Piackutatás

Stratégia - mindenek felett (forrás: i.ehow.com)
Stratégia - mindenek felett (forrás: i.ehow.com)
Forrás: i.ehow.com
A kicsik remélnek, a nagyok terveznek

Stratégiák, fejlesztések

Az ict fontosságát és hatékonyságnövelését a döntéshozók mind elismerik, mégsem egyformán terveznek


 

Az esztendőnek nekifutva a cégeknél is fókuszba kerülnek a stratégiák, tervek és „újévi fogadalmak”. A BellResearch a Magyar Infokommunikációs Jelentés kutatássorozatában évről évre vizsgálja, hogy az informatika és a távközlés mennyiben része a stratégiának és alapja a hatékony működésnek.

A kutatási eredmények szerint az infokommunikációt a legalább 10 fős hazai cégek túlnyomó többsége alapvető fontosságú területként kezeli – olvashatjuk a Jelentés legutóbbi az it- és távközlési kérdésekben illetékes döntéshozók véleményét összegző elemzésében.

A megkérdezett vállalati vezetők legnagyobb hányada egyetért abban is, hogy a fejlett ict a versenyképesség-növelés és a hatékony gazdálkodás záloga, ezek mellett a munkatársak elégedettségéhez is hozzájárul. A részletes elemzésből az is kiolvasható, hogy minél nagyobb a szervezet, annál pozitívabb az informatika hatásainak megítélése.

A vállalatméret szerinti különbségek az infokommunikáció a cégnél betöltött szerepében is megmutatkoznak: minél nagyobb egy cég, annál inkább stratégiai területként tekint az ict-re. Míg a kisvállalatok mintegy háromnegyedénél „csupán” az alaptevékenységet támogató terület, nyolcaduk marginálisnak tekinti, a 250 fő feletti nagyvállalatok harmadánál kifejezetten stratégiai szerepet tölt be az infokommunikáció, és egyetlen szervezet sem hanyagolja el. Ebben a szegmensben – az előbbiekkel összefüggésben – a saját, „házon belüli” informatikai gárda megléte is általánosnak tekinthető (átlagosan nyolc fővel), míg a kisvállalatoknak csupán a bő harmadánál dolgozik belsős informatikus munkatárs.

ICT-report

Téma: it-beruházások és -költségvetés

Tartalom: az informatika szerepe, beruházási és tervezési kultúra, it-csapat; it-költségvetés, költségstruktúra, a finanszírozás forrásai; fejlesztési irányok és fókuszterületek; hardver-, szoftver- és szolgáltatási kiadások, a piac mérete és struktúrája.

Információk: www.ictreport.hu

A Jelentés a cégek informatikai tervezési gyakorlatát mint az it-kultúra részét is vizsgálja – a fejlődésnek itt is tág tere van. Írásos, részletesen kidolgozott informatikai stratégiát tipikusan a nagyvállalatok készítenek (közel minden második), legnagyobbrészt középtávra. A szervezetméret csökkenésével az arány meredeken esik, a kisvállalatoknak szűk tizede tervez formalizáltan. Hasonló arányban mérik és értékelik a cégek az it-beruházások megtérülését is, míg az informatikai büdzsé előzetes tervezését illetően kicsivel kedvezőbb, de vállalatméret szerint ugyanolyan heterogén a kép.

A közelmúltbeli és a tervezett, jelentősebb volumenű it-beruházások tekintetében szintén a nagyvállalatok állnak az élen, a kisebb cégek felé haladva a fejlesztést végrehajtók aránya csökken. A válságtól sújtott időszak különösen a mikrovállalkozásokat hozta nehéz helyzetbe, a napi üzletmenetet informatikával támogató cégek mindössze egytizede ruházott be nagyobb volumenben. E körben a távolmaradást a gazdasági okok mellett a kisméretű szervezet, illetve az it-kultúra alapvető fejletlensége is magyarázza.

A fejlesztések mozgatórugói tekintetében élesen elválik a 10 fő feletti és az ennél kisebb vállalatok csoportja. Míg a mikrovállalkozások inkább reaktívak, és a külső körülményekhez való alkalmazkodás, illetve költségmegtakarítás a legfőbb ok a beruházások mögött, addig a nagyobb méretű vállalatok proaktívabbak: a hatékonyságnövelés, a versenyképesség fokozása a motiváló erő. Az akadályok között egyértelműen a forráshiány, a szűkös anyagi lehetőségek dominálnak. A „megvágott” it-büdzsékre komoly nyomás nehezedik, és rendszerint az operáció elsőbbséget élvez a fejlesztésekkel szemben.