Piackutatás

Vezetékes telefon a háztartásokban

 

Vezetékes telefonvonallal 2,5 millió háztartás rendelkezik, az előfizetések száma lassan csökken. A díjcsomagváltás legfontosabb indoka az alacsonyabb havidíj.

Az elmúlt 12 hónap folyamán tovább csökkent a vezetékestelefon-előfizetések elterjedtsége a hazai háztartások körében – olvashatjuk a Magyar Infokommunikációs Jelentés 2005-ös kiadásában.

Az átfogó kutatás ez évi adatfelvételének idején – a lakossági kérdezések május-júniusban zajlanak – a mintegy 3,9 millió magyarországi háztartás 65 százaléka, összesen 2,5 millió otthon rendelkezett telefonvonallal.

Vonalak a lejtőn

A vezetékes telefonvonalak számának csökkenése évek óta tartó folyamat, és ha nem is drámai mértékben, de minden bizonnyal tovább folytatódik – mutatnak rá a Bell-Research elemzői. Az idei elterjedtségi mutató a tavalyinál 2 százalékkal alacsonyabb (ez valamivel több mint 80 ezer háztartást jelent), ami hasonló az egy évvel korábban, a 2003-2004-es periódusra számított csökkenés üteméhez.

Az elemzések szerint a vezetékes telefon az átlagosnál számottevően gyakoribb a magasabb havi jövedelemmel és fogyasztási szinttel jellemezhető háztartásokban, míg például a fiatal, 35 év alatti háztartásfők szignifikánsan alacsonyabb hányadban fizetnek elő vezetékes vonalra, mint idősebb társaik.

Az egy évvel korábban mért adatokhoz hasonlóan a hazai háztartásokban az üzleti előfizetések használata nem jellemző, ezek aránya az 1 százalékot sem éri el; ugyanakkor a lakossági vonalak egy részét egyéni vagy kisebb társas vállalkozások működtetésével kapcsolatban is használják.

Az otthoni telefonvonalak túlnyomó többsége továbbra is analóg, az ISDN elterjedtsége ugyanakkor csupán 5 százalékra tehető; az arány a legjobban ellátott fővárosi területen 8 százalékos.

Lemorzsolódás ellen

A BellResearch kutatói az infokommunikációs jelentésben részletesen vizsgálják a hagyományos szolgáltatótól igénybe vett vezetékes telefonálás alternatíváinak piaci esélyeit is. Az alternatív szolgáltatók, a kábel- és az internet-telefónia „támadásával” szemben az inkumbens szolgáltatók új, az előfizető számára kedvezőbb díjcsomagok bevezetésével védekezhetnek, amivel bevételeik csökkennek ugyan, de az ügyfélvesztés aránya is kisebb.

A kutatási eredmények szerint az elmúlt 12 hónapban a hagyományos vezetékes vonallal rendelkező háztartások 16 százaléka döntött díjcsomag-váltás mellett. Az indokok között számos tényező megtalálható, ezek közül a leggyakoribbnak az alacsonyabb havidíj, a hosszabb beszélgetéseknél elérhető megtakarítás és a bizonyos napokon olcsóbb tarifák állnak, míg például a teljes egészében lebeszélhető havidíj vagy a konkrét számokra vonatkozó tarifakedvezmények kevéssé fontosak.

A hagyományos vezetékes telefónia visszaszorulásában egyre nagyobb szerepet játszik az internetes telefonálás is. Ennek lehetőségéről a hozzáféréssel rendelkező háztartások háromnegyede (511 ezer otthon) hallott, az első félév végéig ebből már közel minden ötödik, csaknem 100 ezer háztartás használta PCjét és internetkapcsolatát telefonálásra.