Piackutatás

Tanúsított biztonság (forrás: carlonetech.com)
Tanúsított biztonság (forrás: carlonetech.com)
Forrás: carlonetech.com

Telephelyek között és azokon túl

Fokozódik az igény az ip alapú üzleti adatkommunikációs megoldások iránt. A centralizáció, konszolidáció és konvergencia mellett egyre fontosabb a működési költségek csökkentése.

ICT-report

Téma: Üzleti adatátviteli szolgáltatások

Tartalom: adatkommunikációs irányok és területek; telephelystruktúra, nemzetközi kapcsolatok; technológiák, bérelt vonal, ip alapú megoldások, üzleti kommunikációs szolgáltatások; a piac mérete, szerkezete, részesedések; trendek, folyamatok.

Információk: www.ictreport.hu

A legalább 10 fős hazai vállatok valamivel több mint negyede, míg az intézmények ötöde folytat belföldi relációban adatátvitelt. A kis- és közepes vállalkozások zömében csak a bankjukhoz, esetenként beszállítóikhoz vagy alvállalkozóikhoz kapcsolódnak, miközben a nagyvállalatok 46 százaléka már a telephelyeik között is adatkommunikációs kapcsolatot tart fenn – olvasható a Magyar Infokommunikációs Jelentés legfrissebb kiadásában. Az arányokat tekintve azonban a telephelyeiket összekapcsolók alig harmadannyian vannak, mint az egyéb belföldi végpontokkal kapcsolatot létesítők.

A BellResearch szerint az adatátvitelt folytató 10 főnél több alkalmazottat foglalkoztató cégek negyede, az intézményeknek pedig a tizede tervezi 2011 végéig, hogy bővíti a jelenlegi megoldás(ok) sávszélességét. A fejlesztések mögött a vevőkkel, beszállítókkal és partnerekkel való kapcsolattartás mellett gyakran költségmegfontolások állnak. Különösen a nagyobb cégek esetében releváns, hogy a vállalatirányítási rendszerek bevezetése, az üzletkritikus alkalmazások távoli elérése, a szervezetek növekedésével-átalakulásával a telephelystruktúra megváltozása kiindulópontot jelentsen az adatátviteli megoldások irányába történő lépésre, a jelenlegi infrastruktúra bővítésére.


A telekommunikációs hálózatoknál a magas fokú megbízhatóság alapkövetelmény. Ez különösen igaz a hangszolgáltatások esetében. Ennek tükrében komoly előrelépés, hogy a telephelyek közötti adatkapcsolatokat minden második cég, az intézményeknek pedig háromnegyede telefonálásra is használja – mutat rá a BellResearch kutatása. E költségracionalizálási fogás mögött a nagyvállalatok túlnyomó többségénél már sokéves tapasztalat áll. Az érintett kis- és középvállalatok mintegy fele csupán az utóbbi három évben döntött a zömében ip-megoldásra való részleges vagy teljes átállás mellett.

Reflexió

„Jól látszanak a piacon az ip-hálózatok terjedésének üzleti mozgatórugói, és ezek már túlmutatnak a puszta költségcsökkentésen – mondja Zsembery György, az Invitel üzleti működéséért felelős vezérigazgató-helyettese. – A kisebb cégek is mind nagyobb számban vezetnek be integrált vállalatirányítási rendszereket, amelyek lehetővé teszik az online kapcsolattartást saját telephelyeik között, illetve megrendelőikkel és beszállítóikkal. Mindez növeli az adatátviteli megoldások iránti igényeket, és reményeink szerint a jövőben is növelni fogja, mert ezen a téren a magyar vállalatok még elmaradnak nyugat-európai társaiktól.”

Zsembery György tapasztalatai szerint az ip alapú hangszolgáltatások használata nagyban függ az iparági szegmenstől és a vállalatmérettől. Minél több külföldi kapcsolata van egy cégnek, minél nagyobb és minél „emberintenzívebb” (például szolgáltatói) szegmensben dolgozik, annál nagyobb valószínűséggel alkalmazza, míg a termelésben vagy a logisztikában érdekelt, illetve kisebb méretű cégek között relatíve kisebb az ip-telefónia használóinak aránya.

A nemzetközi adatkommunikáció, bár az intézmények körében marginális jelentőségű, a vállalatoknál – főként az 50 főnél többet foglalkoztató szervezeteknél – releváns megoldás. A nagyvállalatok kétötöde, a középvállalatoknak pedig a 17 százaléka tartja ilyen módon a kapcsolatot főként az anyacéggel, kisebb részben a külföldi beszállítókkal vagy vevőkkel.