Piackutatás

Számítógép a háztartásokban

Minden harmadik magyar háztartásban található személyi számítógép. A leggyakoribb visszatartó tényezõ az igény hiánya, de a kedvezõtlen jövedelmi viszonyok is sokak számára jelentenek korlátot.

Idén május végén, a Magyar Infokommunikációs Jelen-tés lakossági adatfelvételének idõpontjában a közel 3,9 millió magyar háztartás 34 százaléka, azaz körülbelül 1,3 millió háztartás rendelkezett mûködõ asztali vagy hordozható személyi számítógéppel. A 2003-as év hasonló idõszakában mért adatokhoz képest ez mintegy 300 ezres gyarapodás.

Választóvonalak

 


A BellResearch kutatói részletesen elemezték, milyen háztartás-demográfiai tényezõk valószínûsítik az otthoni számítógép meglétét. Az elterjedtségi mutató az átlagosnál nagyobb a legalább háromfõs háztartásokban – a legmagasabb ott, ahol négyen élnek egy fedél alatt –, illetve a csak fiatalkorú és a vegyes korössze-tételû háztartásokban. Erõs befolyásoló tényezõ a jövede-lem is: míg az összesen 75–100 ezer forintból gazdálkodók körében csak minden ötödik helyen találunk számí-tógépet, addig a 150 ezer forintot meghaladó összjövedelemmel bírók kétharmada tart otthon PC-t. Mindezek mellett számít az adott háztartás döntéshozójának iskolai végzettsége is, e szempontból az érettségi bizonyult választóvonalnak: az ennél alacsonyabb képzettségûeknél az átlag alatti a PC-elterjedtség, míg például a diplomával rendelkezõk közel háromnegyedénél találunk számítógépet.

 

Regionális bontásban tanulmányozva a PC-ellátottságot megállapítható, hogy a központi régió,


a fõváros és Pest megye jelentõs elõnnyel bír: míg a budapesti otthonok 47 százalékában üzemel számítógép, a mutató a vidéki országrészek egyikében sem haladja meg a 37 százalékot. A legnagyobb lemaradással Délkelet-Magyarország küzd, itt csupán minden ötödik háztartásban van PC.

 

Igény, ismeret, jövedelem

A személyi számítógép beszerzésétõl eddig távolmaradó mintegy 2,5 millió háztartás körében a legjelentõsebb visszatartó tényezõnek az igény hiánya bizonyult: a megkérdezettek több mint háromnegyede (78 százalék) számára ez fontos szempont, öt családból háromnál pedig ez a legfontosabb akadály. Minden harmadik háztartás esetében a megfelelõ ismeretek hiánya bizonyult gátló körülménynek, ugyanakkor ez az indok már csak kis hányaduk (5 százalék) számára elsõdleges korlát.


A kedvezõtlen jövedelmi viszonyok a háztartások egyharmada számára jelentenek akadályt a számítógép-vásárláshoz hasonlóan nagy értékû beszerzésekben, azonban – az ismerethiánnyal ellentétben – 19 százaléknak ez az elsõdleges, legfontosabb szempont.

A BellResearch kutatói elemezték a háztartások döntéshozóinak beszerzési terveit, hajlandóságát is. A PC-vel nem rendelkezõ háztartások körében, ahol az egy éven belüli számítógép-vásárlást valamilyen feltételhez kötik, a legtöbben – a válaszadók 64 százaléka – a jövedelmi viszonyok kedvezõbbre fordulását jelölték meg, s minden második háztartásban ez az elsõdleges szempont, megelõzve az eszközök árának csökkenését, valamint a háztartások tagjainak igényeit is.