Piackutatás

pc_piac_bélyeg
Forrás: www.next-gen.biz

Pc-k a cégeknél

Az ellátottsági mutatók az elmúlt egy évben nem változtak számottevően, a mikrocégek egy része továbbra sem használ számítógépet; a fejlődés inkább a mobilitás terén érhető tetten.

A személyi számítógép az it-infrastruktúra alapja – s mivel minden megoldás és további eszköz erre épül, a pc-ellátottság szintje kulcsfontosságú a vállalatok fejlettsége, különösen a lemaradók szempontjából. A BellResearch kutatássorozata, a Magyar Infokommunikációs Jelentés egy évtizede monitorozza a piacokat, adatai kirajzolják az üzleti szféra fejlődését és trendjeit.


A pc-penetrációs mutató – azaz a legalább egy géppel rendelkezőknek az összes szervezetre vetített hányada – a legalább 10 fős cégek körében 2008 óta 100 százalékos, ekkor zárkóztak fel ugyanis a kisvállalatok a nagyobb szervezetek gyakorlatilag teljes ellátottságának szintjére. Ezen a téren a mikrovállalati szegmens tartogathat(na) némi fejlődési potenciált, ugyanis az 1–9 főt alkalmazó vállalkozásoknak csak kicsivel több mint négyötödénél találunk pc-t.

Ez azt jelenti, hogy 36 ezer hazai mikrocég még mindig nem használ számítógépet, aminek a legfőbb oka az igény hiánya. Az érintett döntéshozók úgy vélik, nincs szükségük pc-re az üzletmenet szempontjából, hogy az internetről ne is beszéljünk. Nem túl örvendetes, hogy túlnyomó többségük egyelőre beszerzést sem tervez. Az elmúlt évek adatai alapján rajzolt trend szintén a stagnálást támasztja alá – mutatnak rá a BellResearch kutatói –, a penetrációs hányados a mikrovállalati körben alig mozdult felfelé.

A négy vállalati szegmens viszonylag kiegyenlített mértékben osztozik a teljes gépállományon, noha alapsokasági arányuk, illetve az egy cégre jutó átlagos géppark mérete nagyságrendekkel tér el egymástól. A kevesebb, mint fél százalékot kitevő mintegy ezer nagyvállalatnál üzemel a pc-k 29 százaléka (cégenként körülbelül 360 géppel), míg a 205 ezer mikrovállalatnál összesen az állomány harmada (átlag 2-3 pc-vel, már ahol van); a fennmaradó 40 százalékon a kis- és közepes vállalatok osztoznak.

ICT-report

Téma: Hardvereszközök az üzleti szegmensben

Tartalom: asztali és hordozható pc-k, személyi kommunikációs eszközök; szerverek és hálózatok; penetráció, állomány, beszerzések, költések, selejtezések, állományváltozások.

Információk: www.ictreport.hu

 

A teljes üzleti pc-állomány négyötöde asztali eszköz, de évről évre nagyobb teret hódítanak a hordozható számítógépek is – egyre inkább helyettesítő jelleggel. A legnagyobb arányban, közel egyharmad részben a mikrovállalkozások gépparkjában vannak jelen a laptopok, jócskán megelőzve a többi szegmenst, ahol egyötöd körüli az arány. Ennek okai sokrétűek: a mobilitási megfontolások mellett sok esetben szerepet kap az üzleti alkalmazás melletti privát használat lehetősége is.

 

Reflexió

Annak ellenére, hogy a teljes magyar piac összességében stagnált az előző évhez viszonyítva, a Dell mintegy 50 százalékkal tudta növelni darabszámban az eladásait a tavalyi évben – mondja Damján Tamás, a vállalat hazai country managere. Az eladások a vállalati szegmensben nőttek valamivel, ez is mutatja, hogy a lakosság csökkentette beszerzéseit. A vállalati szegmensben nem volt érzékelhető nagyarányú eltolódás a hordozható számítógépek irányába, a kis arányú különbség azonban abból adódhat, hogy a Dell szerepe erős az asztali számítógépek piacán is.

Az asztali pc-k piacát a vállalati szegmensben két gyártó uralja, s a piac felét fedi le; a hordozható számítógépek piacán viszont ez az arány kissé alacsonyabb, mivel több szereplő van jelen, igaz, kisebbségben. A trend egyértelműen a mobilizáció irányába mutat, hiszen évről évre nő a hordozható számítógépek eladásának aránya. A Dell tapasztalatai szerint is jelentős a mikrovállalatok szerepe a hordozható számítógépek arányának növekedésében, hiszen többségük notebookot választ asztali pc helyett, viszont sokszor a lakosságnak szánt eszközöket vásárolják, figyelmen kívül hagyva annak esetleges hátrányait egy vállalati notebookkal szemben.