Piackutatás

million dollar Pc
Forrás: minniondollar_pc.com

Minőségi beszerzések

Az ellátottság már nemigen növekszik, a fejlődés inkább minőségi, és a mobilitás irányába mutat – piackutatási sorozatunk hatodik évfolyamát az üzleti pc-piac elemzésével kezdjük.

 A BellResearch a technológiai és szolgáltatáspiacok kutató-tanácsadó specialistájaként 2001-ben indította el nagyszabású kutatássorozatát, a Magyar Infokommunikációs Jelentést.


Az elemzés átfogóan mutatja be az üzleti, intézményi és lakossági piacokat, évről évre megbízható információkat szállítva eszközök, szolgáltatások és megoldások elterjedtségéről, állományokról, beszerzésekről és fejlesztésekről, technológiák és márkák részesedéseiről, költésekről, tervekről, valamint trendekről.

Indul a hatodik évfolyam

Az Infokommunikációs Jelentés 2009-es, friss kiadásának megjelenésével piackutatási cikksorozatunk is új, immár hatodik évfolyamába lép. Hétről hétre újabb terület kerül nagyító alá, a Jelentésből vett néhány sarokszámmal, adattal és diagrammal bepillantást adunk abba a hatalmas információvagyonba, amit a teljes, megvásárolható elemzés kínál felhasználói számára.

ICT-report

Téma: Vállalati hardvereszközök

Tartalom: asztali és hordozható pc-k, személyi kommunikációs eszközök, szerverek, nyomtatók; penetráció, állomány, beszerzések, márkapreferenciák és részesedések, selejtezések, állományváltozások.

Információk: www.ictreport.hu

Válság idején a változó piacok ismerete minden szereplő számára létfontosságú, a piackutatás ezért kiemelten fontos szerepet kap. Az „ízelítő” elemzésekkel bemutatjuk, hogy léteznek és elérhetők a döntéseket megalapozó piaci információk, kutatási eredmények; szeretnénk a piacvezérelt, adatokra támaszkodó stratégiaalkotást támogatni, olvasóinkat pedig piacaik részletesebb megismerésére és felmérésére, kutatására ösztönözni.

A pc mint indikátor

Az üzleti infokommunikációs piac feltérképezését a cégek üzleti folyamatait támogató valamennyi megoldás alapkövének számító személyi számítógépekkel indítjuk. A pc-ellátottság időbeli fejlődése – főként a kisebb vállalatmérettel jellemezhető szegmensekben – egyfajta indikátora a cégek informatizáltságának.

A 10–49 fős kisvállalatok pc-penetrációs mutatója az évtized eleje óta meghaladja a 90 százalékot, és 2008-ra ez a kör is utolérte a közép- és nagyvállalatok már korábban is teljes ellátottságát. A hazai üzleti szegmensben csupán a 10 fő alatti mikrovállalatok között találunk számottevő arányban olyan cégeket, amelyek nem használnak számítógépet. A Jelentés idősoros adatai szerint ez a hányad évről évre zsugorodik ugyan, de csak kis mértékben és egyre lassuló ütemben.

Mobilitási állandó

A mennyiségi növekedés lelassulásával a vállalatoknál elsősorban a minőségi változások, az eszközpark korszerűsítésével kapcsolatos beszerzések kerültek előtérbe. Ennek – ahogyan arról a Jelentés az elmúlt években is beszámolt – egyik figyelemre méltó vonása a hordozható számítógépek fokozatos térnyerése az asztali pc-k mellett, illetve azok ellenében.

Ahogyan a BellResearch kutatói rámutatnak, nemcsak a laptoppal rendelkező cégek aránya növekszik, hanem a hordozható pc-k állományon belüli aránya is emelkedik, azaz a mobilgépek egyre több asztali pc-t helyettesítenek.

A friss kutatási eredmények azt mutatják, hogy a hordozható pc-t (is) használó cégek legmagasabb arányban az 50 fő feletti körben találhatóak (ami a nagyobb gépparkból adódóan érthető); szinte minden nagyvállalatnál, de a középvállalatok 84 százalékánál is üzemel legalább egy ilyen gép. A mobileszközök asztali pc-khez viszonyított arányát tekintve viszont a legkisebb cégek, az 1–9 fős mikrovállalatok „vezetnek” – emelik ki az elemzők.

A kéziszámítógépek piaca a laptopokénál jóval „éretlenebb”. Elterjedtségük szintén a nagyvállalati körben a legszélesebb körű (a szervezetek 42 százalékánál van legalább egy darab), és itt a legmagasabb a cégen belüli állomány is; a kisebb méretű cégek felé haladva mindkét mutató értéke drasztikusan csökken. A kutatók azonban rámutatnak, hogy a mikro- és kisvállalati körben – noha itt a penetráció jóval alacsonyabb szintű, az átlagos darabszám pedig csak töredéke a nagyvállalatokénak – az összesen mintegy 230 ezer ide sorolható hazai cég nagy számossága rejt magában komoly piaci potenciált.