Piackutatás

Forrás: Samsung
Forrás: Samsung
Forrás: ITB

Lakossági mobilhasználat

Az elmúlt évben a 15 évnél idősebbek körében nőtt a mobilozók száma, ugyanakkor a használat intenzitása némileg csökkent; a korosztályok között továbbra is jelentősek a különbségek.

Az elmúlt évben 6,4 millióról 6,6 millióra nőtt a mobiltelefont használó, legalább 15 éves honfitársaink száma, és az életkori sajátosságok még mindig meghatározó erővel bírnak ezen a téren – derül ki a BellResearch által készített Magyar Infokommunikációs Jelentés lakossági mobilpiacot vizsgáló elemzéséből.

 

Korcsoportok

Az átfogó kutatássorozatban megkérdezett legfiatalabb, 15–24 éves korosztály körében magától értetődő, mindennapos és gyakorlatilag teljes körű a mobilhasználat, de a 25–44 évesek körében is tízből kilencen rendelkeznek aktív és ténylegesen használatban lévő sim-kártyával. A legidősebb, 70 éven felüli életkori csoportban ugyanakkor kevesebb, mint egyharmad, mindössze 31 százalék a mobilosok aránya, ami elmarad a nyugat-európai országok vagy éppen az Egyesült Államok hasonló adataitól (egyes országokban akár ennek duplája az arány).


A mobilozó kör bővülése mellett óvatosságra int azonban, hogy az előfizetők több mint egyharmada saját bevallása szerint mindent megtesz mobilkiadásainak csökkentése érdekében, amire a kapott válaszok alapján a leghatékonyabb eszköznek a beszélgetések számának és időtartamának visszafogása számít. A mobilozók mintegy fele általában szintén figyelemmel kíséri a kommunikáció költségeinek alakulását, de esetükben alapvetően nem – vagy nem csak – ez határozza meg a használati aktivitást. Összességében a hazai, legalább 15 éves előfizetőknek mindössze a tizede számolt be arról, hogy nem különösebben figyel mobilköltségeinek kordában tartására.

A spórolás azonban nemcsak a belföldi telefonálás esetében érhető tetten – mutatnak rá a BellResearch elemzői. A tavalyi évben külföldön járt, mobillal rendelkezők körülbelül fele használta készülékét az országhatáron kívülről, ami 6 százalékkal elmarad a 2008-as adatoktól. Történt mindez annak ellenére, hogy 2009 júliusától az Európai Unió szabályozásának megfelelően az uniós tagállamokban jelentős mértékben csökkentek a roamingdíjak.

ICT-report

Téma: A lakosság mobilhasználati szokásai

Tartalom: készülékállomány, mobiltelefon-ellátottság, márkák, életkor, funkciók, beszerzési tervek és preferenciák; hívások lefutása, irányok, kontroll; sms- és mms-használat, szolgáltatások; mobil-multimédia, hozzáférés, push e-mail, 3g, umts-szolgáltatások.

Információk: www.ictreport.hu

Az elmúlt évben a kutatás eredményei szerint minden második mobilról kezdeményezett hívással családtagot, illetve rokont tárcsáztak, a hívások harmada pedig barátokhoz, ismerősökhöz futott be. A hívásirányok megoszlása korcsoportonként igencsak eltérő képet mutat. Míg a fiatalok minden második hívással a barátaikat tárcsázták, és az általuk kezdeményezett hívások kicsivel több, mint egyharmada irányult a családtagok felé, addig az idősebb korosztályokban elsősorban a családon belüli kapcsolattartás számított hangsúlyosnak – mutatnak rá a kutatók.

Az sms-szolgáltatást igénybe vevők aránya nem változott érdemben az elmúlt években: három mobilhasználóból kettő küldött rövid szöveges üzenetet. Az adat alapú szolgáltatások közül az mms-t a mobillal rendelkezők 15 százaléka, azaz bő hetede használta az adatfelvételt megelőző három hónapban.

 

Minden huszadik mobilos vásárol

A Jelentés eredményei szerint a mobilt legtöbben csupán hangkommunikációra vagy sms-ezésre használják, mindössze minden huszadik előfizető vásárolt már mobiltelefonjának segítségével. Ebből a szempontból leginkább az autóhasználattal kapcsolatos szolgáltatások számítanak népszerűnek: a mobilos vásárlás terén érintettek 40 százaléka a parkolásért, míg bő egyharmaduk az autópálya-használatért fizetett ilyen módon. A mobiltelefonon keresztüli autópálya- vagy parkolásidíj-kiegyenlítés annak ellenére egyre népszerűbb, hogy a szolgáltatók pluszdíjat számolnak fel az egyes tranzakciók után. Az előnyök persze elvitathatatlanok, egyre többen ismerik fel a mobilfizetés kényelmét és gyorsaságát, illetve a rugalmasabb parkolásindítás és -leállítás lehetőségéből adódó hasznokat.