Piackutatás

Szolgáltatások és csomagok

Egyre több távközlési szolgáltatást vesznek igénybe a hazai háztartások, és egyre többen csomagban; a legnépszerűbb komponens a tévé, az internet és a vezetékes telefon.


 

 

Magyarországon 2-3 százalékra apadt azon háztartások aránya, amelyek egyetlen szolgáltatást sem vesznek igénybe – olvashatjuk a Magyar Infokommunikációs Jelentés legutóbbi kiadásában, amely az átfogó kutatássorozat részeként a lakossági piac helyzetéről és fejlődéséről ad képet.

A BellResearch elemzése szerint a legelterjedtebb távközlési szolgáltatás a mobiltelefon és a pay-tv: a hazai háztartások közel kilenctizedében van legalább egy, beszédcélra használt sim-kártya, míg a fizetőstévé-ellátottság is meghaladja a 80 százalékot. A múlt év derekán végzett adatfelvétel eredményei alapján a vezetékes hang és az internet – értve ez alatt a helyhez kötött megoldásokat, illetve a nagy képernyős, azaz a nem telefonkészüléken használt mobil szélessávot – elterjedtsége alacsonyabb szintű. Az elmúlt években a vezetékes hang kivételével valamennyi szolgáltatáskategória esetében tipikusan lassuló bővülés volt megfigyelhető – mutatnak rá a kutatók.

A Jelentésben a BellResearch szakemberei az igénybe vett szolgáltatások összetételét, kombinációit is elemzik. A vezetékes és a mobilhang, az internet és a fizetős tv közül a többség legalább három szolgáltatásra fizet elő; a kutatássorozat eredményei azt mutatják, hogy az átlagos darabszám évről évre emelkedik.

Figyelemre méltó jelenség a „csomagolás”, amely a szolgáltatók közötti fokozódó verseny egyik kulcsfontosságú eszközévé vált. A telítődő piacon a szolgáltatás-összekapcsolás a szolgáltatók oldaláról nézve egyfajta kényszer: a kedvezményes csomagajánlatokkal és többletszolgáltatásokkal a csökkenő arpu-t (az egy előfizetőre eső bevételt) próbálják növelni vagy legalább szinten tartani, igyekezve ügyfeleiket minél több szálon magukhoz kötni, illetve lehetőség szerint újakat szerezni a hasonló stratégiát követő versenytársak előtt.

ICT-report

Téma: Bundling és konvergencia a lakossági távközlésben

Tartalom: fix- és mobiltelefónia, fix- és mobilinternet, pay-tv; távközlési szolgáltatások penetrációja, szolgáltatói kapcsolatok; távközlési és komplex infokom-szolgáltatáscsomagok elterjedtsége, összetétele; elvárások, preferált szolgáltatók, trendek.

Információk: www.ictreport.hu

A kutatás eredményei szerint előfizetői oldalon van erre fogadókészség. A háztartások a távközlési szolgáltatást mind nagyobb arányban csomagban veszik igénybe, négy év alatt az „x-play” (2, 3 vagy 4 elemet magában foglaló) előfizetési konstrukciók együttes elterjedtsége négyszeresére nőtt. Az ügyfelek oldaláról a legfőbb motivációt a kínált árkedvezmények jelentik, de az „egy szolgáltató, egy számla” koncepció egyszerűsége is vonzó.

Az előfizetett csomagok tipikusan a televízió köré rendeződnek, mert a tévé a lakosság számára a legértékesebb elem, illetve a csomagolást először a tévészolgáltatást nyújtó kábeloperátorok kezdték el. Népszerű komponens a vezetékes internet és a vezetékes hang is.

A csomagolás révén a lakosság távközlési szolgáltatói kapcsolatrendszere homogenizálódik – világítanak rá a BellResearch szakértői. A legjellemzőbb, hogy – a mobilt is beleszámolva – maximum két szolgáltató „van benn” egy háztartásban, jóval ritkább a három vagy több szolgáltatónál történő egyidejű előfizetés.