Piackutatás

Egységes, szélessávú hálózat -- forrás: www.bc.net
Egységes, szélessávú hálózat -- forrás: www.bc.net
Forrás: www.bc.net

Sikeres csomagok

Egyre elterjedtebbek a piacon a távközlési szolgáltatásokból összeállított csomagok; a háztartások körében a legnépszerűbbnek a televízió, az internet és a vezetékestelefon-szolgáltatás 3play-kombinációja számít.

Az a sokat hallott-hangoztatott tézis, miszerint információs társadalomban élünk, szinte kézzelfoghatóvá válik a BellResearch Infokommunikációs Jelentésében a távközlési szolgáltatások konvergenciáját vizsgáló elemzés eredményeit olvasva. A témakör keretében a hazai háztartások által igénybe vett telekommunikációs szolgáltatásokat és az ezek közötti összefüggéseket vizsgálták a kutatók.

 

Infokommunikációs függőségben

A Jelentés szerint a legnépszerűbb szolgáltatáshasználati mintázatnak a vezetékes, illetve a mobiltelefon, a fizetős tévé és az internetszolgáltatás négyese számít: a háztartások 27 százalékában megtalálható az említettek mindegyike, bár ezeket nem feltétlenül egyetlen szolgáltató kínálatából veszik igénybe. Jól mutatja a mindennapi élet infokommunikációs függőségét, hogy a mintegy négymillió hazai háztartásból ma már kevesebb mint 150 ezerben nélkülözik teljességgel az előbbi szolgáltatásokat, azaz ezek közül egyet sem vesznek igénybe az ott élők. A felsorolt négyből három szolgáltatásra a háztartások 27 százalékában, míg kettőre 26 százalékban fizetnek elő csomagban vagy egyedi szerződések keretében. Mindeközben a tendencia azt mutatja, hogy a háztartások ict-kitettsége folyamatosan nő, azaz évről évre több telekommunikációs megoldásra fizetnek elő.


A konvergenciában rejlő piaci lehetőségeket a távközlési cégek is felismerték. A többlábasítás, azaz az előfizetőknél minél több szolgáltatással történő egyidejű jelenlét zászlóra tűzése magával hozta a „több képernyős” szolgáltatói modelleket, amelyek közül napjainkban a három képernyős (web, tévé és mobil) számít talán a leginkább népszerűnek. Mindez nem véletlen, hiszen alapvetően ez az a három felület, amelyekhez kapcsolódó megoldások magas penetrációval és gyors fejlődési ütemmel rendelkeznek, s mindemellett alkalmasak arra, hogy passzív vagy akár interaktív tartalmakat is továbbítsanak.

 

Kölcsönös előnyök

Az, hogy mind több szállal kapcsolódjanak az ügyfelekhez, elemi érdekük a szolgáltatóknak, hiszen így erősebb lehet a hozzájuk való kötődés, magasabb bevételt realizálhatnak, s nem utolsósorban kedvezően befolyásolhatják a churnt, azaz az ügyfelek elvándorlását. A szolgáltatást igénybe vevők ugyanakkor díjkedvezményre, valamint egyszerűbb ügyintézésre és számlázásra számíthatnak.

ICT-report

Téma: Bundling és távközlési konvergencia a háztartásokban

Tartalom: távközlési szolgáltatások igénybevétele, szolgáltatói kapcsolatok; szélessávú csomagok, 2play- és 3play-koncepciók fogadtatása; ktv- és adsl-csomagok; fix–mobil helyettesítő és integrált ajánlatok; eszközkonvergencia.

Információk: www.ictreport.hu

 

A bundled (csomagolt) szolgáltatások iránti keresleti és kínálati igény arra ösztönözte a szolgáltatókat, hogy olyan ajánlatokkal jelenjenek meg, amelyek adott szerződésbe ágyazva több távközlési szolgáltatást is tartalmaznak. Látni kell azonban azt is, hogy mindez óhatatlanul maga után vonta a piac technológiák szerinti átrendeződését. A kábeltelefon, valamint a kábeltévés internet térnyerése is jelentős részben ennek köszönhető: mindkettő penetrációja akkor indult érdemi növekedésnek, amikor a kábeltévé-szolgáltatatók elkezdtek internet- és vezetékestelefon-szolgáltatást nyújtani a kábeltelevíziós hálózataikon – mutatnak rá a BellResearch elemzői.

 

Technológiák ötvözete

A szolgáltatáscsomagok sikere emellett arra sarkallta a szolgáltatatókat, hogy akár különböző platformon is megvalósítsák a 2- és 3play- modelleket, azaz a két vagy három szolgáltatás csomagban történő igénybevételét ugyanattól a szolgáltatótól. Míg korábban inkább az azonos platformon történő kiszolgálás volt a tipikus, addig manapság már nem ritkák az olyan ajánlatok sem, amelyek ötvözik a különböző technológiai megoldásokat. Példa erre az egyik meghatározó távközlési szolgáltató által kínált műholdas televízió-szolgáltatás és a hagyományos réz érpáron megvalósított pstn-telefon kombinációja.