Piackutatás

Üzleti pc-piac

A vállalati pc-s infrastruktúra érett piacára vonatkozó legfrissebb adatok rámutatnak: a minőségi változások elsődleges mozgatórugója továbbra is a hordozhatóság iránti igény.

A BellResearch a technológiai és szolgáltatáspiacok kutató-tanácsadó specialistájaként idén nyolcadik alkalommal készíti el a Magyar Infokommunikációs Jelentést, az üzleti, intézményi és lakossági piacok átfogó felmérését. Piackutatási cikksorozatunk új évfolyamába érkezett: a hetente közreadott elemzésekben a kutatók a friss eredményekből tallózva bepillantást adnak a megjelenő részpiaci modulok tartalmába.

Maximumon

Az elmúlt egy-másfél évtized változásai alapvetően alakították át a hazai cégek üzletvitelét. Az informatika közművé vált, ami jól nyomon követhető a pc-penetrációs adatok alakulásában is. Mára a mikrovállalatok kivételével a gazdasági társaságok valamennyi szegmensében teljesnek mondható a személyi számítógéppel való ellátottság; az adatok szerint egyedül az 1–10 fős cégek körében maradtak említésre méltó arányban olyan szervezetek, amelyek nem használnak egyetlen pc‑t sem.


 

Visszatekintve az előző néhány év eredményeire látható, hogy a penetráció elérte a rövid-, illetve középtávú maximumát,a nem telített szegmensekben sem mutatható ki számottevő elmozdulás. Az ellátottság közel teljessé válásával elsősorban az állomány minőségi összetételében mutathatók ki változások. Forradalmi előrelépés nem tapasztalható, ami arra utal, hogy a vállalatok már rendelkeznek a szükséges mennyiségű pc-vel; további beszerzéseik inkább a meglévő eszközpark cseréjével állnak összefüggésben. Az állomány vizsgált minőségi dimenziói, különösen az asztali és hordozható számítógépek tekintetében – ha nem is földcsuszamlásszerű, de mindenképpen lényegesnek nevezhető – változásokról adnak számot a kutatási eredmények.

 

Mozgásra készen

A trend azt mutatja, hogy egyfelől nő a hordozható eszközök penetrációja, másrészt a vállalatok által használt személyi számítógépek egyre nagyobb hányadát teszik ki ezek a gépek – és ezzel párhuzamosan csökken a helyhez kötötten használható asztali pc‑k súlya. A legfrissebb adatok szerint laptopot használó szervezeteket továbbra is a közép- és nagyvállalati szféra reprezentánsai között találunk a legnagyobb arányban, az állomány „mobilizálásában” azonban a mikrovállalati szegmens jár az élen. Ezek a cégek váltják ki a legnagyobb arányban hordozható géppel meglévő asztali eszközeiket, így a körükben legmagasabb a laptopok részesedése. Az üzleti szegmens egészét tekintve 2008 tavaszán, a Jelentés adatfelvételekor a személyi számítógépek ötöde volt hordozható pc.

 

A hétköznapok része

A hordozható infokommunikációs eszközök leginkább emblematikus képviselőiként számon tartott kéziszámítógépek előnyeit fokozatosan ismerik fel a hazai vállalati döntéshozók, a korábbi státuszszimbólumokból mára egyre elterjedtebb hétköznapi eszközök válnak. Mintegy megismételve a notebookok terjedési útját, ezek az eszközök is először a nagyvállalati körben törnek utat maguknak, majd fokozatosan hódítanak teret az alsóbb vállalati régiókban. Ötből már két nagyvállalat it-leltárában szerepelnek ilyen készülékek, a Jelentés 2008-as adatai szerint átlagosan mintegy 33 darab. Bár a mikro és kisvállalati szegmensekben mérhető penetráció még jelentősen elmarad ettől, de számosságuknál fogva (mintegy 230 ezer mikro- és kisvállalatot tartunk számon) ez a célcsoport kiemelkedő piaci potenciállal bír. Az eredmények értékeléséből a kutatók a konvergens eszközök irányába való hangsúlyeltolódásra következtethetnek. Az adatok arról adnak számot, hogy a döntéshozók figyelme a telefonként nem használható pda-készülékek felől a sim-képes pda-k, illetve az okostelefonok irányába mozdul el, ma már ezek az eszközök teszik ki az állomány többségét.