Piackutatás

Vezetékes telefon a háztartásokban

Évek óta stagnál a valamilyen fixtelefon-megoldást használók aránya a lakosság körében, mégis egyre kevesebbet költenek a vezetékes telefonálásra.


 

 

A távközlési szolgáltatások lakossági piacán a fixtelefon-penetrációt tekintve az elmúlt év sem hozott lényegi változást – olvashatjuk a Magyar Infokommunikációs Jelentés legutóbbi kiadásában. A BellResearch elemzése a vezetékes telefónia hazai helyzetét és trendjeit vizsgálja, ideértve a hagyományos analóg és az isdn-vonalakat, a cs/cps közvetítőválasztásos szolgáltatást, a kábeltelefóniát, valamint a szolgáltatói voip-ot és a nyilvános internet feletti voin-t (voice over internetet).

A kutatássorozat adataiból kitűnik, hogy a 2003 és 2008 közötti időszakban a vezetékes ellátottsági mutató folyamatosan csökkent, majd – a megoldásokat összességében figyelembe véve – stabilizálódni látszik az érték.

Azonban míg a használók aránya az elmúlt években alig változott, a bármilyen fizetős telefonszolgáltatást igénybe vevő háztartások hányada kis mértékben ugyan, de érezhetően csökken. A differencia elsősorban a kizárólag nyilvános internet feletti, helyhez kötött hangszolgáltatás (voin) használatához köthető – mutatnak rá a BellResearch elemzői.

A penetráció stabilizálódásával ellentétben a lakossági vezetékestelefon-kiadások évek óta tartó apadása 2012-ben sem állt meg. A megfigyelt csökkenés mögött számos tényező áll, melyek között az előfizetések számának fogyása és a távközlési szolgáltatáscsomagok egyre szélesebb körű elterjedése mellett az ip alapú technológiák térhódítása és azok alacsonyabb arpu-ja (egy előfizetőre eső bevétele) egyaránt szerepel.

ICT-report

Téma: A lakossági fixtelefon-piac

Tartalom: hagyományos analóg és isdn-telefónia, cs-cps, kábeltelefónia, szolgáltatói voip, voin; piacméret, részesedések, szolgáltatóváltás, technológiai migráció, bundling; szolgáltatói kapcsolatok, technológiák penetrációja; attitűdök, preferenciák, tervek.

Információk: www.ictreport.hu

A vezetékes telefonszolgáltatást technológiai oldalról közelítve továbbra is a „hagyományos” megoldás, a pstn számít a legelterjedtebbnek. Emellett azonban a kábeltelefónia is jelentős szeletet hasít ki a piacból, az utóbbi években tapasztalt dinamikus növekedésének köszönhetően. A távközlési hangszolgáltatásokat összevontan tekintve látható, hogy a hazai háztartások felében mind a mobil-, mind pedig a fixtelefónia jelen van; ugyanakkor marginális, kevesebb mint 5 százalékra tehető azon otthonok részaránya, amelyek semmilyen hangszolgáltatást nem vesznek igénybe.

Az előfizetett vezetékes szolgáltatások díjainak megítélését vizsgálva többségében pozitív kép rajzolódik ki. A kutatásban megkérdezett háztartásfők mintegy kétharmada szerint a havidíjak, illetve a vezetékes irányú percdíjak kifejezetten kedvezőek. Az arány a mobil irányú percdíjak esetében fordul meg, ezeket mindössze minden harmadik háztartás tartja előnyösnek, ugyanennyien pedig kifejezetten drágállják azokat. Az általános elvárások egyfelől a számlaösszeg csökkentésének igénye, másrészt – azonos összköltség mellett – a hosszabb lebeszélhető idő preferenciájának irányába mutatnak – világítanak rá a BellResearch szakértői. Fontos tanulsága a kutatásnak, hogy a nagy többség számára a fixtelefon díjainak csökkentése nem tudja egyértelműen ösztönözni az intenzívebb használatot.