Piackutatás

Nemcsak pc-ről lehet internetezni

Ötmillió felett

Míg az internethasználat évről évre intenzívebbé és mobilabbá válik, a leszakadók bevonása egyre nehezebb feladatot jelent.

Ötmillió fő felett jár az internethasználók száma a 15 év feletti hazai lakosság körében. Mondhatjuk, hogy „már”, hiszen az elmúlt egy évben tovább emelkedett a penetrációs mutató, de indokolt a „még csak” is, mivel a növekedés alacsony ütemű, és sokan vannak még a szakadék túloldalán. A BellResearch a Magyar Infokommunikációs Jelentés közel másfél évtizedes kutatássorozatának legutóbbi adatai alapján adunk helyzetképet.

 


 

 

Már mindenkinek van pc-je

Az infokommunikáció fejlettségének egyik meghatározó indikátora az internet elterjedtsége és használata, amely a digitális nemzet – társadalom, gazdaság és közigazgatás – alapját jelenti. 2014 harmadik negyedévében a 15 éves és idősebb hazai lakosság 60 százaléka internetezik; ez kicsivel több mint 5 millió fő a 8,49 milliós populációból. A háztartások ellátottsága hasonló: az 59 százalékos penetráció 2,4 millió online otthont jelent.

A pc-használat – már és még – együtt jár az internetezéssel. Tíz éve a számítógép-használók kevesebb mint kétharmada netezett így, 2013-ra az internetpenetráció utolérte a közben szintén emelkedő pc-használatot. Tehát az internethasználat gyarapodásának eszközzel már rendelkező bázisa elfogyott, a penetráció további növeléséhez a kutatók szerint a pc-t sem használókat kell bevonni. A két mutató közötti „ollót” az okoseszközök nyitják újra: már mérhető a pc nélkül internetező háztartások száma.

ICT-report

Téma: Lakossági infokommunikáció

Tartalom: pc, okostelefon, tablet; attitűdök, mobilitás; internethasználat, intenzitás, helyszínek, eszközök; használati célok, kompetenciák, távmunka, közösségi oldalak, vásárlás és fizetés, e-kormányzat; mobilinternet; digitális társadalom és szakadék, attitűdök, driverek.

Információk: www.ictreport.hu

A BellResearch a penetrációs mutatók mellett a használat körülményeit is vizsgálja. A trendek kirajzolják, hogy az internetezés egyre intenzívebb és egyre mobilabb. Az alkalmi használat már a múlté: a felhasználók közel 80 százaléka minden nap internetezik, 95 százalékuk hetente többször; kétötödük pedig többet, mint egy évvel korábban. Az általános otthoni internetezés (97 százalék) mellett a mobilitás is lendületet kapott: közel minden második netező a telefonján is eléri a világhálót, minden tizedik pedig már ezen a platformon internetezik legtöbbet.

 

Demográfia

Biztatóak számok és trendek az egyik oldalon, de nem feledkezhetünk meg a lemaradókról sem. Az internethasználat növekedési üteme mostanában már csak évi 2 százalékos. A 15 év felettiek kétötöde, mintegy 3,3 millió fő digitálisan írástudatlan, nem használ sem pc-t, sem internetet. Míg a 24 év alatti fiatalok körében már 97 százalék a penetráció, és a 35-44 éveseknek is a négyötöde internetezik, az idősebbek ellátottsága jóval átlag alatti, különösen a 60 év felettieké. Jelentősek a különbségek régiók és települések között is.

A leszakadó digitális analfabéták eleve hátrányos helyzetben vannak – figyelmeztetnek a Bell‑research kutatói. 58 százalékuk 60 év feletti, közel ugyanennyien csak alapfokú végzettségűek, és hasonlóan magas a 15–60 év közöttiek körében az inaktívak és munkanélküliek aránya is. Míg az internetezők mindennapi előnyökhöz jutnak, a köztük és a digitális analfabéták közötti a szakadék egyre mélyül, a lemaradók bevonása és felzárkóztatása egyre nehezebb feladat.