Piackutatás

növekedés
Forrás: blogspot.com

Lassuló bővülés

A lakossági internetpiacon a penetráció szolid, egyre kisebb mértékű bővülése mellett az előfizetések számának dinamikus emelkedése várható, elsősorban a mobilinternetnek köszönhetően.

A hazai háztartások több mint felében már ott az internet – derül ki a Magyar Infokommunikációs Jelentésből. Az átfogó kutatássorozat legutóbbi, 2011. nyári adatfelvételének eredményei szerint az otthonok 53 százalékában, mintegy 2,1 millió helyen férnek hozzá a háztartástagok a világhálóhoz, ami a penetrációs mutató egy évvel korábbi értékéhez képest mintegy 3,5 százalékos emelkedést jelent. A pc-ellátottság eközben szintén nőtt, de kisebb mértékben: a BellResearch több mint tíz évre visszamenő adatsorait egymás mellé illesztve látható, hogy az internet már csaknem utolérte a számítógépek elterjedtségének szintjét, noha öt évvel ezelőtt annak csupán a felét tette ki.

 


 

 

A két mutató közötti „olló” fokozatos záródása egyrészt örvendetes: ahol az eszközszintű infrastruktúra megvan, a világhálót sem nélkülözik már. A trendnek azonban árnyoldala is van: gyakorlatilag „elfogytak” azok a számítógéppel már rendelkező háztartások, amelyeknek az eszköz és az alapismeretek birtokában csak egyetlen, egyre kisebb, egyre könnyebb lépést kellett tenniük az internetig. Ma már a pc-használat egyik fő motivátora maga a világháló, az otthoni számítógép- és internetellátottság ezután gyakorlatilag együtt emelkedik tovább. A növekedés üteme azonban lassul, a trendgörbék egyre laposabbak: a leszakadóknál az eszköznélküliség, a teljes digitális írástudatlanság és az igény, motiváció hiánya ugyanis jelentős és nehezen áttörhető gátja a fejlődésnek, mutatnak rá a BellResearch kutatói.

A Jelentés részletesen elemzi az egyes technológiák hozzáférési piacainak helyzetét és folyamatait is. A kutatás eredményeiből kiderül, hogy a „behálózott” háztartások túlnyomó többsége valamilyen vezetékes hozzáférést használ az internet elérésére, a legelterjedtebb ezen belül is a kábel (koax, optikai vagy hibrid), míg a dsl a második helyen áll, a mikrohullámú internet elterjedtsége viszont igen alacsony. A „large screen” mobilinternet (azaz a „nagy képernyős” eszközön igénybe vett, mobilnet-modemes, illetve -kártyás hozzáférés) a használó háztartások nagyobb részében jelenleg inkább a vezetékest helyettesítő megoldásnak tekinthető, és az érintettek jelentős hányada kizárólag otthon, illetve asztali gépen használja.

Át fog alakulni a mobil szélessáv szerepe. A jövőben egyre inkább a kiegészítés felé mozdul a súlypont, és tipikusabb lesz a vezetékes és a mobil hozzáférés együttes jelenléte, ami az előfizetések számának a penetrációnál dinamikusabb növekedését is eredményezi – prognosztizálják a BellResearch elemzői. A párhuzamos használatot több tényező indokolja, a helyhez kötött és a mobil technológiát más módon, eltérő körülmények között veszik igénybe a háztartástagok.

 

ICT-report

Téma: A lakossági internetpiac

Tartalom: háztartások pc- és internet-ellátottsága; hozzáférési technológiák, kábel, dsl, mikrohullám, mobilinternet, sávszélesség; piacszerkezet, piacméret, szolgáltatók pozíciói, részesedések; preferenciák, használati szokások; trendek, előrejelzések.

Információk: www.ictreport.hu

Reflexió

„Saját adataink szerint is egyre nagyobb teret hódít magának a mobilinternet: 2011 végére a Telenor mobilinternet-előfizetőinek száma megduplázódott, 236 700-ról 478 100-ra növekedett 2010 decemberéhez képest. Jól látszik a mobilinternet gyors terjedése: 2011 decemberében összesen alig több mint 2 millió vezetékes, viszont majd 2,2 millió mobilinternet-előfizető volt hazánkban.

Okként a helyhez kötöttség minimalizálására vonatkozó felhasználói igényt nevezném meg, mely mobileszközök és szélessávú mobilinternet segítségével szinte bárhol, bármikor kielégíthető. Ezzel a lehetőséggel pedig élnek is a felhasználók, nálunk például egy év alatt az összesen forgalmazott adatmennyiség példátlan mértékben, 74 százalékkal, 713 500 gigabájtra nőtt. De nemcsak a mobilon való internethasználat intenzitása, hanem rendszeressége is növekvő tendenciát mutat. 2011. februárban még csak előfizetőink 37 százaléka, novemberben pedig már 60 százaléka állította, hogy naponta többször kapcsolódik az internetre mobilján keresztül. Mindezek fényében kijelenthetjük, hogy 2012. a mobilitás éve lesz” – mondja Fejes Zoltán, a Telenor lakossági értékesítési igazgatója.