Piackutatás

Szoftverek a cégeknél

Bár a különböző szabadszoftverek útját egyengető cégek és fejlesztői közösségek újra és újra a kliensek meghódítását tűzik zászlajukra, a hazai vállalati pc-parkot a Microsoft szoftverei uralják.

 

A BellResearch kutatói-tanácsadói ­csapata által készített Ma­gyar In­fo­kom­mu­ni­ká­ciós Je­len­tés legfrissebb eredményei ­arról árulkodnak, hogy a hazai cégek kliensoldali operációs rendszereit illetően a kérdés továbbra sem az, hogy Win­dows fut-e az adott gépen, hanem pusztán az, hogy melyik. A legelterjedtebb alkalmazások, az irodai programcsomagok piacán is hasonló képet festhetünk a Micro­soft pozíciójáról.


Beszédes tény, hogy bár húszból csupán egy hazai vállalatnál találunk legalább egy linuxos kliensgépet, a nyílt forráskódú operációs rendszer disztribúciói együttesen a második legelterjedtebb megoldáscsaládot képviselik hazánkban. A Mac OS és egyéb rendszerek szerepe olyannyira marginális, hogy az összesített adatokban a mérés hibahatárát sem éri el használatuk gyakorisága. A Windowsok uralta összképet az sem zavarja meg, hogy egyes vállalati szegmensekben nagyobb arányban találunk alternatív operációs rendszereket (is) alkalmazó szereplőket, mint a teljes vállalati körben.

 


Operációs rendszer: stabil XP-fölény
A hazai, legalább 1 főt foglalkoztató vállalatok tulajdonában lévő pc-park teljes mérete a Je­len­tés adatai alapján meghaladja az 1,3 millió darabot. Ezek­nek az eszközöknek a 96 százalékán valamely Win­dows-verzió fut, és az XP szerepe az adatok alapján még jó ­ideig meghatározó lesz. A kép­ze­let­be­li dobogó legfelső fokát évek óta birtokló, idén 46 százalékos penetrációjú XP Pro­fes­sio­nal legközelebbi vetélytársa az XP Home, amelyet a Win­dows 2000 követ.
A BellResearch kutatási eredményei ­arról ­tanúskodnak, hogy az operációs ­rendszerek verziófrissítésével eddig (is) kivártak a hazai döntéshozók. A Vis­ta elterjedtsége alig éri el az 5 százalékot, az installált bázison mért részesedése pedig ennél is alacsonyabb.
Bár penetrációja a vállalatméret növekedésével erősödik, de arányában a nagyvállalatoknál sem használják több gépen, mint a ­mikrovállalati szegmensben. A Jelentés részletes adatai alapján látszik, hogy az it-vezetők beszerzési tervei sem vetítenek előre lényegi elmozdulást.


Irodai csomagok: nem vegyülnek
A hazai vállalkozások közel 90 százaléka használ valami­lyen irodai szoftvercsomagot, ­túlnyomó többségükben kizárólag Mic­ro­soft-terméket. Az al­ter­na­tív szoftverek legalább részbeni alkalmazása a vállalatok egyötödére jellemző, miközben a döntéshozók az egységes irodai szoftverkörnyezet kialakítására törekszenek. A vál­la­la­tok döntő többsége kizárólag az MS Of­fice valamely verzióját használja, egy szűk réteg egyéb szoftvert (például Open­­Of­fice-t, Ma­gyar­Of­fice-t, Star­­Of­fice-t) alkalmaz; 5 szá­za­lé­kos részesedésével elenyészőnek nevezhető a programcsomagokat házon belül vegyesen alkalmazók tábora. E mögött a részben minden bizonnyal a kompatibilitási prob­lé­mák­tól való félelem is állhat, hiszen a piac a jelek szerint csak lassú léptekkel halad a szabványos, így teljes mértékben kompatibilis dokumentumformátumok felé.
A döntéshozók óvatos verziókövetési politikájára, illetve a szektor költségérzékenységére utal, hogy ma a teljes vállalati szférát tekintve a két generációval ezelőtti Office XP a legelterjedtebb irodai programcsomag. A finanszírozási kérdések komoly szerepét vélhetjük felfedezni a tényadatok mögött, ugyanis a jellemzően kevésbé szűkös forrásokból gazdálkodó nagyvállalati szegmensben már az egy generáció­val frissebb, 2003-as Office-verzió a legelterjedtebb, és itt található meg leggyakrabban az aktuális, 2007-es kiadás is.