Piackutatás

PC-k az intézményi szférában

Szinte minden magyarországi intézmény használ asztali PC-t, az eszközpark nagyságában azonban jelentősek a különbségek. Hordozható számítógéppel a szervezetek egyharmada rendelkezik.

A Magyar Infokommunikációs Jelentés teljes piacra kiterjedő elemzésében a BellResearch az üzleti és lakossági szegmens mellett éves rendszerességgel felméri a költségvetési forrásokból gazdálkodó intézményi szféra fejlettségét is. Az idei kutatás személyes kérdőíves adatfelvétele szeptemberben zajlott, az alapsokaságot alkotó mintegy 16 ezer hazai szervezetet a rétegzett mintában közel ezer intézmény reprezentálta foglalkoztatotti létszám, regionális elhelyezkedés és tevékenységi kör szerint.

 

Központi finanszírozás

A magyarországi költségvetési szférában a személyiszámítógép- penetráció teljesnek tekinthető, néhány kivétellel gyakorlatilag minden intézmény rendelkezik legalább egy darab asztali PC-vel. A szervezetek legnagyobb hányada (28 százalékuk) 5–9 darab, illetve (18 százalékuk) 10–19 darab desktop eszközzel látja el feladatait, míg minden negyedik-ötödik (23 százalék) ennél kevesebb géppel rendelkezik. A szegmenseket külön-külön vizsgálva jelentősen eltérnek az adatok: a központi költségvetésből finanszírozott szervezetek kétharmada több mint 50 darab, 47 százalékuk pedig 100 feletti számítógéppark felett diszponál – ami mögött az alapvetően kedvezőbb infrastrukturális ellátottságon túl ezeknek az intézményeknek a magas alkalmazotti létszáma húzódik meg.

Az egy intézményre vetített átlagok az előbbiekhez hasonlóan vegyes képet mutatnak. A központi finanszírozású szervezetek 200 darabot megközelítő PC-számmal magasan az elsők, átlagosnak tekinthető 38–40 számítógéppel az egészségügy és az oktatás alkotja a középmezőnyt. Az önkormányzati forrásokból gazdálkodó intézményi körben egy szervezetre 19 darab asztali PC jut.

 

Új beszerzés

A tavalyi év folyamán új személyi számítógépet a hazai intézmények kevesebb mint kétharmada szerzett be, ide számítva a leselejtezett eszközök pótlását is. E tekintetben a legutolsó helyen az egészségügyi közintézmények állnak, ezen belül is a járóbetegellátó és a szociális ellátást végzők körében volt alacsony a beszerzési ráta.

 

Alacsony mobilitás

A hordozható személyi számítógépek elterjedtsége az intézményi szférában a tavalyi adatokhoz képest jelentősen, közel másfélszeresére nőtt, ám még mindig csak a szervezetek harmada rendelkezik legalább egy darab laptoppal, notebookkal – mutatnak rá a BellResearch elemzői. Az ellátottság szempontjából a legkedvezőbb helyzetben a központi költségvetés intézményei vannak, körükben – a tavalyi arányhoz hasonlóan – a szervezetek több mint 90 százaléka rendelkezik hordozható eszközzel. Jelentős penetrációnövekedés az elmúlt 12 hónapban az oktatási és az egészségügyi szegmensben volt megfigyelhető, itt 15–17 százalékról 29–30 százalékra nőtt az ellátottság, míg az önkormányzati szervezetek körében csak kisebb mértékben, 4 százalékponttal emelkedett a használati arány.