Piackutatás

14_1
Forrás: ITB

Távközlési konvergencia

A szolgáltatáscsomagok a távközlési piac egyre hangsúlyosabb szeletét jelentik, a hazai intézmények azonban kevésbé élnek ezek előnyeivel, mint a versenyszféra cégei.

Az állami és önkormányzati forrásokból gazdálkodó költségvetési intézmények mindössze ötöde vesz igénybe valamilyen távközlési szolgáltatáscsomagot, annak ellenére, hogy a szféra e kérdésben illetékes döntéshozóinak kétharmada egyértelmûen látja az ezek által nyújtott előnyöket – derül ki a BellResearch által késztett Magyar Infokommunikációs Jelentésből, amely külön modulban vizsgálja a távközlési outsourcing, a bundling és a konvergencia témakörét.


Az elemzés felhívja a figyelmet arra is, hogy a hazai intézmények 90 százaléka többféle telekommunikációs szolgáltatást is használ, ami jelentős potenciált biztosít a távközlési szolgáltatásokat csomagban igénybe vevő intézmények arányának növekedéséhez.

A kockázatokat is nézik

A kutatási eredmények szerint a szolgáltatáscsomagok előnyeit az intézmények megkérdezett döntéshozóinak többsége leginkább az ezekkel elérhető díjkedvezményben látja. Emellett szintén nagy hányad tartja jelentős előnynek az egyszerûbb adminisztrációt, ami egyfelől a kapcsolattartás egyszerûsödésében, másrészt pedig a számlázási adminisztráció átláthatóbbá válásában jelenik meg.

A csomagoknak azonban nemcsak a pozitívumait érzékelik az illetékes intézményi döntéshozók. A válaszadók valamivel több mint fele számolt be arról, hogy a kapcsolt szolgáltatások igénybevételének lehetnek hátrányai is: legtöbben és leginkább az egy távközlési szolgáltatótól való túlzott mértékû függéstől tartanak.

A legfőbb visszatartó tényezők között szerepel még a szolgáltatások együttes meghibásodásának kockázatától való félelem, illetve bizonyos részszolgáltatások kedvezőbb ajánlatairól való lemondás is.

Kettesben számolnak

A hazai intézményekre leginkább a vezetékes telefon, a mobil, valamint a vezetékes szélessávú internet-hozzáférés párhuzamos igénybevétele jellemző, a költségvetési szervezetek harmada ezt a három távközlési szolgáltatást egyidejûleg használja a mindennapi munkája során.

ICT-report

Téma: Távközlési outsourcing, bundling és konvergencia

Tartalom: fix és mobiltelefónia, internet, adat- és üzleti kommunikáció, szolgáltatói voip, alközponti szolgáltatások; szolgáltatáscsomagok, bundling; outsourcing igénybevétele; szélessávú hosztolt és menedzselt szolgáltatások; igénybevétel, attitûdök, szolgáltatói kapcsolatok

Információk: www.ictreport.hu

 

Jelentős még azoknak az állami intézményeknek az aránya is, amelyek a vezetékes telefont és vezetékes szélessávú internetelérést részesítik előnyben.

A fenti adatok tükrében nem véletlen, hogy a távközlési szolgáltatáscsomagok iránt nyitott intézmények közel 90 százaléka ezt a két szolgáltatást venné igénybe egy csomagban, és mindössze felük számára kívánatos ebben a konstrukcióban a mobiltelefon-szolgáltatás.

A távközlési költségek csökkentése az intézmények és a piaci vállalatok számára egyaránt alapvető érdeket képvisel. Többek között a távközlési költségek racionalizálásához járul hozzá a fix–mobil integráció, ami lehetővé teszi, hogy az intézményen belüli vezetékes és mobiltelefonok ingyenesen hívhassák egymást. Annak ellenére, hogy az integrációval jelentős megtakarítás érhető el, csupán az intézmények harmada tartja hasznosnak ezt a szolgáltatást, és mindössze feleennyien, a szervezetek hatoda tartja elképzelhetőnek, hogy a jövőben ilyen módon integrálja a fix és mobil hangcsatornáit.

Gazda kerestetik

Az infokommunikációs szolgáltatások konvergenciája viszont nem csupán a különböző távközlési megoldások csomagolásában jelenik meg, hanem a konvergencia részét képezi az informatikai és a telekommunikációs kompetenciák együttes alkalmazása is – mutatnak rá a kutatók.

A költségvetési intézmények ötöde lenne nyitott egy olyan szolgáltatáscsomag irányába, amelynek keretein belül ugyanattól a szolgáltatótól vennék igénybe a telekommunikációs és informatikai szolgáltatásokat is. A távközlés mellett az ilyen csomagok részeként a webes alkalmazások fejlesztését, valamint a telefonalközpontok menedzselését várnák el leginkább a hazai költségvetési szervezetek.