatja, amelyek a felfedező kutatás (alapkutatás) területén, világszinten elismert kutatói kiválóságot ösztönzik.

Egyetemi Innovációs Ökoszisztéma projektek

Elindultak az Egyetemi Innovációs Ökoszisztéma projektek. Az NKFI Hivatal által meghirdetett pályázati felhívás célja az eredményorientált egyetemi innovációs környezet kiépítésének, illetve hatékony működtetésének támogatása annak érdekében, hogy az egyetemi tudásbázis, kutatás-fejlesztési és innovációs kapacitás közelebb kerüljön a piaci szereplőkhöz.

Tervezett pályázati programok a piaci szektor számára 2020-ban

Sebők Katalin beszámolt arról is, hogy milyen támogatások érhetők el és milyen pályázati programok várhatók a kkv szektor számára. Az NKFI Hivatal kiemelten fontosnak tartja a pályázati konstrukcióinak tervezése során a piaci szereplők visszajelzését, véleményét. Annak érdekében, hogy minél szélesebb körben tudja megszólítani az innovációs ökoszisztéma tagjait, a Hivatal az egyetemi tudásbázisokra építve Terület Innovációs Platformokat (TIP-eket) hozott létre. A visszacsatolt piaci igények alapján a pályázati portfólió tervezetten többek között a piacorientált kutatás-fejlesztési és innovációs fejlesztéseket, iparjogvédelmet, a mikro- és kisvállalkozások innovációs tevékenységének ösztönzését nemzetközi együttműködések elősegítését is tartalmazza.

„A KKV Start Innováció felhívás tervezet célja olyan mikro- és kisvállalkozások innovációs tevékenységének támogatása, akik az NKFI Alap és-vagy GINOP- és-vagy VEKOP- forrásainak terhére támogatásban nem részesültek”, fejtette ki az elnökhelyettes. Hozzátette, hogy a vállalkozások az önállóan megvalósított, a támogatás megtérülését valószínűsítő innovációs projektjeikre kaphatnak 10-20 millió Ft támogatást.

Sebők Katalin a H2020 pályázati lehetőségekre és az NKFI Hivatal mentorprogramjára is külön felhívta a figyelmet. „Összesen 71 IKT-szektort érintő felhívás van jelenleg is nyitva a H2020-ban, ezek közül kimondottan IKT programterületen 13, más, de IKT-t érintő programterületen (például egészségügy, energia, közlekedés) további 58”, mondta.

Az NKFIH mentorprogramja az innovatív kkv-k felkészülését hivatott segíteni a Horizont 2020 keretprogram korábban KKV eszköz, jelenleg EIC Accelerator néven futó pályázatára. A program keretében a konkrét projekttel kapcsolatos tanácsadásra, pályázati terv átnézésére és interjúra felkészítésre nyílik lehetőség.

A pályázat keretében a kkv-k az innovatív, prototípus szintjén már létező fejlesztéseikből a nemzetközi piacon is versenyképes, nagy árbevételt hozó terméket vagy szolgáltatást hozhatnak létre. A nyertes pályázók a fejlesztéshez 0,5–2,5 millió eurós támogatást kaphatnak, továbbá befektetést a piacosításhoz. A pályázat folyamatos beadású évente négy értékelési határnappal. Az utolsó beadás határideje 2020 októbere.