Piackutatás

Szoftverek az intézményeknél

A közszféra szinte valamennyi kliensén a Windows valamelyik verziója fut, szerveroldalon a Microsoft termékei iránti lojalitás a vállalatokénál erőteljesebben jelentkezik.

A BellResearch átfogó, éves rendszerességű kutatása megerősíti, hogy az intézményi szegmens kliensoldali eszközeit – a vállalatokhoz hasonlóan – elsöprő Windows- fölény jellemzi.


A Magyar Infokommunikációs Jelentés legutóbbi, 2007- es adatfelvétele szerint lényegileg csaknem az összes intézményi pc-n a Microsoft operációs rendszere fut. A konkurens rendszerek nemcsak az installált bázishoz arányosítva birtokolnak igen kis szeletet, a penetrációjuk is rendkívül alacsony. A vizsgált szervezetek között csupán minden tizedik üzemeltet legalább egy, Linuxot futtató pc-t vagy Mac OSre épül? Apple-gépet.

Pénzszőke és igények

A Jelentés adatai szerint a Linux- disztribúciók – kiegészítő jelleggel – egy-egy kisebb, jól behatárolható szegmensben törnek utat. Ezek között is kiemelkedik a felsőoktatás (itt az intézmények 43 százalékánál van legalább egy linuxos gép), ahol a kísérletez? kedv, a pénzszőke és a sokoldalú it-kompetencia egyszerre van jelen. Az alkalmazott rendszerek palettáján érdekes színfolt az MS-DOS, amely máig nem „kopott ki” teljesen az intézmények szoftverleltárából. Ez arra enged következtetni, hogy a szegmensben még mindig üzemeltetnek újabb platformra nehezen migrálható szoftvereket, illetve olyan gépeket, amelyeken valamennyi alkalmazás megelégszik a DOS-os környezettel.

A költségvetési intézmények az irodai programcsomagok használatát tekintve is nagy hasonlóságot mutatnak a hazai vállalatokkal. Az Infokommunikációs Jelentés adatai alapján kijelenthető, hogy az összes intézménynél használnak szövegszerkesztőt és táblázatkezelőt magában foglaló szoftvercsomagokat. Az intézmények irodai szoftvereinek elsődleges és szinte kizárólagos szállítója – a kliensoldali operációs rendszerekhez hasonlóan – a Microsoft. A szegmensbeli szervezetek bő kétharmadában az MS Office valamelyik verzióján kívül nem is találunk más irodai alkalmazásegyüttest, a szoftver installált bázison mért részesedése pedig ennél is jóval magasabb. A versenytárs szoftverek között az Open Office termékek pozíciója a legerősebb. A Staroffice gyökerű megoldást a teljes intézményi szféra szervezeteinek egytizedénél találhatjuk meg, de penetrációja szegmensenként eltérő.

Szerveren szabadabban

A Jelentés adatai megerősítik, hogy a szerveroldali operációs rendszereket illetően – bár itt is jelentős a Windows- termékek részesedése – a kliensoldalnál kevésbé beszélhetünk egyoldalú elkötelezettségről. A Microsoft kiszolgálószoftvereit a saját menedzselés? szerverrel rendelkező intézmények négyötöde használja. Emellett a Linux-disztribúciók elterjedtsége a legmagasabb, közel egyharmados. A Jelentés adatait elemezve a kutatók érdekes összehasonlítást tettek a vállalatok és az intézmények között. Rámutattak, hogy a költségvetési szféra a szerveroldali operációs rendszerek tekintetében nagyobb elköteleződést mutat a Microsoft termékei iránt. Míg a legalább 10 fűt foglalkoztató vállalatok körében kétötödre tehető a kizárólag Microsoft gyártmányú hálózati operációs rendszereket üzemeltető gazdálkodó szervezetek aránya, addig a közszférában ez a mutató közel 60 százalékos. Ugyanakkor figyelemre méltó az egyes intézményi szegmensek között fennálló különbség is. A központi költségvetés alá tartozó szervezetek körében csak az átlagosnál jóval alacsonyabb, egyharmados a szóban forgó elkötelezettek aránya, míg az oktatási intézmények esetében valamivel magasabb, 69 százalék.