Piackutatás

million dollar Pc
Forrás: minniondollar_pc.com

Pc és netotthon

A számítógép mára sok háztartásban megszokott „bútordarabbá” vált, amelyről a legtöbb esetben a világháló is elérhető. Azok sincsenek azonban kevesebben, akiknek egyelőre hiányzik az otthonából az információs írástudás alapvető eszköze.

ICT-report

Téma: A lakossági internetpiac

Tartalom: hozzáférési technológiák, szolgáltatói kapcsolatok; pc és internet a háztartásokban, bevezetési szempontok; kiadások, piacméret, részesedések; beszerzési tervek, választási szempontrendszer, elvárások és elégedettség; biztonság, wifi, voin; idősorok és előrejelzések.

Információk: www.ictreport.hu

A hazai otthonok közel felében még hiányzik a családi készülékparkból a személyi számítógép – mutat rá a Magyar Infokommunikációs Jelentés kutatássorozatának legfrissebb elemzése. A BellResearch kutatási eredményeiből legfőbb visszatartó tényezőként az igény és a motiváció hiánya, az érdektelenség rajzolódik ki: a pc-vel nem rendelkezők háromnegyede szerint a háztartásában senkinek sincs rá szüksége, és a legtöbbek számára ez egyúttal a legfőbb ok is. Kedvezőtlen jövedelmi viszonyokra jóval kevesebben hivatkoznak – a válaszadók kevesebb, mint kéttizede számára jelent ez elsődleges korlátot –, csakúgy, mint a hozzáértés hiányára.


 

 

 

A meginterjúvolt háztartásfők tervei nem kecsegtetnek túl sok jóval: a pc-vel nem rendelkezők mintegy négyötöde biztosan nem készül a következő egy esztendőben asztali vagy hordozható személyi számítógépet vásárolni, és csupán két százalékuk biztos a vételi szándékában. Ha viszont lúd, akkor legyen kövér: az otthoni pc beszerzését elképzelhetőnek tartó háztartások több mint fele internet-előfizetést is vásárolna a géphez, míg relatíve sokan – a válaszadók egyharmada – bizonytalanok e tekintetben.

Reflexió

„Elszomorító, de ismert az a kép, ami a kutatásból kirajzolódik – mondja Bóna Ákos, a Szélessáv Alapítvány közösségi ügyekért felelős igazgatója. – Régebben a legtöbb ember számára az ár volt az akadály a számítógép-vásárlás és az internet-előfizetés előtt, ma viszont az érdeklődés hiánya. A helyzet azért is elszomorító, mert a kimaradók között még sok a gazdaságilag aktív ember, aki rendszeresen intéz ügyeket, fizet be csekkeket, vall be adót. Érdektelenségük miatt ők azt sem tudják, hogy az infokommunikáció mennyire megkönnyíthetné az életüket.

A legfontosabb feladat ezért az igények felkeltése lenne, de ennek mikéntjével a Digitális Magyarország vitairat is adós marad egyelőre; nem derül ki belőle, hogy pontosan milyen módon, kik és mennyiért vonnák be a célul kitűzött egymilliós tábort az internethasználók közé.

A Szélessáv Alapítvány szerint az egyik lehetséges kitörési pont a televízió lehetne: annak »farvizén« az internetet is be lehetne csempészni számtalan háztartásba, és a megfelelő, könnyen elérhető tartalom már kellő motivációt jelentene a használatára. Egy másik lehetőség az alapítvány mentori rendszerének kiterjesztése: a mentorok összefoghatnák az állami és piaci szereplőket, valamint a helyi potenciális és meglévő felhasználókat, és együtt kitalálhatnák, hogy miként lehetne megteremteni vagy erősíteni a keresleti piacot a gyér kihasználtságú területeken.”

 

A BellResearch tíz éve futó kutatássorozatának számai azt mutatják, hogy a háztartások számítógép- és internet-ellátottsága közötti „olló” lassan bezárul. Míg öt évvel ezelőtt a 37 százalékos pc-penetráció jó kétszerese volt az internet elterjedtségének, mára a különbség alig négy százalékpontra apadt – mutatnak rá a kutatók. Nagyon megfogyatkozott tehát az a tömeg, akikhez „már csak” az internetet kell odavinni, mert az eszközszintű alapinfrastruktúrájuk és az alapvető számítógép-ismeretük megvan a világháló használatához.

A pc-beszerzési tervekhez hasonló a helyzet a számítógéppel ellátott otthonok internet-bevezetési szándékai terén is: a pc-vel már rendelkező hazai háztartások bő négyötöde azt nyilatkozta, hogy nem tervezi a következő egy évben előfizetés vásárlását – derül ki a BellResearch elemzéséből.