Piackutatás

23_transitional_living_room.jpg
Forrás: ITB
Otthoni informatika

Másfél millió PC-tlen háztartás

Csak lassan növekszik a hazai háztartások számítógép-ellátottsága. Ennek ellenére az asztali gépek dominanciája már nem tart sokáig.

Átlépte a 3,5 millió darabot a hazai háztartások személyiszámítógép-állománya – állapítja meg a Magyar Infokommunikációs Jelentés legutóbbi elemzése. A BellResearch másfél évtizede futó kutatássorozata – a legnagyobb ilyen jellegű hazai felmérésként – évente ad átfogó piaci képet, és mutatja be az információs társadalom és a digitális gazdaság aktuális helyzetét és meghatározó trendjeit. A Jelentés a lakossági szegmensben komplex kutatási megközelítéssel egyaránt vizsgálja a háztartások informatikai-elektronikai infrastrukturális ellátottságát és igénybe vett távközlési szolgáltatásait, és elemzi az infokommunikációs eszközök egyéni szintű használatát.

A legfrissebb kutatási eredmények szerint az elmúlt évben a magyarországi háztartások pc-penetrációs mutatója 62 százalékra nőtt, ezzel immár közel 2,6 millió otthonban találunk számítógépet.


 

A háztartási PC-ellátottság az utóbbi évekre visszatekintve folyamatosan, de igen szerény ütemben, mindössze évi egy-két százalékponttal emelkedett – értékeli a változást Jakab Áron, a BellResearch igazgatója. E meglehetősen lassú fejlődés mellett még mindig több mint másfél millióra tehető a számítógépet nélkülöző hazai otthonok száma. A PC-t nem használók körében meglehetősen alacsony a hajlandóság a jövőbeli beszerzésre, ami konzerválni látszik a jelenlegi helyzetet, és csak minimális növekedésnek nyit teret – teszi hozzá a szakember.

A felmérés eredményei és a piaci folyamatok alapján a következő években a kutatók a PC-penetráció további, alacsony ütemű emelkedését prognosztizálják. Ennek egyik oka, hogy egyre dominánsabbak a motivációs és a digitális írástudatlansággal kapcsolatos, valamint az anyagi jellegű gátak, amelyek leküzdése nem ígérkezik könnyű feladatnak. Másfelől az életciklusuk elején tartó tabletek és egyéb okoseszközök felfutása, dinamikus terjedése hatással lesz a lakossági PC-állomány alakulására is.

Magyar Infokommunikációs Jelentés – Informatika a háztartásokban

Tartalom: számítógép és perifériák, operációs rendszerek és szoftverek, multimédiás eszközök; internet-ellátottság; penetráció, állomány, költések és piacvolumen; trendek, tervek, prognózisok, távolmaradási okok és belépési esélyek.

Információk: www.ictreport.hu

A világháló használatának lehetősége az elmúlt időszakban a PC-penetráció bővülésének elsődleges hajtóerejévé vált, és ez a következő években is fennmarad – mutatnak rá a kutatók. Miután az internetpenetráció utolérte a PC-ellátottságot, lassan le is hagyja azt, mert a háztartások egy része már nem személyi számítógépről, hanem egyéb okoseszközről netezik majd, illetve használ olyan alkalmazásokat, amelyekhez szintén nem szükséges PC.

A Jelentés a lakossági géppark változásairól is képet rajzol. Az egy évtizede még 1,7 milliósra tehető állomány 2012-ben lépte át a 3 millió darabot; ma már 3,5 millió felett jár az összesített PC-szám. Az állománynövekedésnek csak az egyik összetevője a penetráció emelkedése: nemcsak mind szélesebb kör tart otthon számítógépet, de egyre több háztartás már nem csupán egyetlen PC-t használ; minden harmadik otthonban legalább két (működő) gép található.

Az állomány többsége asztali – egyelőre. Évről évre nő a hordozható eszközök elterjedtsége, és a kizárólag laptopot használó háztartások aránya is. Az asztali gépek száma már csökken, tehát az állomány nettó növekedése a laptopok népszerűségének köszönhető.

Az otthoni számítógépek már nagy többsége valamely gyártó készre szerelt terméke. A „márkás” PC-k arányának növekedésében szintén nagy a laptopok szerepe, mert ebben a termékkategóriában nem beszélhetünk „noname” eszközökről, egyedileg összerakott konfigurációkról. Az operációs rendszerek terén a Windows uralma megkérdőjelezhetetlen, különböző verziói egymással versenyeznek.

Az otthoni perifériák között a nyomtatók elterjedtsége egy évtized alatt 60-ról 40 százalék alá apadt. A csökkenés hátterében több tényező áll: az online kommunikációs és adattárolási megoldások egyre jobban átveszik a papír szerepét, és a hordozható (okos)eszközök és a mobilinternet terjedése is támogatja a fájlok elérését; aki pedig digitális képeit hagyományos hordozón szeretné látni, könnyen talál rá költséghatékony fotónyomtatási szolgáltatást.