Piackutatás

Többet – egy csomagban?

Tavaly a háztartásoknál az internet penetrációja növekedett a leggyorsabb ütemben, ami érezhető átrendeződést indított el a különböző távközlési szolgáltatások együttes igénybevételének arányait illetően.

A hazai háztartások egyötöde egyidejűleg televízió-, vezetékestelefon-, mobiltelefon- és internet- előfizetőssel is rendelkezik – derül a BellResearch által elkészített Magyar Infokommunikációs Jelentés konvergens szolgáltatásokkal foglalkozó moduljából. Szintén magas, 23 százalékos a legalább három távközlési szolgáltatást igénybe vevők aránya, mindazonáltal a háztartások 30 százaléka (ez a legnagyobb hányad) a felsoroltak közül csupán kettőt használ. A sokaság 22 százaléka fizet elő kizárólag egyetlen elemre, közülük legtöbben mobiltelefonra, míg a két szolgáltatást igénybe vevők körében a legelterjedtebbnek a mobiltelefon és a televízió kombinációja számít.


Ismerősen hangzik

 

A több szolgáltatást is igénybe vevő háztartások esetében gyakori, hogy azokból legalább kettőt ugyanattól a szolgáltatótól kapnak. Azoknak a magyarországi háztartásoknak az aránya, amelyek az említett telekommunikációs szolgáltatások egyikét sem veszik igénybe, elenyésző, mindössze 6 százalékra tehető. Az internet-előfizetős megléte az esetek jelentős részében azt is valószínűsíti, hogy az adott háztartásban átlag feletti a távközlési „fogyasztás” – mutatnak rá a BellResearch elemzői. A vizsgált internetező otthonok mindegyike igénybe vett legalább még egy – de döntő hányadukban további három – telekommunikációs szolgáltatást is. Az internetpenetráció tavalyi évben mért 7 százalékos növekedése magával hozta, hogy bővült a távközlési kínálatból mind több elemet összeválogatók aránya.

A szolgáltatók portfóliójában napjainkban egyre hangsúlyosabb szerepet játszanak a szolgáltatási csomagok. A szolgáltató így szorosabbra főzheti a kapcsolatot az előfizetőkkel, ami egyrészről csökkenti az ügyfélvesztés veszélyét, másrészről a felhasználók számára is előnyöket – kedvezményeket, egyszerűbb számlafizetést, kényelmet – jelenthet. A kutatás eredményei szerint 2007-ben minden második hazai háztartásban hallottak arról, hogy a kábelszolgáltatók egy csomagban képesek nyújtani televíziós szolgáltatást, szélessávú internetet és vezetékestelefon-szolgáltatást (3play). Az adsl-szolgáltatóktól igénybe vehető hasonló lehetőségről (amely iptv-t, vezetékestelefon- szolgáltatást és adsl-internetet foglal magában) minden hatodik megkérdezett háztartásfő tud.

Az elemzések arról tanúskodnak, hogy a csomagolt szolgáltatások és az azokat kínáló szolgáltatók ismertsége nagymértékben függ a jelenleg igénybe vett távközlési megoldásoktól, különös tekintettel az internetre. A megkérdezett háztartások közül minden negyedikben tartanának vonzónak egy 3play-ajánlatot. Azok, akik ténylegesen elő is fizetnének rá, a sokaság még kisebb hányadát, mindössze 6 százalékát alkotják.

 

A függőségtől félve

A szolgáltatáscsomaggal kapcsolatos félelmek hátterében leginkább az áll (ami akár egy 3play-ajánlat elutasításához is vezethet), hogy a háztartások tartanak az egy szolgáltatótól való túlzott mértékű függőségtől, valamint attól, hogy egy esetleges meghibásodás az összes érintett szolgáltatásra hatással lenne. Nem szabad persze arról sem elfeledkezni, hogy vannak olyan háztartások, amelyekben úgy érzik, nincs szükségük az összes távközlési szolgáltatásra, amelyet egy ilyen csomag tartalmaz. A mérleg másik serpenyőjében, a pozitívumok között – tették hozzá a BellResearch kutatói – a „csoportos igénybevétellel” elérhető díjkedvezmény, az egyetlen számla és az egyszerűbb ügyintézés állnak.